Чи повинен код послуг за ДКПП відповідати коду КВЕД

Оскільки ДКПП узгоджений із Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010 (далі — КВЕД-2010), то класи послуг у ДКПП відповідають видам діяльності в класах КВЕД-2010. Тобто згідно з ДКПП продукція/послуга — це результат окремого виду економічної діяльності, визначеного в КВЕД-2010. Таким чином, код продукції згідно з ДКПП має відповідати коду КВЕД для відповідного виду діяльності.

Утім у податковій накладній платник ПДВ має зазначити код ДКПП, незалежно від того, чи внесено відповідний код діяльності до ЄДРПОУ. Такого висновку дійшла ДФСУ в індивідуальній податковій консультації від 25.05.2017 р. № 368/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Пояснюють контролери це так: Читать далее

Акцизная отчетность получила ряд изменений

Минфин утвердил приказом от 24.04.2017 г. № 451 изменения в форму декларации акцизного налога и Порядок заполнения и представления декларации акцизного налога.

В частности, в акцизной декларации предусмотрены изменения:

  • уточнены нормы графы «Код показателя приложения» раздела А «Налоговые обязательства по спирту этиловому и другим спиртовым дистиллятам, алкогольным напиткам, пиву и продуктам с содержанием спирта этилового 8,5 процента объемных единиц и больше»;
  • включены операции относительно освобождения табачного сырья от уплаты акцизного налога в раздел Б «Налоговые обязательства по табачным изделиям, табаку и промышленным заменителям табака (в том числе табачному сырью, табачным отходам)»;
  • учтены суммы льгот по операциям, применение которых приостановлено НКУ, к налогоплательщикам, местонахождением (местом жительства) и/или местом осуществления деятельности которых является территория населенных пунктов на временно оккупированной территории и/или территории населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, в разделе В «Налоговые обязательства по реализации горючего»;
  • учтены особенности отражения после 01.01.2017 г. операций по розничной торговле подакцизными товарами (в части отмены «розничного» акциза по реализации горючего) в разделе Д «Налоговые обязательства по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров».

Читать далее

Как заполнить приложение 3 декларации по НДС

Який порядок заповнення додатка 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» до податкової декларації з ПДВ?

Таблиця 1 додатка 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» (Д3) (далі додаток 3) до податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) заповнюється наступним чином:
в графі 1 зазначається сума від’ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим.1 Податкового кодексу України на момент подання декларації, за вирахуванням суми, зарахованої у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (рядок 20 – рядок 20.1 декларації);
в графі 2 відображається сума з рядка 1, що є фактично сплаченою у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України;
в графі 3 зазначається сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню та яка переноситься до рядка 20.2 декларації. Значення цього рядка не може перевищувати значення рядка 2.
Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України здійснюється в таблиці 2 додатка 3 до декларації. В таблиці зазначається індивідуальний податковий номер контрагента, за рахунок якого виникла сума від’ємного значення, виходячи з хронології її виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.
При цьому в графі 6 таблиці 2 додатка 3 до декларації проставляється позначка «+» у випадку, якщо сума від’ємного значення, вказана у графі 5, отримана правонаступником від реорганізованого платника податку.
Читать далее

Заполнение книги учета доходов при получении доходов по агентским договорам, транспортного экспедирования, поручения, комиссии

Як заповнюється книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) у разі отримання коштів від надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами?

У разі отримання фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку коштів від надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами, у книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат) відображається вся сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок платника податку та/або яку отримано готівкою, за такими договорами.
Разом з цим при заповненні податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця до доходу включається сума отриманої винагороди повіреного (агента).
Читать далее

Особливості укладення трудового договору

Відповідь надає головний спеціаліст сектору юридичного забезпечення Управління Держпраці в області Андрій Соломко.

При прийнятті працівника на роботу відповідно до статті 24 Кодексу Законів про працю України трудовий договір укладається в письмовій формі.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.   Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   Читать далее

Зведена податкова накладна – правила заповнення

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує платникам ПДВ правила складання зведеної податкової накладної, які регламентовані пунктом 19 Порядку заповнення податкової накладної, який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015р.  № 1307.

