Сроки оплаты ЕДИНОГО НАЛОГА и сроки сдачи отчета по ЕДИНОМУ НАЛОГУ в 2015 году

Плательщики 1й и 2й группы единого налога подают Налоговую декларацию единого налога (отчет по единому налогу) один раз в год,  за 2014г. до 02.03.2015г.

Оплата единого налога на 1й и 2й группах единого налога производится авансовыми платежами ежемесячно, до 20 числа текущего месяца
Плательщики 3,4,5,6 гр. подают Налоговую декларацию единого налога (отчет по единому налогу) раз в квартал, в течении 40 календарных дней после окончания квартала (до 09.02.2015 за 4 кв. 2014г.), оплата единого налога производится в течении 10 дней после граничного срока сдачи отчета (за 4кв. 2014г. до 19.02.2015г.)

Як програмісту працювати з іноземними замовниками

Джерело: iFactor

Прості відповіді на складні запитання про те, як програмісту працювати з іноземними замовниками

Автор : Мірошниченко Віталіна
Сьогодні чимало програмістів обирають фріланс. Причому нерідко вони вважали за краще б виконати замовлення для іноземної особи, але сумніваються в тому, як правильно оформити такі відносини. І якщо при роботі з фізособами-нерезидентами ще можна якось маневрувати, то при виконанні замовлення для зарубіжного підприємця або юрособи все має бути чітко «згідно із законом». Що ж, ми допоможемо вам не упустити свій успіх. Зустрічайте практичний путівник по співпраці з іноземним замовником!

Перш ніж почати

Тільки-но у програміста з’являється можливість виконувати роботу «за кордон», він розуміє, що може зробити це одним із двох способів:

Спосіб 1

залишатися звичайною фіз­особою і отримувати оплату за свої послуги у вигляді грошових переказів (нібито благодійна допомога від закордонного «родича/друга» або електрон­них платежів через WebMoney, Qiwi, PayPal, E-gold тощо). І хоча це не зовсім законно, такий варіант відносин з іноземним замовником зустрічається доволі часто. Читать далее

Підсумований облік робочого часу

«И дольше века длится день» (правила нестандартного режиму роботи)

Автор : Хмелевська Оксана

Джерело: iFactor

Якщо в підприємця встановлено п’ятиденку, то тривалість робочого часу для найманих працівників має бути не більше 40 годин на тиждень, 8 годин на день (стаття 50 КЗпП). Початок і кінець щоденної роботи (зміни) зазначають у трудовому договорі, правилах внут­рішнього трудового розпорядку або графіку виходу на роботу (змінності).

Але як бути, якщо охороняти склад потрібно і вдень і вночі, а не тільки з 09:00 до 18:00, або недоцільно змінювати продавців за день роботи магазину? У цьому випадку на допомогу роботодавцю прийде стаття 61 КЗпП. Чим же вона корисна? Ця стаття дає право роботодавцю встановити підсумований облік робочого часу для окремих працівників. Читать далее

Сроки выплаты зарплаты и уплаты налогов: лучше без вольностей

Предприниматель — плательщик единого налога группы 2. Зарплату наемным работникам выплачивает в текущем месяце за текущий месяц: за первую половину месяца (аванс) — 4-го числа, за вторую половину — 19-го числа. Всю сумму НДФЛ, военного сбора и ЕСВ с зарплаты он перечисляет вместе с выплатой аванса, т. е. 4-го числа каждого месяца. Можно ли так делать?

Итак, не будем спешить с ответом «да» или «нет», а разберемся со всем по порядку.

Начнем с правил трудового законодательства, которыми установлены требования к срокам выплаты зарплаты. Они оговорены в статье 115 КЗоТ и статье 24 Закона об оплате труда. Заработная плата должна выплачиваться в рабочие дни не реже двух раз* в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Такие требования распространяются на всех работодателей, в том числе и на предпринимателей независимо от системы налогообложения. Читать далее

Об утверждении Положения об инвентаризации активов и обязательств

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

02.09.2014 г.

г. Киев

N 879

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
30 октября 2014 г. за N 1365/26142

Об утверждении Положения об инвентаризации активов и обязательств

С изменениями и дополнениями, внесенными
приказами Министерства финансов Украины
от 19 декабря 2014 года N 1214,
от 17 сентября 2015 года N 784,
от 4 октября 2016 года N 868

В соответствии с Порядком представления финансовой отчетности, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2000 года N 419,

ПРИКАЗЫВАЮ: Читать далее

Особенности ведения табеля учета использования рабочего времени

В укреплении трудовой дисциплины и повышении производительности труда важную роль играет контроль своевременного выхода на работу, учет отработанного времени и времени оставления работы. Учет фактического использования рабочего времени работниками на всех предприятиях, в организациях, учреждениях (далее — предприятие) независимо от форм собственности и видов деятельности ведется в табеле учета использования рабочего времени (далее — Табель). Следовательно, с помощью Табеля работодатель ведет учет фактически отработанных дней/часов. В нем отображают рабочие и выходные дни, дни временной нетрудоспособности, а также дни ежегодного отпуска. Данные относительно отработанных часов из Табеля используют при расчете заработной платы за конкретный период и для контроля за соблюдением работниками установленного режима труда на предприятии. В предлагаемой статье читатели ознакомятся с практическими вопросами относительно учета рабочего времени, а также ведения и порядка заполнения Табеля.

Рабочее время и особенности его учета

В соответствии с частью второй статьи 45 Конституции Украины работникам гарантируется законодательное регулирование продолжительности рабочего времени, т. е. установление максимальной продолжительности рабочего времени, минимальной продолжительности отдыха и оплачиваемого ежегодного отпуска, а также выходные и праздничные дни. Читать далее

Письмо Минтруда про компенсацию за неиспользованный отпуск

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.06.2011 р. № 208/13/116-11
Щодо грошової компенсації працівникам за невикористані дні щорічної та додаткової відпусток
У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто лист, що надійшов <…>, і в межах компетенції повідомляється.
Статтею 24 Закону “Про відпустки” визначено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.
За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
Тому, за бажанням працівника, після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки за решту днів невикористаної щорічної відпустки має бути виплачено грошову компенсацію. Наприклад, якщо загальна тривалість щорічної відпустки працівника 28 календарних днів (24 к. д. – щорічна основна відпустка і 4 к. д. – щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день, визначена колективним договором), то за умови використання працівником за відповідний робочий рік щорічної відпустки тривалістю 24 календарних дні, за 4 календарних дні він може отримати компенсацію.

Читать далее