Минимальный размер суточных

Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються, зокрема, добові за час перебування у відрядженні.

Граничні норми добових витрат в межах України для підприємств госпрозрахункової сфери, суми яких не потрапляють в оподатковуваний дохід, встановлені пп. 170.9.1 ПКУ і в 2017 році становлять:
• для відрядження на території України — не більше 320 грн в день;
• для відрядження за кордон — не більше 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, з розрахунку за кожен такий день.

Разом з тим у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема встановлення гарантій і компенсацій (у т. ч. у разі направлення працівників у службові відрядження).

Розмір добових для підприємств, установ і організацій, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначений додатком 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 (Постанова № 98), і для відряджень у межах України становить 30 грн.

Враховуючи те, що гарантії і компенсації працівникам у разі службових відряджень є мінімальними державними гарантіями, то як зазначено в листі Мінсоцполітики від 21.12.2016 № 1732/0/101-16/28, розмір добових не може бути нижче встановленого Постановою № 98.

Джерело: Всеукраїнська асоціація кадровиків