У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна:

покупцям — платникам податку — не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця; Читать далее

Письмо ГФСУ от 18.05.17 г. № 272/6/99-99-15-03-02-15/ІПК «О порядке определения кодов услуг согласно ГКПУ и порядке указания обязательных реквизитов в налоговой накладной»

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.05.2017 р. № 272/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо порядку визначення кодів послуг згідно з ДКПП і порядку зазначення обов’язкових реквізитів у податковій накладній

Державна фіскальна служба України розглянула звернення про надання індивідуальної податкової консультації щодо порядку визначення кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП) і порядку зазначення обов’язкових реквізитів у податковій накладній та повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І Податкового кодексу України (далі — ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ. Читать далее

Дата складання податкової накладної – як виправити помилку

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує платникам ПДВ про те, що податкова накладна складається постачальником товарів чи послуг у день виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, визначених відповідно до пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України, тобто за правилом «першої події».

Відповідно, податкова накладна, складена іншою датою, ніж дата виникнення «першої події», є помилково складеною податковою накладною.

Звертаємо увагу, що, помилка у даті складання податкової накладної не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування із зазначенням правильної дати складання такої податкової накладної. В день виявлення такої помилки платник податку має скласти розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до такої помилкової податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної, в якому усі числові показники зазначити зі знаком «-«. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, на якого було складено таку помилкову податкову накладну, з дотриманням визначених ПКУ термінів реєстрації. Читать далее

Амортизація основних засобів приватних підприємців – умови та методи

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує, що діюче законодавство передбачає можливість для приватних підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, проводити нарахування амортизації на деякі об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, які використовуються ними під час проведення господарської діяльності та включати такі амортизаційні відрахування до складу витрат.

У пункті 177.4.6 статті 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) наведені основні законодавчі вимоги стосовно процесу нарахування амортизації підприємцями, які сплачують податки на загальних підставах.

Насамперед, це добровільний вибір суб’єкта господарювання, тобто нарахування амортизації проводиться виключно за власним бажанням та вибором підприємця. Але якщо такий вибір ним зроблено, далі слід чітко дотримуватися установлених ПКУ правил та методик процедури амортвідрахувань. Читать далее

Ошибки при оформлении кассовых документов

Державна фіскальна служба України звертає увагу керівників суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою.

Зокрема, почастішали випадки встановлення в ході перевірок порушення вимог чинного законодавства в частині оформлення відповідних касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств, а саме – відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти, зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без її оприбуткування у касі підприємства тощо.

Обов’язковість підписів та інші вимоги до порядку оформлення касових операцій та документів встановлені пунктом 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320. Читать далее

Расчет отпускных: лучше один раз увидеть… примеры расчета

Джерело: iFactor
Автор : Ушакова Лилия, эксперт по вопросам оплаты труда, buhgalter911@mail.ua

Отдельные выплаты в расчете отпускных

Премии и разовые вознаграждения. При расчете отпускных премии (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев) включают в заработок того месяца, на который они приходятся согласно расчетной ведомости на заработную плату.

Это прямо прописано в п. 3 Порядка № 100*. А вот все остальные выплаты следует учитывать в тех месяцах, за которые они начислены (см. письмо Минсоцполитики от 09.12.2011 г. № 1105/13/81-11).

* Порядок исчисления средней заработной платы, утвержденный постановлением КМУ от 08.02.95 г. № 100.

Одноразовое вознаграждение по итогам работы за год и за выслугу лет включают в средний заработок путем прибавления к заработку за каждый месяц расчетного периода 1/12 вознаграждения, начисленного в текущем году за предыдущий год (например, в 2017 году за 2016 год). Читать далее

Офісні МШП і МНМА: в чому різниця і як обліковувати

Джерело: Головбух

Хоча й малоцінні, але необхідні офісні помічники в діяльності будь-якого підприємства можуть спричинити клопіт у бухгалтерському обліку та навіть призвести до штрафів. Сподіваємось, дана публікація зменшить такі ситуації.

