Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці Зарахування інвалідів до середньооблікової кількості штатних працівників за рік

Зарахування інвалідів до середньооблікової кількості штатних працівників за рік

Чи зараховуються до кількості інвалідів, які повинні працювати на підприємстві відповідно до нормативу робочих місць, установленого статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII -ВР, працівники з інвалідністю (3 інваліди), якщо вони оформлені на 0,3 ставки?

Так, зараховуються як три особи, за умови, що на цьому підприємстві їхнє основне місце роботи (не сумісництво).

Відповідно до пункту 3.2 Інструкції щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна), Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 № 42, у рядку 02 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність.

Середньооблікова кількість штатних працівників (в т. ч. з інвалідністю) розраховується відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005  № 286. При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, а також призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

В середньообліковій кількості штатних працівників зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватись відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Середньооблікова кількість штатних працівників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день.

У випадку двох або більше вихідних чи святкових і неробочих днів підряд кількість штатних працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що їм передував.

Джерело: Всеукраїнська організація кадровиків