ЕСВ “за себя” в 2015г.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII (далі — Закон про Держбюджет-­2015) з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 р. № 704-VIII (далі — Закон № 704), встановлені такі розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. На їх підставі розрахуємо ЄСВ-показники.

МАКСИМАЛЬНА БАЗА ОБКЛАДАННЯ ДОХОДІВ ДЛЯ ЄСВ

Максимальна величина бази обрахування ЄСВ дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464­-VI, далі — Закон № 2464).

У Таблиці 1 наведемо максимальні розміри доходів, з яких сплачується ЄСВ у 2015 році.

Таблиця 1 (грн.)

Перiод у 2015 році Максимальна база для обкладання ЄСВ
Січень-серпень 1 218 х 17 = 20 706
Вересень-грудень 1 378 х 17 = 23 426

МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР ЄСВ «ЗА СЕБЕ»

Мінімальний страховий внесок — сума ЄСВ, яка визначається розрахунково як добуток мінімального розміру зарплати (далі — МЗП) та ставки внеску, встановленого на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) (пп. 5 п. 1 ст. 1 Закону № 2464).

Як відомо, підприємці зобов’язані сплачувати ЄСВ «за себе», тому в Таблиці 2 (див. нижче) наведемо мінімальний страховий внесок для ФОП.

Таблиця 2 (грн.)

Період у 2015 році МЗП Ставка ЄСВ«за себе» Мінімальний ЄСВ «за себе»(гр. 2 х гр. 3)
1 2 3 4
Січень-серпень 1 218 34,7%* 422,65
Вересень-грудень 1 378 478,17

* Це базова ставка ЄСВ, що не передбачає добровільного соціального страхування.

  1. Єдинники

Єдинники повинні сплатити суму ЄСВ «за себе» у розмірі, який вони самостійно визначили (база для обчислення ЄСВ повинна бути не більше її максимальної величини — див. вище Таблицю 1), але не менше мінімального страхового внеску на місяць.

  1. Загальносистемники

Як відомо, базою оподаткування ЄСВ є сума доходу (прибутку), отриманого від підприємницької діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути менше розміру мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Із 01.01.2015 р. Законом України від 28.12.2014 р. № 77-VIII внесено зміни до Закону № 2464. Цими нововведеннями передбачено, що у разі якщо платником не отримано доходу (прибутку) у будь-якому окремому місяці звітного року, загальносистемник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше її максимальної величини (див. вище Таблицю 1).При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

ДФСУ зазначила, що ФОП, які обрали загальну систему оподаткування і не отримували доходу не зобов’язані сплачувати ЄСВ “за себе” за такий період. 

 

По матеріалам: КонсультантЧастногоПредпринимателя