Не всі активи можна одразу класифікувати як основні засоби або запаси. Бо вартість деяких не перевищує вартісний критерій для основних засобів, а строк використання їх більше року. Інші ж не споживаються одразу. Якщо це Ваш випадок, то маємо справу з МНМА та МШП. Нагадаємо, як їх розрізнити та обліковувати.

Непізнані об’єкти, або Як розпізнати офісні МШП і МНМА

Нормативні документи, зокрема П(С)БО, не дають прямого визначення таких понять як малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА) та малоцінні швидкозношувані предмети (МШП). Найбільше, що ми там знайдемо визначення понять «основні засоби» та «запаси».

Але ознайомившись з П(С)БО 7 «Основні засоби» можна сказати, що МНМА — це матеріальні активи зі строком використання більше 1 року та вартістю меншою за встановлену вартісну межу для основних засобів. Такі активи обліковують як інші необоротні матеріальні активи на субрахунку 112 «Малоціннi необоротні матеріальні активи».

Вартісну межу для основних засобів підприємство визначає самостійно у наказі про облікову політику. Більшість підприємств враховуючи норми підпункту 14.1.138 Податкового кодексу України (ПК) встановлює межу у розмірі 6000 грн. Читать далее

Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, у разі застосування POS-терміналу використовувати РРО при проведенні розрахунків платіжними картками?

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.05.2017 р. № 219/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Відповідно до звернення ТОВ є оператором телекомунікацій, який надає послуги доступу до мережі Інтернет.

Чи зобов’язаний суб’єкт господарювання, у разі застосування POS-терміналу використовувати реєстратор розрахункових операцій (далі — РРО) при проведенні розрахунків платіжними картками?

Основним нормативно-правовим актом, що регулює розрахунки за готівку, є Закон України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон N 265), який є спеціальним законом. Дія цього Закону поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Встановлення норм щодо незастосування РРО в інших законах, крім Податкового кодексу України, не допускається. Читать далее

Чи застосовувати РРО до усього асортименту, якщо є технічно складні побутові товари

Звільнення від застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) не поширюється на єдиноподатників, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту

Звільнення від застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) не поширюється на єдиноподатників, які реалізують технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту (п. 296.10 Податкового кодексу України; ПК).

Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО, затверджено постановою КМУ від 16.03.2017 № 231.

Якщо єдиноподатник одночасно реалізує на господарському об’єкті товари, продаж яких слід проводити з РРО, та будь-які інші товари, йому доведеться застосовувати РРО під час продажу всіх наявних на господарському об’єкті товарів. Читать далее

Смена совместительства на основное место работы — как отобразить в отчете по ЕСВ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.11.2016 р. N 36884/05-10

<…> Законом передбачено, що основне місце роботи — це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу.

Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. N 435 (Порядок N 435) <…>, таблиця 5 додатка 4 (Порядок N 435) призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4 (Порядок N 435): у першому зазначається дата закінчення роботи за сумісництвом з відповідною категорією особи у графі 7, у другому — дата початку роботи за основним місцем роботи (за сумісництвом). Дана норма застосовується як у випадку зміни основного місця роботи на роботу за сумісництвом (або навпаки), так і у випадку зміни сумісництва на основне місце роботи (без припинення трудових відносин), адже в таблиці 5 обов’язковим до заповнення є реквізит 07 «категорія особи» (1 — наймані працівники з трудовою книжкою, 2 — наймані працівники (без трудової книжки)). Читать далее

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ И КАДРОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЮРЛИЦА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. А ВДРУГ ПРОВЕРКА?

В последнее время предприниматели опасаются неожиданных визитов контролирующих органов – налоговой службы, инспектора по труду и все чаще встает вопрос – должен ли он хранить первичные и кадровые документы на сотрудников в месте осуществления деятельности. И что делать, когда таких мест несколько?

В случае с юридическим лицом ответ на этот вопрос мы можем найти в двух нормативных документах:

1. Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», согласно которого вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии относятся к компетенции его собственника (собственников) или уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с законодательством и учредительными документами. Предприятие самостоятельно определяет учетную политику предприятия и выбирает форму бухгалтерского учета как определенную систему регистров учета, порядка и способа регистрации и обобщения информации в них с соблюдением единых принципов, установленных настоящим Законом, и с учетом особенностей своей деятельности и технологии обработки учетных данных». Читать далее

С 8 мая 2017 года технически сложные бытовые товары продаются с применением РРО

Джерело: Бухгалтер 911

Напоминаем, что постановлением от 16 марта 2017 г. № 231 Правительство определило Перечень групп технически сложных бытовых товаров, продажа которых будет осуществляться с применением регистраторов расчетных операций.

Законодательством установлена ​​обязательность применения регистраторов расчетных операций при реализации технически сложных бытовых товаров.

В рамках реализации норм законодательства Правительством определен Перечень групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене, продажа которых будет осуществляться с применением регистраторов расчетных операций.

Применять РРО при продаже технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, должны плательщики единого налога первой — третьей групп независимо от объема годового дохода. Для них определяющим условием для применения РРО является реализация соответствующего вида товаров, а именно — технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту. Читать далее

Коли вперше індексуємо зарплату при збільшенні окладів у січні 2017 року

Багато роботодавців збільшували оклади своїм працівникам у зв’язку з затвердженням мінімальної зарплати 3200 грн ще у січні 2017 року. Протягом лютого-квітня індексація таким працівникам не нараховувалися, оскільки поріг проведення індексації був меншим ніж 103%. Але далі ситуація зміниться…

10 травня Держстат опублікував індекс споживчих цін (ІСЦ) за квітень 2017 року і становить він 100,9%.

Тобто сам ІСЦ менший ніж 103%. Але індексація зарплати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103%. А  індекс споживчих цін для визначення порогу індексації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін. При цьому місяць, в якому оклад збільшено, в такому множенні участі не приймає. Тож, щоб порахувати квітневий поріг індексації, потрібно помножити між собою індекси споживчих цін за лютий, березень та квітень 2017 р. ІСЦ за лютий — квітень 2017 р. становить 103,7 % (1,010 × 1,018 × 1,009 × 100).

Отже, квітень — це перший місяць, коли поріг індексації був перевищено. І якщо роботодавець не вдіє певних заходів, вже у червні 2017 р. зарплату працівників, оклад яких востаннє збільшувався у січні 2017 року, доведеться індексувати!  Читать далее

Яким чином в розділах та додатках до декларації акцизного податку заповнюються вартісні показники та курс гривні до євро — в гривнях з копійками чи без?

Відповідно до абзацу першого п. 2 розд. І Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № 1365/29495 від 18.10.2016 (далі – Порядок № 14), особи, визначені ст. 212 ПКУ як платники акцизного податку (далі – платник) складають та подають декларацію акцизного податку (далі – Декларація).
Додатки до Декларації є її невід’ємною частиною (п. 1 розд. ІІ Порядку № 14).
Пунктом 7 розд. II Порядку № 14 передбачено заповнення усіх показників Декларації (крім додатків) у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
Тобто вартісні показники розділів Декларації заповнюються лише у гривнях без копійок.
В Додатках 1 та 1 прим. 1 офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), зазначається у гривнях з округленням до чотирьох знаків після коми. Читать далее

Заполнения приложения 6 Декларации акцизного налога — разделение алкогольных напитков на группы

Як при заповненні Додатка 6 до декларації акцизного податку слід поділяти алкогольні напої на лікеро-горілчану продукцію, виноробну продукцію, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відс. об. одиниць та більше, пиво?

Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/26550 (далі – Порядок № 14) зі змінами та доповненнями.
Відповідно до п.п. 14.1.5 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі — ПКУ) алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відс. об. та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.
Пунктом 7 розд. V Порядку № 14 передбачено, що розд. I Додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації акцизного податку (далі – Додаток 6) заповнюється при здійсненні роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну. Читать далее

Нужно ли уведомлять налоговую что ФЛП- пенсионер, чтобы не начислялся ЕСВ?

Чи звільняються від сплати ЄВ ФОП, які є пенсіонерами за віком або інвалідами, та яким чином необхідно повідомити про це контролюючий орган?

Фізичні особи — підприємці звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Відповідно до норм Протоколу про обмін інформацією Пенсійний фонд України надає Державній фіскальній службі інформацію щодо фізичних осіб (платників єдиного внеску) про те, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами, із зазначенням дати встановлення пенсії або інвалідності, тому окремо повідомляти контролюючий орган про статус пенсіонера або інваліда не потрібно.
Якщо фізична особа – підприємець є інвалідом та отримує соціальну допомогу від фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.
Читать далее

Повышение прожиточного минимума с 1 мая 2017 года

С 1 мая 2017 года вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины повышающее прожиточный минимум.

В частности, с 1 мая 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц будет планово увеличен на 80 грн — до 1684 грн. Это определено законом о госбюджете на 2017 год.

При этом для детей до 6 лет с 1 мая прожиточный минимум составит 1426 грн, для детей от 6 до 18 лет — 1777 грн, для лиц, утративших трудоспособность, — 1312 грн. Исходя из новых размеров прожиточного минимума будут рассчитаны новые суммы социальной помощи.

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1 мая проводится перерасчет пенсий для 8,2 млн. человек

Минимальный размер пенсии инвалидам войны 1-й группы с 1 мая составляет 3 739,2 гривны, 2-й группы — 3 345,6 гривны, 3-й группы — 2952 гривны, участникам боевых действий — 2 164,8 гривны. Читать далее

Новостворена ФОП подає декларацію про майновий стан і доходи за 1 квартал роботи

Чи повинна подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи новостворена ФОП за період від дати державної реєстрації до моменту подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування за ставками, встановленими для першої або другої групи?

Якщо новостворена фізична особа – підприємець перейшла на спрощену системи оподаткування у місяці або кварталі, в якому здійснена процедура державної реєстрації як суб’єкта господарювання, то вона подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податкову декларацію про майновий стан і доходи за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування.
Читать далее

Нужно ли подавать ФОП на общей системе приложение Ф2 к пустой декларации про имущественное состояние и доходы?

Чи заповнює та подає ФОП на загальній системі оподаткування додаток Ф2 до декларації про майновий стан і доходи, якщо протягом звітного періоду дохід від підприємницької діяльності не отримувала?

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування заповнює та подає додаток Ф2 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою» разом з податковою декларацією, незалежно від результатів здійснення підприємницької діяльності. Якщо протягом звітного періоду дохід від підприємницької діяльності не отримувався, то відповідні рядки додатку та податкової декларації прокреслюються.
Читать далее

Какое количество работников ставить в декларации по единому налогу если каждый месяц разное количество работников?

Як у податковій декларації платника ЄП ФОП другої та третьої груп заповнюється поле «Фактична чисельність працівників у звітному періоді», якщо кожного місяця кварталу чисельність найманих осіб або осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, була різною?

Якщо кількість осіб, які перебувають з платниками єдиного податку другої або третьої груп у трудових відносинах, кожного місяця кварталу була різною та враховуючи, що для таких платників єдиного податку однією з основних умов перебування на спрощеній системі оподаткування є не перевищення 10-ти осіб або необмеженої кількості осіб відповідно, то у полі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.
Читать далее

Как заполняется книга учета доходов и расходов ФОП на едином налоге

Яким чином заповнюється книга обліку доходів та витрат ФОП платником ЄП у разі отримання доходу в готівковій та безготівковій формі?

У разі отримання доходу в готівковій та безготівковій, матеріальній або нематеріальній форміфізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку запис в книзі обліку доходів та витратздійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, у гривнях з копійками.
Читать далее

Нужно ли ФОП на общей системе налогообложения отображать в книге сумму акцизного сбора при розничной торговле?

Чи відображає ФОП на загальній системі оподаткування в Книзі обліку доходів та витрат суму акцизного збору з реалізованих в роздрібній торгівлі підакцизних товарів?

Суми акцизного податку з реалізованих фізичною особою — підприємцем на загальній системіоподаткування роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включаються до доходу і витрат та не відображаються в Книзі обліку доходів і витрат.
Читать далее

Как заполняется графа 3.3 «Код услуги» налоговой накладной

Який порядок заповнення графи 3.3 «Код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної?

До графи 3.3 податкової накладної вносяться дані щодо коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП).
При визначенні коду послуги потрібно користуватись Класифікатором ДК 016:2010.
Графа 3.3 заповнюється на всіх етапах постачання послуг.
Платники податку, зокрема мають право зазначати код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.
З метою заповнення коду послуги (наприклад, послуги, пов’язані з лісівництвом) у графі 3.3. податкової накладної потрібно зазначити відповідний код послуги у форматі не менше 4-х знаків 02.40. Якщо платник ПДВ зазначає повністю код послуги, то графа 3.3 повинна містити відповідне позначення у форматі 02.40.10-00.00.
Читать далее

Сумма акцизного налога не включается в доходы и расходы частных предпринимателей на общей системе налогообложения

Чи відображає ФОП на загальній системі оподаткування в Книзі обліку доходів та витрат суму акцизного збору з реалізованих в роздрібній торгівлі підакцизних товарів?

Суми акцизного податку з реалізованих фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включаються до доходу і витрат та не відображаються в Книзі обліку доходів і витрат.
Читать далее

Приказ №369 от 17.03.2017г. про внесение изменений в форму декларации по единому налогу

На момент публикации приказ официально еще не опубликован, так что за 1й квартал 2017 года подаем отчеты еще по старой форме.

НАКАЗ
17.03.2017  № 369

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2017 р. за № 478/30346

Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578

Відповідно до пункту 295.9 статті 295 та пункту 296.9 статті 296 глави 1 розділу ХIV Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форм податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за №  799/27244, що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити: Читать далее

Порядок надання податкового розрахунку за формою №1ДФ відокремленими підрозділами

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє наступне.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – Порядок №4) за формою №1ДФ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за №111/26556.

Пунктом 2.1 розділу II Порядку №4 визначено, що податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі – форма №1ДФ) подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Читать далее

Единица измерения услуг в налоговой накладной по ремонту

При заполнении графы 2 раздела Б налоговой накладной указывается название услуги «ремонт вывески», которая измеряется в штуках. Объем услуг в счете и акте выполненных работ указан в штуках. Можно ли в графах 4 и 5 указывать единицу измерения «штуки»?

Согласно п. 44.1 НКУ для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством. Таким образом, именно указанная в первичных документах единица измерения должна указываться в графах 4, 5 налоговой накладной.

Согласно пп. 3 п. 16 Порядка №1307 графы 4 и 5 налоговой накладной заполняются в соответствии с Классификатором системы обозначений единиц измерения и учета (КСПОВО), действующем на дату составления налоговой накладной. В графе 4 указывается условное обозначение соответствующего украинского названия единицы измерения (учета), указанное в КСПОВО, которое используется для учета и отражается в первичных документах. Читать далее

Яка відповідальність платника, у випадку допущення помилок в обов’язкових реквізитах податкових накладних, які не надаються покупцю?

Враховуючи, що від платника отримано запит про надання податкової консультації до 01 квітня 2017 року відповідно пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), передбачено, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (в редакції, що діяла до 01.04.2017 року).

Згідно з п. 201.1 ст. 201 ПКУ у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов’язкові реквізити:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата складання податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства — платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу); Читать далее

Щодо порядку обліку комп’ютерної програми

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області розглянуло звернення від 24.03.2017 №А-2017-000007 _____________ щодо порядку обліку комп’ютерної програми та у відповідності до положень статті 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (зі змінами та доповненнями, далі – ПКУ) у межах компетенції і повноважень повідомляє наступне.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Пунктом 44.2 статті 44 ПКУ передбачено, що для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування. Читать далее

Який порядок зазначення в податковій накладній коду послуги згідно Державного класифікатора продукції та послуг?

Відповідно  до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України від 02.10.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у  встановлений  ПКУ термін.

Законом України від 21.01.2016 року № 1797-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797) п.п. «і» п. 201.1 ст. 201 ПКУ викладено в новій редакції, відповідно до якої з 01.01.2017 при складанні податкової накладної запроваджено заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі – ДКПП).

Зміни щодо складання податкових накладних, запроваджені Законом № 1797 в частині зазначення в податковій накладній, зокрема коду послуги, застосовуються до податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 01.01.2017. Читать далее

Щодо подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

21 лютого 2017 року № 11130-02-2/4779

Щодо подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств

 

Міністерство фінансів України розглянуло звернення стосовно питань подання фінансової звітності разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств і повідомляє.

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) об’єктом обкладення податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які визначені положеннями Кодексу.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (пункт 44.2 статті 44 Кодексу). Читать далее

«Трудові» перевірки Держпраці: доопрацьовано проект постанови КМУ

Держпраці доопрацювала та відправила на повторне погодження Держрегуляторній службі проект постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Проте після його обговорення з представниками бізнес-середовища та зацікавленими державними органами Державна регуляторна служба визнала цей проект таким, що не відповідає засадам регуляторної політики, і запропонували Держпраці доопрацювати його. З такою ж вимогою згодом звернулося до Держпраці й Всеукраїнське об’єднання малого та середнього бізнесу «ФОРТЕЦЯ».

І ось нарешті маємо доопрацьований варіант проекту постанови КМУ «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Проектом затверджується:

  • Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
  • Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю;
  • Положення про порядок видачі посадовим особам виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад посвідчень інспектора праці.

Крім того, Мінсоцполітики протягом 2-х місяців має затвердити ще Методрекомендації щодо забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад повноважень, передбачених частиною третьою статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Читать далее

Акцизна накладна: необхідні реквізити та обов’язок складання

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує про те, що згідно з вимогами  статті 231 Податкового кодексу України платник податку при реалізації пального зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. Виробник пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно) зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.

Також, податковим законодавством передбачено обов’язок платників податку скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального. Читать далее

Особливий порядок заповнення податкових накладних

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує платникам ПДВ деякі положення Порядку заповнення податкової накладної, який затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015року №1307.

У разі постачання товарів чи послуг покупцю, який не зареєстрований як платник ПДВ, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000».

У разі здійснення експортних операцій у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «300000000000».

У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядку «Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)» такої накладної проставляється умовний ІПН «500000000000», а у рядку «Постачальник (продавець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані. Читать далее

Код УКТВЭД и код услуг в налоговой накладной

В консультации рассмотрим, в каких случаях нужно, а в каких не нужно указывать коды в налоговой накладной (далее – НН), как определить коды в отдельных ситуациях.

В каком порядке указывать коды в НН
Код УКТВЭД указывается в НН (п. 201.1 НК, пп. 2 п. 16 Порядка, утвержденного приказом Минфина от 31.12.15 г. № 1307, далее — Порядок № 1307):
• сплошным порядком без разделительных знаков;
• в полном объеме, то есть на уровне товарной подкатегории (10 цифр) обязательно приводится при поставках подакцизных и импортных товаров;
• в неполном объеме, но не менее чем на уровне товарной позиции (первые 4 цифры) при поставках украинских товаров. Важно! Если при поставке украинских товаров код УКТВЭД указан с большим количеством цифр (6, 8, 10), это не является ошибкой, так как согласно пп. «і» п. 201.1 НК плательщик НДС для таких товаров может (но не обязан) указать код УКТВЭД из 4 цифр;
• на уровне 5 цифр, если это условный код, установленный ГФС.

Код услуг указывается в НН (п. 201.1 НК, пп. 2 п. 16 Порядка № 1307):
• с точками, то есть так, как он приводится в Классификаторе ДК 016:2010;
• в количестве не менее 4 цифр (т. е. на уровне класса). При этом не считаются ошибкой и более полные коды, содержащие 6, 8, 10 цифр. Читать далее

Назначение платежа по ЕСВ

Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів  у разі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

*

;101

; код за ЄДРПОУ

; сплата єдиного внеску

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

Читать далее

Какой размер нецелевой благотворительной помощи не облагается НДФЛ

«Щодо практичного застосування норм податкового законодавства», лист ДФС України від 07.04.2017 р. № 4945/Д/99-99-13-02-03-14

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (в редакції яка діяла до 01.04.2017, далі – Кодекс), розглянула щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Правове регулювання благодійної діяльності регламентовано нормами Закону України від 05 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (далі – Закон № 5073).

