Записник Бухгалтера Загальні питання Налоговая социальная льгота при неполном рабочем дне

Налоговая социальная льгота при неполном рабочем дне

В письме ГФС№ 5930/6/99-99-17-03-03-15  от 18.03.2016 налоговики разъяснили, что при соблюдении требований ст. 169 НКУ в случае если работник работает неполный рабочий день и получает зарплату, которая не превышает 1930 грн. в месяц (в 2016г.), то он имеет право на применение налоговой социальной льготы в размере 689 грн. В случае превышение получаемой зарплаты установленного размера налоговая социальная льгота не применяется.

Текст письма смотрите ниже

Лист ДФС від 18.03.2016 № 5930/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист … щодо застосування податкової соціальної пільги при нарахуванні заробітної плати за неповний робочий день і в межах компетенції повідомляє.

Статтею 56 Кодексу законів про працю України, зокрема, передбачено, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Визначення поняття «заробітна плата» для цілей розділу IV Кодексу наведено у п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, згідно з яким заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму відповідно до закону.

Порядок застосування податкової соціальної пільги визначено ст. 169 розділу IV Кодексу.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї згідно із законодавством виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суму, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу).

Враховуючи, що Законом України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на 1 січня 2016 року прожитковий мінімум для працездатної особи (в розрахунку на місяць) установлено у розмірі 1378 грн., розмір доходу (заробітної плати), що дає право на податкову соціальну пільгу у 2016 році, становить 1930 грн. на місяць (1378 грн. х 1,4).

У разі перевищення місячної заробітної плати понад установлений розмір, питання надання податкової соціальної пільги не розглядається.

Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу з урахуванням норм абзацу першого п.п. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 689 грн.).

Отже, якщо працівник працює неповний робочий день та отримує у зв’язку з трудовими відносинами заробітну плату, яка у 2016 році не перевищує 1930 грн. на місяць, він має право на застосування податкової соціальної пільги 689 грн. за умови дотримання вимог ст. 169 Кодексу.

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров