Принят Закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября 2015 года до 1378 грн.

Верховная Рада Украины приняла Закон об изменениях в Госбюджет на 2015 год (относительно повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы).
Законом, в частности, предусмотрено приближение повышения прожиточного минимума и минимальной заработной платы с 1 декабря на 1 сентября 2015 года/установить с 01.09.15 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 1330 грн, для трудоспособных лиц — 1378 грн, лиц, утративших трудоспособность — 1074 грн/ с соответствующим увеличением расходов на оплату труда, пенсионное обеспечение, пособия семьям с детьми и единоразовые пособия, стипендии аспирантов и докторантов.
Поскольку прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, законом предусмотрено увеличение соответствующих расходов госбюджета, в частности:

Читать далее

Срок оплаты ЕСВ в 2015 году для ФЛП на едином налоге

Еще раз напоминаю сроки оплаты единого социального взноса для СПД  -физических лиц-предпринимателей в 2015 году «за себя» :

ФЛП на едином налоге оплачивают единый взнос за каждый квартал дo 20 числа следующего за кварталом месяцa, т.е. дo 20 января 2015 зa 4 квартал 2014г., до 20 апреля за 1 квартал 2015г., до 20 июля за 2 квартал 2015г., до 20 октября 2015 за 3 квартал 2015г. и до 20 января 2016г. за 4 квартал 2015г.

Если последний день оплаты единого взноса приходится на выходной или праздничный день, то его следует оплатить накануне установленного предельного срока.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів

Читать далее

ФОРМА 4 — кто подает и кому не нужно подавать данную форму госрегистратору

Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгоду юридических лиц и публичных деятелей», обязаны подать государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) их учредителя (участника), если учредитель (участник) — юридическое лицо, или об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контроллера) в течение десяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Указанные сведения не подаются: Читать далее

ФОРМА 4 — что означают термины «істотна участь» та «кінцевий вигодоодержувач» ?

Терміни «істотна участь» та «кінцевий вигодоодержувач» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Читать далее

Повідомлення про прийняття працівника

Уведомление про принятие работника на работу физическими лицами — предпринимателями подается в органы ГФС по месту учета их плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Читать далее

Затверджено нові форми декларацій для платників єдиного податку

Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 року № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» затверджено нові форми декларацій для платників єдиного податку:

Читать далее

Внесення змін до відомостей про платника єдиного податку

У разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку (податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності) платники єдиного податку мають подати заяву про внесення таких змін до податкового органу за місцем своєї реєстрації.

Зазначена заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни. Єдинщиком третьої групи така заява подається разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.
Звертаємо увагу, що у разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Сектор комунікацій ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління  ДФС в Одеській області

Облік доходів і витрат у фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

ДПІ у Київському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області повідомляє,що відповідно до п. 178.6 ст.178 Податкового кодексу України фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.

Читать далее

Новые реквизиты по ЕСВ с 15.09.2015г.

ВНИМАНИЕ!!! С 15.09.2015г. меняются реквизиты по ЕСВ!!!! По всем — и по физическим и по юридическим лицам, «за себя» и за наемных лиц!
Скачать реквизиты по Одесской области можно по ссылке ниже.

Новые расчетные счета по ЕСВ с 15.09.2015г.

Образец заполнения платежного поручения по единому социальному взносу (ЕСВ):

При уплате единого социального взноса предпринимателями — на едином налоге (все группы) в назначении платежа указывается:

*;101;ВАШ КОД; Єдиний соціальний внесок 34,7% за (указываете за какой, например 3й) квартал 2015 року.

Минимальная зарплата с 01.09.2015 года 1218 или 1378?

1218 чи 1378 МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ (ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ) діють сьогодні?Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант

За останній тиждень автором коментарю отримано багато звернень і запитань з приводу розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена в Україні з 01.09.2015 року.

На превеликий жаль, усі політичні висловлювання перших осіб держави, не підкріплюються відповідними діями.

Читать далее

Помощь по регистрации/ликвидации СПД, ф. 4, ф. 6, кведы, изменения в уставные документы, г. Одесса

3d dosiier popping out from a laptop screen

Регистрация юридических лиц, регистрация/ликвидация физических лиц-предпринимателей, внесение изменений (смена адреса, директора, учредителя, пр.), подтверждение местонахождения (ф. 6), подача формы 4 о конечных бенефициарах, выписки, вытяги, добавление/замена КВЕД, г. Одесса.

