Записник Бухгалтера Загальні питання Лист ДФС щодо ставок акцизного податку на пальне

Лист ДФС щодо ставок акцизного податку на пальне

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Лист від 26.02.2016 р. № 4382/6/99-99-19-03-03-15

Ставки акцизного податку на пальне

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула листи Приватного підприємства […] щодо ставок акцизного податку на пальне і повідомляє таке.

Щодо ставок акцизного податку на пальне з 01 березня 2016 року

Відповідно до Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” (далі – Закон № 909) в Податковому кодексі України (далі – Кодекс) відбулись зміни у частині акцизного податку, зокрема, для пального тимчасово, з 1 січня 2016 року до 29 лютого 2016 року (включно), встановлено ставки акцизного податку, збільшені на 13 відсотків порівняно зі ставками, чинними в 2015 році, при цьому одиниця виміру – євро за 1000 кілограмів (пункт 9 підрозділу 5 розділу XX Кодексу).

Разом з цим, відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу з 01.03.2016 передбачено зміну одиниці виміру пального для обчислення акцизного податку (з євро за 1000 кілограмів на євро за 1000 літрів, приведених до t 15° C), що передбачає одночасне запровадження інших розмірів ставок акцизного податку на пальне (нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу). Так, для бензинів ставку податку буде змінено з 228,0 євро за 1000 кілограмів на 171,50 євро за 1000 літрів; для палива моторного альтернативного – з 141 євро за 1000 кілограмів на 120 євро за 1000 літрів, а для важких дистилятів (газойлів), залежно від вмісту сірки, – з 113,0 євро та 149,0 євро за 1000 кілограмів на 95,0 євро та 125,50 євро за 1000 літрів відповідно.

Щодо контролю за сплатою акцизного податку

Звертаємо увагу, що зміни, внесені до Кодексу Законом № 909, щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального набирають чинності з 01.03.2016.

Отже, платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в системі електронного адміністрування реалізації пального мають бути зареєстровані в контролюючих органах за основним місцем обліку не пізніше ніж 01.03.2016.

Відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом № 909, пункт 213.1 статті 213 Кодексу доповнено підпунктом 213.1.12, згідно з яким розширено перелік об’єктів оподаткування акцизним податком. Так, до об’єктів оподаткування віднесено операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які перевищують обсяги пального:

отримані від інших платників акцизного податку, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ввезені (імпортовані) на митну територію України, засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

При цьому відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу з 01.03.2016 передбачено зміну одиниці виміру пального для обчислення акцизного податку (з євро за 1000 кілограмів на євро за 1000 літрів, приведених до t 15° C).

Згідно з абзацом першим пункту 217.3 статті 217 Кодексу податок з товарів (продукції), вироблених на митній території України, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Таким чином, у платників акцизного податку, які реалізують пальне, податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку виникатиме при перевищенні обсягу реалізованого над обсягом отриманого пального.

Для виробників/імпортерів палива залишатиметься діючий порядок сплати акцизного податку (при реалізації виробленого / ввезенні на митну територію України пального), а у платників, які здійснюють його реалізацію, – податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку виникатиме лише при перевищенні обсягу реалізованого в порівнянні з обсягом отриманого пального. При цьому змінюється лише одиниця обліку – запроваджується облік в об’ємних одиницях (у літрах, визначених при температурі 15° C), тоді як до 01.03.2016 облік здійснювався у вагових одиницях (у кілограмах).

Щодо контролю за кількістю пального

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 1.1 ст. 1 Податкового кодексу України).

Як зазначалося вище, зміни, внесені до Кодексу Законом № 909, щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального набирають чинності з 01.03.2016.

Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 Кодексу.

Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Водночас платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в системі електронного адміністрування реалізації пального мають бути зареєстровані в контролюючих органах за основним місцем обліку не пізніше ніж 01.03.2016.

На сьогодні у встановленому порядку органами виконавчої влади здійснюється погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального”, якою, зокрема, встановлено вимоги щодо забезпечення відображення обсягів пального у двох одиницях виміру (в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C): до виробників пального – у товаросупровідних документах на пальне, до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – під час митного оформлення пального щодо забезпечення подання органам доходів і зборів товаросупровідних документів з відомостями щодо обсягів пального, що ввозиться на митну територію України.

Також, проектом наказу Мінфіну “Про затвердження форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального” передбачено запровадження форми акцизної накладної.

Відповідно до порядку її заповнення, кількісні показники відповідних граф акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального також заповнюються в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C, з округленням до двох знаків після коми.

 

Голова Р. М. Насіров