Записник Бухгалтера 1ДФ, Військовий збір, ПДФО Компенсація за використання особистого автомобіля працівника без договору оренди — додаткове благо

Компенсація за використання особистого автомобіля працівника без договору оренди — додаткове благо

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо, включають до складу його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Додаткові блага — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що їх виплачує (надає) платникові податку податковий агент, якщо такий дохід не є зарплатою і не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами, укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV Податкового кодексу України; ПК).

Положеннями Кодексу законів про працю України передбачені випадки, коли юридична особа повинна компенсувати (відшкодувати) найманому працівникові витрати на проїзд. А саме:

  • у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість;
  • у зв’язку зі службовими відрядженнями.

Поряд із тим за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Тому сума компенсації, яку юридична особа виплачує найманому працівникові за використання ним під час виконання службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, є додатковим благом такого працівника. Також додатковим благом є вартість пального, що придбаває підприємство для експлуатації автомобіля з метою виконання працівником службових обов’язків.

Дохід у вигляді додаткового блага оподатковують ПДФО.

Джерело: Головбух 24


Лист ГУ ДФС у м. Києві від 23.01.2017 № 1244/10/26-15-13-01-12

Відповідно до п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року  № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – Кодекс) платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; податковий агент.

Дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (пп.14.1.54 п.14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно із п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування платника податку (як резидента так і нерезидента) є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, який складається із суми оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного податкового місяця.

Під час визначення бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і не грошовій формах (п.164.3 ст.164 Кодексу), крім визначених у ст. 165 цього Кодексу.

Підпунктом 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 Кодексу зазначено, що  додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу).

Згідно з пп.«а» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах.

При цьому, положеннями Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року із змінами та доповненнями передбачені випадки, коли юридична особа повинна компенсувати (відшкодувати) найманому працівнику витрати на проїзд, а саме:

у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість;

у зв’язку з службовими відрядженнями.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно із     р. IV Кодексу (пп.«г» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Кодексу).

Згідно з п.1 ст.759 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 № 435-IV із змінами та доповненнями за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Таким чином, компенсація, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання ним під час здійснення службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, може здійснюватися за рішенням керівника підприємства та буде вважатися додатковим благом найманого працівника.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст.167 Кодексу (пп.168.1.1 п.168.1 ст.168 Кодексу).

Враховуючи вищевикладене, сума компенсації, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання власного автомобіля, який не перебуває в оренді у юридичної особи, при виконанні службових обов’язків, є додатковим благом такого працівника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на підставі пп.«а» та пп.«г» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Кодексу.

Одночасно, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу (пп.«е» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Кодексу).

Отже, вартість пального, яке придбавається підприємством для експлуатації автомобіля з метою виконання працівником службових обов’язків, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо на підставі пп.«е» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Кодексу.

Аналогічні роз’яснення з даного питання розміщено на офіційному порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) у категорії “103.04 Податок на доходи фізичних осіб” сервісу “Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс”.

 

Заступник начальника                                            В.С. Варгіч