Быстро, качественно, недорого.

Тел.: 097-00-89-075, Светлана

25 сентября истекает срок подачи формы 4 о конечных бенефициарах!!

Минюст призвал бизнес не откладывать на последнюю неделю подачу сведений о конечных бенефициарных собственниках.

Читать далее

Что считают доходом единщика-турагента по агентскому договору

Столичные налоговики разъяснили: доходом турагента — предпринимателя — плательщика единого налога, который предоставляет услуги по агентскому договору, будет размер полученного им вознаграждения.

Читать далее

ГФС рассказала о лицензировании пива, предусмотренном с 1 июля

С 1 июля 2015 года лицензированию подлежит деятельность по производству, импорту, экспорту, оптовой и / или розничной торговли пивом на общих основаниях, предусмотренных для алкогольных напитков. Соответствующие изменения были внесены в Закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Об этом напомнила ГФС в письме от 19 июня 2015 года № 22173/7/99-99-21-02-17.

Разъяснено, что законодательством не предусмотрено получение отдельной лицензии на производство, импорт, экспорт, оптовую или розничную торговлю пивом в случае наличия у субъекта хозяйствования лицензии на производство, импорт, экспорт, оптовую или розничную торговлю алкогольными напитками. Для лицензирования деятельности, предусмотренной Законом «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», используются бланки лицензий единого образца, установленного Кабмином. В отношении пива, реализация которого разрешена в местах торговли без ограничения торговой площади, предлагается на лицевой стороне бланка лицензии указывать дополнительно вид алкогольной продукции в скобках — слово «пиво».

В случае установления факта торговли алкогольными напитками субъекты хозяйствования, которые получили такие лицензии, несут ответственность согласно ст. 17 Закона в виде штрафа в размере 6 800 грн за нарушение требований ст. 15-3 настоящего Закона, которой установлен запрет продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых в неопределенных для этого местах торговли.

Термин «место торговли» определен в ст. 1 Закона, в соответствии с которой место реализации алкогольных напитков должно быть торговой площадью не менее 20 кв. м.

Согласно части 14 ст. 15 Закона плата за лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта), составляет 8 000 грн на каждый отдельный указанный в лицензии электронный контрольно-кассовый аппарат (книгу учета расчетных операций), что находится в месте торговли, а на территории сел и поселков, за исключением тех, что находятся в пределах территории городов — 500 грн.

Для мест торговли, расположенных за пределами территории городов областного подчинения и города Киева на расстоянии до 50 км и имеющих торговые залы площадью более 500 кв. м, плата за лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без добавления спирта), составляет 8 000 грн на каждый отдельный указанный в лицензии электронный контрольно-кассовый аппарат (книгу учета расчетных операций), находящийся в месте торговли.

Кроме того, физические лица — предприниматели — плательщики единого налога ІІ и ІІІ групп, которые осуществляют розничную торговлю пивом, при расчетах наличными обязаны с 1 июля 2015 года применять должным образом зарегистрированные РРО с распечаткой соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение расчетных операций.

Не могут быть плательщиками единого налога І — ІІІ группы физлица-предприниматели, осуществляющие производство, экспорт, импорт, продажу подакцизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива и столовых вин).

Также разъяснено, что для маркировки пива крепостью более 8,5 % объемных единиц применяются акцизные марки АВ ОП и АИ ВП; остатки пива по кодам товарной позиции 2203 согласно УКТ ВЭД, произведенные до 1 июля 2015 года, не подлежат маркировке и могут находиться в свободном обращении до полной их реализации с учетом срока годности.

В случае ввоза маркированной подакцизной продукции на таможенную территорию Украины налог уплачивается при приобретении марок акцизного налога с доплатой (в случае необходимости) на день подачи таможенной декларации.

По материалам: Сайта «ЮРЛИГА»

Читать далее

Действует Закон о лицензировании хоздеятельности

 

В законе определено 30 видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию
Закон № 222-VIII «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» вступил в силу 28 июня.

Читать далее

Принят закон об использовании кассовых аппаратов частными предпринимателями в 2015г.

Первого июля 2015 года Верховная Рада Украины на базе законопроекта № 1088 приняла Закон, которым вносятся изменения в п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса Украины. Свои голоса за данный законопроект отдали 248 народных депутатов.

Читать далее

Уведомление про прием сотрудника на работу (+ БЛАНК скачать)

ГУ ДФС у Черкаській області звертає увагу роботодавців на те, що Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413 затверджений порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу.

Читать далее

Затверджено форму повідомлення про прийняття працівника на роботу

Кабмін затвердив постанову «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»

Читать далее

Нюанси заповнення граф 1-5 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ: роз’яснює ДФС

ДФС звернула увагу платників податків на особливості заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ.

Читать далее

Когда повышают оклады: считаем отпускные правильно

Автор : Соломина Мария, эксперт по вопросам оплаты труда

Повышение оклада — радостное событие для любого работника предприятия. Но для бухгалтеров в отпускной сезон оно оборачивается дополнительной работой. Какой? Связанной с необходимостью проводить корректировку выплат при расчете отпускных. Что за «зверь» эта корректировка и с чем ее «едят»? Сейчас расскажем.

Среднюю зарплату для оплаты периода отпуска исчисляют согласно Порядку № 100. В ряде случаев выплаты, участвующие в расчете суммы отпускных, подлежат обязательной корректировке (см. п. 10 Порядка № 100). Причем, что особо радует — корректировке в сторону увеличения. Зачем ее проводят? Цель благая — не допустить снижения зарплаты работника за период его отпуска. Причем обязанность по ее проведению не зависит от того, что послужило причиной повышения окладов/тарифных ставок: акты законодательства или решения, предусмотренные в коллективных договорах (соглашениях).

* Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденный постановлением КМУ от 08.02.95 г. № 100. Читать далее

Для получения лицензии на розничную торговлю пивом необходимо установить РРО

 

Данное требование касается и предпринимателей-единщиков второй группы

ГФС разъяснила, что субъектам хозяйствования, которые осуществляют розничную торговлю пивом (в т.ч. исключительно пивом), необходимо с 1 июля 2015 года получить лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками с обязательным оборудованием места торговли РРО.

Читать далее

С 1 июня Отчет по ЕСВ за май подаем по новой форме!

Утверждены Порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и его форма.

Читать далее

В яких випадках єдинники 2 та 3 групи при торгівлі на ринку повинні застосовувати РРО?

Відповідно до п. 296.10 ПК платники єдиного податку другої і третьої (ФОП) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують РРО.
Разом з тим, відповідно до Закону від 28.12.14 р. № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» платники єдиного податку третьої групи з 1 липня 2015 року та платники єдиного податку другої групи з 1 січня 2016 року повинні застосовувати РРО.
Таким чином, при здійсненні діяльності на ринках ФОП на єдиному податку другої та третьої групи не застосовують РРО, однак, якщо діяльність здійснюється у стаціонарних приміщеннях, розташованих на території ринку (магазини, павільйони, приміщення контейнерного типу) або ці приміщення здаються в оренду, то такі платники повинні застосовувати РРО.

Листівка ДФС від 05.06.15 р.

Як виправити помилково відхилену покупцем накладну?

ДФС надала роз’яснення щодо помилково відхилених накладних.
Так, потрібно не зволікаючи, зв’язатися з продавцем і повідомити, що його податкова накладна відхилена помилково. Це необхідно для того, щоб продавець без вагань реєстрував її в ЄРПН. Адже зволікання для продавця може спричинити прострочення в реєстрації. За це в перехідний період (з 1 лютого 2015 р. до 1 липня 2015 р.) передбачено 20 % — 50 % штраф.
Отже, одразу повідомте продавця про випадкове скасування і чекайте на реєстрацію ПН. Можливості програмного забезпечення дозволяють продавцю цю ПН зареєструвати і за необхідності відкоригувати її дані. Тоді після реєстрації продавцем ПН покупець завжди може її отримати від продавця або витягнути цю ПН з ЄРПН.

За матеріалами офіційного порталу ДФС у Закарпатській області.

Пам’ятка майбутнім користувачам реєстраторів розрахункових операцій (РРО)

 

Від придбання РРО до формування Z-звіту

Читать далее

Щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу (наданні) товарів (послуг) через мережу Інтернет

Департамент податкового та митного аудиту
Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон №265) визначено правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Читать далее

Кассовые аппараты для турбизнеса 2015

Турбизнес — ответы на вопросы про использование КАССОВЫХ АППАРАТОВ!!!

Інтерв‘ю директора Департаменту податкового та митного аудиту ДФС України Рубан Н.І. щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері туристичного бізнесу

Читать далее

НДС с 01.07.2015г.

Як відомо, Законом від 28.12.14 р. № 71-VIII (далі – Закон № 71) було внесено низку суттєвих змін до Податкового кодексу (далі – ПК), частина з яких набула чинності з 01.01.15 р. та з 01.02.15 р., а решта набуде чинності з 01.07.15 р. Розглянемо їх детальніше.

Читать далее

Лист 30 травня 2014 року № 10262/5/99-99-17-02-01-16 про застосування штрафних санкцій з податку на доходи фізичних осіб по формі 1-ДФ

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ 30 травня 2014 року № 10262/5/99-99-17-02-01-16
Щодо застосування штрафних санкцій з податку на доходи фізичних осіб

Читать далее

З 1 липня 2015 року система електронного адміністрування ПДВ запроваджується на постійній основі

Протягом дії системи електронного адміністрування ПДВ у тестовому режимі (до 1 липня 2015 року або до дати, визначеної в окремому рішенні Верховної Ради України про скорочення терміну перехідного періоду) платники податку самостійно зараховують на електронні рахунки кошти з власних поточних рахунків, у сумах, необхідних для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку, задекларованих ними в податковій звітності з ПДВ.

Читать далее

На якій системі оподаткування може перебувати фізична особа – підприємець, що здійснює реалізацію пива з 1 липня 2015 року?

Відповідно до абз.3 п.291.5.1 ст.291 ПКУ не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої групи фізичні особи — підприємці, що здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів за виключенням фізичних осіб – підприємців, що здійснюють діяльність з роздрібного продажу пива та столових вин.

Читать далее

Скільки буде коштувати ліцензія на роздрібну торгівлю пивом та чи залежить вартість ліцензії від об’єму продаж?

Відповідно до вимог статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі — Закон №481) плата за ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями фіксована і не залежить від обсягів продажу.
1Ліцензія-на-алкоголь
 

Читать далее

Заказ товаров через Интернет

ДФС України повідомлено, що при здійсненні розрахунків за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язані відповідно до Закону України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків з використанням мережі Інтернет. При цьому розрахункові документи при продажу товарів (наданні послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу.

Читать далее

Письмо ДФС о подаче отчетности по ЕСВ по формам утвержденным приказом Минфина 14.04.2015 р № 435

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 30.04.2015 р. № 15939/7/99-99-17-03-01-17

Читать далее

Внимание ВСЕМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ!!!! ФОРМА 4 подается госрегистратору до 25 мая 2015г.!!

Напоминаем — все юридические лица обязаны до 25 мая 2015 года подать информацию госрегистратору (форма № 4) о своих конечных бенефициарных собственниках (выгодоприобретателях) (иными словами об учредителях предприятия).
За неподачу предусмотрена админответственность — штраф от 5100 грн до 8500 грн.!!
Конечный бенефициарный собственник юридического лица – это физическое лицо, которое :
— владеет ( самостоятельно или совместно со связанными физ. / юр. лицами) частью в уставном капитале предприятия — 25 % .
ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей»

Мы поможем Вам подготовить и подать необходимые документы в г. Одессе, за справками обращайтесь по телефону: 097-00-89075

Плательщики единого налога на 3 группе — юридические лица — сроки подачи декларации и оплаты единого налога

Коротка та повна відповіді ідентичні:

Відповідно до п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).
Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ст. 295 ПКУ).
Сплата єдиного податку платниками третьої групи здійснюється за місцем податкової адреси (п. 295.4 ст. 295 ПКУ).

По материалам: ЕБНЗ

1ДФ — как отображается сумма нецелевой благотворительной помощи

Коротка:
Сума нецільової благодійної допомоги, яка протягом 2015 року сукупно не перевищує 1710 грн. відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «169».
Якщо сума нецільової благодійної допомоги перевищує встановлений граничний розмір, то сума перевищення відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Читать далее