Записник Бухгалтера Загальні питання Заполняется ли графа “Всього” при подаче уточненки 1ДФ?

Заполняется ли графа “Всього” при подаче уточненки 1ДФ?

Чи необхідно заповнювати підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 у разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ та заповнення рядків на вилучення та введення?

Коротка:
     У разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 не заповнюється.
Повна:
     Порядок заповнення податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за
ф. № 1ДФ (далі – Податковий розрахунок), визначено розд. III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).
     В реквізитах Податкового розрахунку, зокрема відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий розрахунок подається (п. 3.1 розд. III Порядку).
     Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 розд. IV Порядку).
     Пунктом 4.4 розд. IV Порядку визначено, що порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються (п. 4.4 розд. IV Порядку).
     Для вилучення одного помилкового рядка з попередньої введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у гр.9 указати «1» – на виключення рядка.
     Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у гр. 9 указати «0» – на введення рядка.
     Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується ”1” – рядок на виключення, а в другому – ”0” – рядок на введення.
     Разом з тим Порядком передбачено, що в останньому рядку розділу I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу – за графою 3, нарахованого податку – за графою 4а, перерахованого податку – за графою 4 (п. 3.10 розд. III Порядку).
     Отже, у разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 не заповнюється.

Джерело: ЗІР, категорія 103.25