Записник Бухгалтера Загальні питання Коли помилки у податковій накладній не стануть на заваді

Коли помилки у податковій накладній не стануть на заваді

Фахівці ДФС розглянули питання щодо визнання податкової накладної недійсною та заповненою з порушенням, якщо в ній обов’язкові реквізити, які стосуються назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній у статутних документах таких осіб, але розмір літер (великі/малі) такої назви не співпадає.

Згідно з підпунктами «в» та «д» пункту 201.1 Податкового кодексу України (ПК) у податковій накладній указуються в окремих рядках обов’язкові реквізити, зокрема повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — продавця товарів/послуг та відповідні дані покупця (отримувача) товарів/послуг.

Податкова накладна, що містить помилки в обов’язкових реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум ПДВ до податкового кредиту (п. 201.10 ПК).

Ураховуючи викладене, у разі, якщо обов’язкові реквізити податкової накладної, які стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, але розмір літер (великі/малі) назви не співпадає, топодаткова накладна визнається дійсною.

Источник: Головбух24

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02 березня 2016 року № 4701/6/99-99-19-03-02-15

Щодо визнання податкової накладної недійсною  та заповненою з порушенням, якщо в ній обов’язкові реквізити, які стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній у статутних документах таких осіб, але розмір літер (великі/малі) такої назви не співпадає

Державна фiскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо визнання податкової накладної недiйсною та заповненою з порушенням, якщо в нiй обов’язковi реквiзити, якi стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, вiдповiдають назвi, зазначенiй у статутних документах таких осiб, але розмiр лiтер (великi/малI) такої назви не спiвпадає, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi — Кодекс), повiдомляє.

Згiдно з пп. «в» та пп. «д» п. 201.1 ст. 201 Кодексу у податковiй накладнiй вказуються в окремих рядках обов’язковi реквiзити, зокрема повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прiзвище, iм’я та по батьковi фiзичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартiсть, — продавця товарiв/послуг та повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прiзвище, iм’я та по батьковi фiзичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартiсть, — покупця (отримувача) товарiв/послуг.

Податкова накладна, що мiстить помилки в реквiзитах, визначених п. 201.1 ст. 201 Кодексу (крiм коду товару згiдно з УКТ ЗЕД), якi не заважають iдентифiкувати здiйснену операцiю, її змiст (товар/послугу, що постачаються), перiод, сторони та суму податкових зобов’язань, є пiдставою для вiднесення покупцем сум податку до податкового кредиту (п. 201.10 ст. 201 Кодексу).

Враховуючи викладене, у разi якщо обов’язковi реквiзити податкової накладної, якi стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, вiдповiдають назвi, зазначенiй в статутних документах таких осiб, але розмiр лiтер (великi/малI) назви не спiвпадає, то податкова накладна визнається дiйсною.

Голова Р. М. Насiров