Записник Бухгалтера Загальні питання Как заполнить таблицу 6 приложения 4 по ЕСВ

Как заполнить таблицу 6 приложения 4 по ЕСВ

До затвердження нового Порядку та нової форми звіту роботодавці мають заповнювати та подавати за звітні періоди 2016 року звіт за чинною на сьогодні формою (форма № Д4).
При цьому потрібно враховувати, що:

  • рядки в табл. 1 звіту заповнюються у розрізі видів доходу;
  • суми нарахованого єдиного внеску відображаються в рядках табл. 1 звіту за видами доходу із розрахунку нової ставки єдиного внеску (22%), крім: підприємств, установ і організацій для працюючих інвалідів — 8,41%; підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС — 5,3%; підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною 14 ст. 8 Закону про ЄСВ) працюючим інвалідам — 5,5%.

Оскільки утримання єдиного внеску з нарахованого доходу застрахованих осіб скасовано, то починаючи зі звітного періоду січня 2016 р. у табл. 1 звіту за формою № Д4 не заповнюються рядки 5, 5.1 — 5.6, а також у рядках 4, 4.1 — 4.4 не відображається нарахований дохід, з якого утримується єдиний внесок. Відповідно в табл. 6 цього звіту не заповнюється реквізит 20 «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)», крім випадків, коли потрібно здійснити донарахування або зняття надміру нарахованих сум єдиного внеску, нарахованих у попередніх звітних періодах, та внесення від’ємних значень з типом нарахування 10 при відображенні перерахунків відпускних, нарахованих у попередніх періодах, лікарняних.

ОБЧИСЛЕННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ЗА ПОПЕРЕДНІ ПЕРІОДИ

Згідно з частиною другою ст. 9 Закону про ЄСВ і пп. 1 п. 3 розділу IV Інструкції № 449 обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які згідно із цим Законом нараховується єдиний внесок.

Обчислення єдиного внеску за попередні періоди (крім випадків одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди згідно з угодою про добровільну участь в страхуванні) здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, який діяв на день нарахування заробітної плати (доходу), на яку нараховується єдиний внесок (частина четверта ст. 9 Закону про ЄСВ, пп. 4 п. 1 розділу IV Інструкції № 449).

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, в якому було здійснено такі нарахування (пп. 3 п. 3 розділу IV Інструкції № 449).

У вищенаведених нормах нарахування єдиного внеску за попередні періоди слід мати на увазі ситуацію, коли в поточному місяці застрахованій особі донараховується дохід, який помилково або з інших причин не був нарахований у попередніх періодах. Це може бути у випадках, коли в поточному місяці нараховуються лікарняні за попередні місяці, донараховується заробітна плата через допущені арифметичні помилки або помилки,  пов’язані з уточненням відпрацьованого працівником часу в попередніх місяцях, донараховується індексація через її ненарахування або неправильне нарахування в попередніх місяцях, нараховуються премія (винагорода), надбавка, доплата за попередній місяць (квартал, півріччя, рік).

ВІДОБРАЖЕННЯ СУМ ЗАРОБІТКУ (ДОХОДУ) В ТАБЛИЦІ 6

Аналогічний принцип застосовується і при відображенні відпускних в табл. 6 звіту за формою № Д4.

Нагадаємо, що згідно з п. 9 розділу IV Порядку № 435 у табл. 6 цього звіту відпускні вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» (реквізит 17) з відображенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на день відпустки цього місяця, з кодом типу нарахувань 10. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Перехідні лікарняні та суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку № 435, у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на цей місяць.

На одну застраховану особу допускається декілька записів в табл. 6 звіту за формою № Д4, якщо впродовж одного звітного періоду (місяця) застрахованій особі було здійснено нарахування, в яких відрізняються база нарахування єдиного внеску і розміри ставок єдиного внеску, а також якщо нарахування здійснювалися за поточні і майбутні періоди (відпускні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), за попередні періоди (лікарняні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, заробітна плата (дохід) за виконану роботу (надані послуги), термін виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул).

Враховуючи вищевикладене і нововведення у сплаті єдиного внеску з 01.01.2016 р., можна дійти таких висновків.

Якщо працівникові в грудні (листопаді) 2015 р. нараховано і виплачено відпускні за періоди, що припадають на грудень (листопад) 2015 р. і січень (лютий) 2016 р., і з усієї суми відпускних сплачено єдиний внесок в порядку і за ставками, що діяли в 2015 р., то перерахунок єдиного внеску, сплаченого із сум відпускних, за січень (лютий) 2016 р. не здійснюється, а в звіті за формою № Д4 за січень (лютий) 2016 р. нарахований та сплачений єдиний внесок не коригується.

Якщо працівниці у листопаді (листопад, грудень 2015 р. та січень, лютий 2016 р.) 2015 р. нараховано і виплачено суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, яка припадає у тому числі на місяці 2016 р., з усієї суми таких сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами нараховано і сплачено єдиний внесок в порядку і за ставками, що діяли в 2015 р., то перерахунок єдиного внеску за місяці 2016 р. не здійснюється, а в звіті за формою № Д4 за січень (лютий) 2016 р. нарахований та сплачений єдиний внесок не коригується.

Якщо працівникові в січні 2016 р. нараховуються лікарняні за період тимчасової непрацездатності, яка припадає на грудень (листопад) 2015 р. і січень 2016 р., то на такі лікарняні єдиний внесок нараховується за ставками, встановленими в 2016 р., тобто 22% (крім осіб, яким встановлено інвалідність), при цьому утримання єдиного внеску не здійснюється. Перехідні лікарняні розподіляються за місяцями, за які їх нараховано, з метою порівняння сумарного доходу в таких місяцях з максимальною величиною бази нарахування єдиного внеску. Кінцеве нарахування єдиного внеску на суми перехідних лікарняних здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, законодавчо встановленої для місяців, за які їх нараховано.

Джерело:  Вісник податкової служби

 

Позначки: