Записник Бухгалтера ПДВ Зупинка реєстрації податкових накладних – що робити ?

Зупинка реєстрації податкових накладних – що робити ?

Які дії платника у разі зупинки податкової накладної/розрахунку коригування?

Головне управління ДПС у м. Києві роз’яснює порядок дій платників податків у разі зупинки реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та проблематику під час подання платниками пояснень і документів.

Так, у разі зупинки реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК) першочергово необхідно з’ясувати причину зупинки, а саме ознайомитись з Квитанцією №1, що надходить до електронного кабінету платника і є підтвердженням зупинки.

Варіант перший – у квитанції зазначено п.1-8 Критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість. Це свідчить про те, що платника податку віднесено до переліку ризикових платників. Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення Комісією регіонального рівня. У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Також, Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від нього, що свідчать про невідповідність таким критеріям.

Комісія регіонального рівня постійно проводить моніторинг щодо відповідності/ невідповідності платників податку критеріям ризиковості платника податку.

В даному випадку першочергово рекомендується подати документи в електронній формі до Комісії регіонального рівня для виключення платника з переліку ризикових, згідно процедури визначеної Постановою КМУ України від 11.12.2019 № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (Постанова № 1165).

Варіант другий – у квитанції зазначено п.1- 6 Критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме:

п.1 – відсутність товару/послуги, зазначеної в ПН, поданій для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр), у таблиці даних платника податку на додану вартість (далі – платник податку) як товару/послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПК/РК до ПН на збільшення суми податкових зобов’язань, яку подано для реєстрації в Реєстрі, дорівнює або перевищує величину залишку;

п. 2 – відсутність ліцензій, виданих органами ліцензування;

п. 3 – відсутність актуального запису в Реєстрі платників акцизного податку з реєстрації пального;

п. 4 – складення РК до ПН, що складена на отримувача платника податку, що передбачає зміну номенклатури товару/послуги (згідно з УКТЗЕД);

п. 5 – перевищення суми компенсації вартості зазначеної в РК на зменшення суми податкових зобов’язань;

п. 6 – складення РК на зменшення податкових зобов’язань до ПН,  складеної на неплатника податку у строк, що перевищує 14 календарних днів.

В даному випадку, необхідно надати письмові пояснення та копії документів в електронній формі до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у ПН/ РК.

Письмові пояснення та копії документів подаються до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку.

 Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/ розрахунку коригування в Реєстрі наведено в Наказі МФУ від 12.12.2019 № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Рішення приймаються Комісією регіонального рівня – протягом п’яти робочих днів та надсилається в електронному вигляді платнику.

У разі, якщо платник податків не згодний з рішенням регіональної комісії він може оскаржити рішення в адміністративному порядку до ДПС України протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Реєстрі.

Рішення комісії ДПС з питань розгляду скарг не підлягає подальшому адміністративному оскарженню та може бути оскаржене в судовому порядку.

Яка ж існує проблематика під час подання платниками пояснень та документів до ПН/РК, реєстрацію яких зупинено? 

По-перше, подання платником повідомлення про розблокування ПН/РК, в той час як платника віднесено до переліку ризикових платників податків  згідно п.1-8 «Критеріїв ризиковості платників податків». У разі віднесення платника податку до переліку ризикових, відповідно п.1-8 «Критеріїв ризиковості платників податків» першочергово необхідно надати документи до ГУ ДПС у м. Києві на виключення з переліку ризикових. Алгоритм дій платника визначено у Постанові № 1165.

 Також, проблемними питаннями під час подання платниками пояснень та документів до ПН/РК, реєстрацію яких зупинено є:

– ненадання платниками письмових пояснень щодо операцій, за результатами яких складено податкові накладні/розрахунки коригування. Порядком прийняття рішень передбачено, що рішення про відмову в реєстрації може бути прийнятим у разі не надання письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній /розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі;

  – ненадання платниками документів, що підтверджують взаємовідносини з постачальниками та покупцями товарів (робіт/послуг) або ж надання документів, оформлених із порушенням  законодавства.

– ненадання документів, що підтверджують джерело походження (придбання) товарів (робіт, послуг), що реалізуються;

–  надання документів, що не відповідають умовам наданих договорів, укладених з постачальниками та покупцями товарів (робіт/послуг), а саме умовам поставки та порядку розрахунків;

– ненадання дозвільних документів (ліцензій, тощо), наявність яких передбачена законодавством;

– ненадання документів щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Звернутися за консультацією з питання зупинки ПН/РК та з питання виключення з переліку ризикових платників податку  можливо за номерами телефонів: 073-111-26-15, 067-111-26-15 (для платників міста Києва).

Джерело: Головне управління ДПС у м. Києві