Записник Бухгалтера ПДВ Аннулирование регистрации НДС

Аннулирование регистрации НДС

Аннулирование регистрации плательщика НДС, если общая стоимость налогооблагаемых поставок не превышает 1 000 000 грн.

ГФС в письме от 30.12.2016 г. № 28690/6/99-99-15-03-02-15 напоминает, что налогоплательщик, у которого объем облагаемых НДС операций за последние 12 календарных месяцев не превышает 1 000 000 грн. (без учета НДС), имеет право подать заявление об аннулировании регистрации плательщика НДС.

Напомним, что такое аннулирование регистрации осуществляется согласно п.п. 184.1 “а” ст. 184 НКУ исключительно по инициативе налогоплательщика на основании его заявления по форме № 3-ПДВ.

При этом аннулирование может быть инициировано после истечения 12 календарных месяцев с момента регистрации лица в качестве плательщика НДС начиная со следующего дня после дня, который соответствует числу и месяцу регистрации лица плательщиком НДС. То есть до истечения 12-месячного срока лицо не может отменить регистрацию на данном основании. На это также обращал внимание главный налоговый орган в письме от 17.08.2015 г. № 17440/6/99-99-19-03-02-15.

Джерело: Аверс-Бухгелтерия

Лист Державної фіскальної служби України від 30.12.2016 р. № 28690/6/99-99-15-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо права платника ПДВ, який знаходиться на загальній системі оподаткування, анулювати реєстрацію платника ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

Згідно із підпунктом “а” пункту 184.1 статті 184 ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається, зокрема, у разі якщо будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної статтею 181 ПКУ, за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених цим розділом.

Пунктом 184.2 статті 184 ПКУ визначено, що анулювання реєстрації на підставі, визначеній у підпункті “а” пункту 184.1 статті 184 ПКУ, здійснюється за заявою платника податку.

Таким чином, платник ПДВ, у якого обсяг оподатковуваних ПДВ операцій за останні 12 календарних місяців не перевищує 1000000 гривень (без урахування ПДВ), має право подати заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ.

В. о. заступника Голови М. Продан