Статтею 1 Закону № 5073 зазначено, що благодійник – це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент. Читать далее

Выплата зарплаты 2 раза в месяц

Відмова від виплати зарплати за першу половину місяця: чи можливо це

Підприємство нараховує зарплату працівникам двічі на місяць. Чи може працівник відмовитись від нарахування авансу, або підприємство відмовити працівникам у нарахуванні авансу?

Виплата заробітної плати двічі на місяць – звичайна практика для більшості підприємств, що працюють на території України. Однак, інколи як у роботодавців так і у працівників виникає питання, щодо відмови від нарахування авансу. Працівник може бажати відмовитись від виплати авансу через значні утримання із його заробітної плати. Підприємець – через зайві клопоти із проведенням зайвих фінансових операцій чи інших складнощів.

Причини відмови від авансу можуть бути різними, а нас цікавить саме можливість відмови від виплати заробітної плати двічі на місяць. Читать далее

Охранные услуги: какой код указывать в налоговой накладной?

Наше предприятие является охранным агентством и предоставляет услуги по охране различных объектов. Какой код следует указывать в налоговой накладной (далее – НН), если мы не оказываем услуги по охране частных лиц (код 80.10)?

Код для оформления НН следует искать в Классификаторе ДК 016:2010. В нем мы находим раздел 80 «Услуги, связанные с безопасностью и расследованием», а на уровне класса (первые четыре знака) код 80.10 означает услуги, связанные с личной безопасностью, то есть, по сути, услуги телохранителей. Но предприятие, задавшее вопрос, такие услуги не оказывает.

Что же делать?
Давайте вспомним, что услуга по Классификатору ДК 016:2010 является результатом отдельного вида экономической деятельности согласно КВЭД. Поэтому за более полным разъяснением видов деятельности, которые скрываются под кодами раздела 80, обратимся к Методологическим основам и пояснениям к позициям Классификации видов экономической деятельности, утвержденным приказом Госкомстата от 23.12.11 г. № 396 (далее – Методологические основы). Читать далее

Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи?

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що відповідно до п.179.7 ст.179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Згідно з п.126.1 ст.126 ПКУ у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

— при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;

— при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу. Читать далее

Можно ли отказаться от выплаты зарплаты за первую половину месяца?

На предприятии зарплату начисляют дважды в месяц. Может ли работник отказаться от выплаты ему аванса, в том числе из-за значительной суммы удержаний из его зарплаты (алименты, штрафы, квартплата и т. п.)? Может ли предприятие отказать в выплате аванса своим работникам? Какая ответственность предусмотрена за невыплату аванса?

Выплата заработной платы за первую половину месяца (именно так правильно называть аванс) гарантирована всем работникам предприятий любой формы собственности и организационно-правовой формы (в т. ч. и работникам физлиц-предпринимателей) ст. 115 КЗоТ, ст. 24 Закона от 24.03.95 г. № 108/95-ВР «Об оплате труда».
Размер зарплаты за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше размера оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника (ч. 3 ст. 115 КЗоТ). Читать далее

Какую дату указывать на акцизной накладной

Яка дата вважається датою реалізації пального з метою складання акцизної накладної, у тому числі якщо відвантаження пального продавцем і отримання пального покупцем, а також сплата, перехід права власності, або підписання акту приймання-передачі про його отримання відбувається не в один день?

З метою складання акцизної накладної датою здійснення операції з реалізації пального вважається дата передачі (відпуску, відвантаження) такого пального, що засвідчується у первинних документах, незалежно від того коли відбулась оплата або перехід права власності, отримання його покупцем.
Читать далее

Сроки составления и регистрации акцизных накладных

Які встановлені терміни складання акцизних накладних, їх реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних?

Акцизна накладна складається платником податку в день реалізації пального при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.
У разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того, коли відбувся перехід права власності на таке пальне.
Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).
Реєстрація акцизних накладних та/або розрахунків коригування у Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.
Читать далее

Уголок покупателя у туроператоров


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження туроператорської діяльності

……..

Технологічні вимоги Читать далее