Записник Бухгалтера ПДВ ДФС про штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування

ДФС про штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування

У новому листі ДФСУ розглянула питання застосування штрафних санкцій на підставі п. 120-1.2 ПКУ за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН

Нагадаємо, що з 01.01.2017 року реєстрація податкових накладних (ПН) та/або розрахунків коригування (РК) у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

• для ПН/РК, складених з 1 по 15 к.д. (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

• для ПН/РК, складених з 16 по останній к.д. (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Згідно з останнім абзацем нової редакції п. 120-1.1 ПКУ, у разі реєстрації ПН та/або РК до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог щодо своєчасності реєстрації таких документів в ЄРПН, штрафні санкції, передбачені п. 120-1.2 ПКУ цієї статті, не застосовуються.

А от відсутність реєстрації протягом граничного строку ПН та РК в ЄРПН (крім ПН, що не  надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу,  вже  тягне за собою накладення штрафу. За п. 120-1.2 ПКУ його розмір становить 50% суми ПЗ з ПДВ, зазначеної у такій ПН/РК або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено.

Відсутність реєстрації в ЄРПН ПН/РК після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, тягне за собою накладення на платника податку штрафу 50% суми ПЗ з ПДВ, зазначеної у такій ПН/РК або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено.

У разі зупинення реєстрації ПН згідно з п. 201.16 ПКУ штрафні санкції, передбачені вказаним пунктом, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних згідно з пп. 201.16.4 ПКУ. Про це свого часу ми розповідали тут>>

 

Позиція ДФСУ

І ось нарешті у листі від 03.03.2017 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15 ДФСУ зазначила свою позицію щодо застосування штрафних санкцій на підставі п. 120-1.2 ПКУ за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН.

Зокрема, роз’яснено, що за порушення термінів або відсутність реєстрації ПН в ЄРПН штрафні санкції, визначені ПКУ, не застосовуються виключно до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг для операцій, які:

  • звільнені від оподаткування;
  • оподатковуються за нульовою ставкою.

Податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, реєструються в ЄРПН.

Статтею 195 ПКУ визначено перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою, а перелік операцій, звільнених від оподаткування, – статтею 197 ПКУ та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Враховуючи зазначене, штрафні санкції, визначені п. 120-1.1 та п. 120-1.2 ПКУ, не застосовуються до платників податку за порушення ними граничного строку реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних:

  • що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, та/або
  • що не надаються отримувачу (покупцю), складених на операції з постачання товарів/послуг, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Окрім того, п. 198.5 ПКУ встановлено обов’язок платника податку нарахувати податкові зобов’язання та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях.

Таким чином, у разі порушення платником податку термінів реєстрації/відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні ПЗ з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, до такого платника податку застосовуються штрафні санкції, визначені п. 120-1.1 або 120-1.2 ПКУ.

 

Від редакції

При усному консультуванні податківці зазначали, що штрафи, як й раніше, не поширюються на ПН та РК до них, що не надаються отримувачу (покупцю) незалежно від виду операцій.

Але це перше письмове роз’яснення від ДФС з приводу застосування штрафів за несвоєчасну реєстрації ПН та РК в рамках чинного податкового законодавства. Воно містить протилежну думку, ніж усні консультації.

Тож, грунтуючись на цьому письмовому роз’ясненні, податківці почнуть надсилати повідомлення-рішення про стягнення штрафів за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН також за ПН, що не надаються отримувачу (покупцю), але складені на постачання товарів/послуг для інших операцій, ніж які звільнені від оподаткування та оподатковуються за нульовою ставкою.

Зазначимо, що штрафи податківці зможуть застосовувати й на ПН, які датовані з 01.01.2017 до поточної дати, адже на камеральні перевірки щодо своєчасної реєстрації в ЄРПН ПН та РК відповідно до п. 76.3 ПКУ не поширюється строк проведення у 30 к.д. Такі камеральні перевірки проводиться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ (тобто 1095 к. д. з граничного дня для реєстрації в ЄРПН відповідних ПН або РК).

Джерело: Дебет-Кредит