Записник Бухгалтера Податок на прибуток Декларація з податку на прибуток: готуємося до здачі

Декларація з податку на прибуток: готуємося до здачі

Джерело: Головбух 24

Вже скоро прийде той день, коли підприємствам необхідно буде надати декларації з податку на прибуток, а «Головбух» розкаже бухгалтерам про нюанси заповнення та подачі декларації

Як відомо, річне декларування податку на прибуток є невід’ємною частиною життєдіяльності кожного підприємства, яке знаходиться на загальній системі оподаткування. Заповнити декларацію безпомилково – одне з найважливіших завдань кожного бухгалтера.

Давайте разом проаналізуємо правила звітування за податком на прибуток, розглянемо особливості декларації з податку на прибуток та різні нюанси стосовно її заповнення.

Нагадаємо, що існує два варіанти базового звітного періоду для подачі декларації: звітні квартал або рік. Для квартальних платників податку на прибуток, звітними періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали або рік. Податкову декларацію з податку на прибуток розраховують наростаючим підсумком.

Річний звітний період застосовується для «малодохідних» підприємств та новостворених платників податку на прибуток п. 137.4, 137.5 Податкового кодексу України; далі – ПК). Малодохідними називають підприємства, річний дохід яких не перевищує 20 млн. грн.

Отже, річну декларацію з податку на прибуток можуть подавати як квартальні, так і річні платники податків. Втім, для обох груп застосовуються різні принципи декларування податку, а також граничні строки подачі звітності.

 Заголовні реквізити декларації з податку на прибуток

Для того, щоб відзвітувати підсумками 2016 року, підприємствам слід використовувати декларацію з податку на прибуток підприємств, яку було затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897(далі — Декларація № 897)

Востаннє до Декларації № 897 вносились зміни Мінфіном за наказом «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 08.07.2016 № 585. Отже, підприємства мають декларувати свої податки на прибуток з оглядом на зміни, які було внесено цим законом, власне про це йдеться у пункті 46.6 ПК. Окрім того, згідно листу ДФС від 11.10.2016 № 33190/7/99-99-15-02-01-17, податківці рекомендували звітувати за оновленою формою декларації вже і за третій квартал 2016 року.

Серед основних реквізитів декларації на податок з прибутку необхідно приділити увагу рядку 2 заголовної частини декларації № 897. Обов’язково зробіть відмітку у пункті, про базовий звітній період, а також не забутьте поставити відмітку щодо обраного звітного періоду – рік.

Інші реквізити необхідно заповнювати не менш ретельно та уважно, згідно пунктам 48.3 та 48.4 ПК.

Терміни подання декларації з податку на прибуток

Граничні терміни подання декларації з податку на прибуток перш за все залежать від звітного періоду, за яким звітує платник податків. Квартальні платники податків звітують протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного періоду. Тим платникам податків, які звітують за річним базовим звітнім періодом, необхідно подати декларацію протягом 60 календарних днів, шо настають за останнім календарним днем звітного періоду, згідно пп. 49.18.2, 49.18.3 ПК.

Граничний термін подання річної декларації з податку на прибуток:

 • 09.02.2017 – квартальні платники;
 • 01.03.2017 – платники, у яких базових звітній період дорівнює календарному року.

Згідно п. 57.1 ПК сплатити податкові зобов’язання необхідно не пізніше, ніж за 10 календарних днів, які настають за граничним терміном подання декларацій.

Зазначаємо річний дохід підприємства

Річний дохід підприємства обчислюється за правилами бухгалтерського обліку. Річний дохід – один із найважливіших показників декларації з податку на прибуток, адже від нього напряму залежить як обов’язок квартального декларування, так і обов’язок застосування різниці, що передбачений розділом ІІІ ПК.

Для того, щоб підбити у декларації підсумковий дохід за 2016 рік, необхідно підсумувати наступні фінансові показники:

 • Чистий дохід від реалізації продукції, послуг, товарів та робіт (рядок 2000);
 • Дохід від участі в капітали (рядок 2200);
 • Інші фінансові доходи (рядок 2120);
 • Інші фінансові доходи (рядок 2220);
 • Інші доходи (рядок 2240)

У випадку, коли річний бухгалтерський дохід перевищує 20 млн. грн., підприємство має застосувати всі різниці, що були передбачені ПК, а також використовувати квартальний базовий період. Такі підприємства називають «високодохідними» платниками податку на прибуток.

У той самий час, платник податку на прибуток, який отримав за звітній рік менше 20 млн. грн., річного бухгалтерського доходу називають «малодохідним» підприємством. До таких підприємств застосовується річний базовий звітній період. При цьому, платник податку з прибутку має повне право прийняти рішення не коригувати фінансовий результат до оподаткування різниці, що передбачено пп. 134.1.1 ПК.

Щоб донести своє рішення про незастосування різниць, до контролюючого органу, підприємство що називають «малодохідним» має зробити позначку у спеціальному місці, відведеному у декларації № 897.

Втім, не слід забувати, що таке рішення може кардинально змінити податкові зобов’язання платника податку на прибуток підприємства. Краще, коли підставою для його зазначення у Декларації № 897 стане відповідний розпорядчий документ керівника підприємства.

Так, у графі «Наявність рішення» слід поставити позначку «+», а у графі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» зазначають  номер та дату відповідного розпорядчого документу, який було затверджено керівником підприємства.

Об’єкт оподаткування та розрахунок фінансових зобов’язань

Об’єкт оподаткування – фінансовий результат до оподаткування (прибуток чи збиток), який зазначають у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень та стандартів бухгалтерського обліку. Його необхідно зазначити у рядку 04 основної частини декларації № 897.

Щоб здійснити розрахунок такого об’єкта, фінансовий результат до оподаткування що міститься у рядку 02 основної частини декларації необхідно додати до величини різниць, що задекларовані у рядку 03.

Показники всіх трьох названих рядків можуть набувати додатного або від’ємного значення.

Також варто приділити увагу рядку 26, адже у декларації на прибуток за 2016 рік її не потрібно заповнювати. Основне призначення цього рядка – декларування авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що був визначений за три квартали 2016 року.

Значуще число у цьому рядку має з’явитися лише у тому випадку, коли подавалася уточнююча декларація з податку не прибуток за три квартали 2016 року, або якщо знадобиться уточнити розрахунок щомісячного авансового внеску за періоди 2013-2014 років.

Фінансова звітність

Декларація №897 подається платником податків разом із річною фінансовою звітністю.

Наприклад, це може бути:

 • Пакет фінансової звітності у складі Балансу (звіт про фінансовий стан, форма № 1);
 • Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід, форма № 2);
 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3 чи № 3-н);
 • Звіт про власний капітал (форма № 4).

Інформацію про форми фінансової звітності, які подають разом із податковою звітністю наводять наприкінці основної частини декларації.