Зарахування інвалідів до середньооблікової кількості штатних працівників за рік

Чи зараховуються до кількості інвалідів, які повинні працювати на підприємстві відповідно до нормативу робочих місць, установленого статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII -ВР, працівники з інвалідністю (3 інваліди), … Читать далее

Должны ли ФЛП вести кадровую документацию и штатные расписания

Норми законодавства про працю поширюються на трудові відносини між працівником та фізособою — підприємцем. Так, до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний, зокрема, ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. Крім того, роботодавець має вести … Читать далее

Неполное рабочее время

Работодатель хочет перевести работников на неполное рабочее время. Причины банальны — желание снизить расходы на оплату труда. Как такой перевод оформить документально, чтобы не были нарушены требования действующего трудового законодательства? Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Это прямо прописано в ст. … Читать далее

Начисление ЕСВ на зарплату инвалидов у ФЛП

Фізичні особи — підприємці нараховують єдиний внесок у розмірі 22 відсотки на заробітну плату працівників-інвалідів Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для кожної категорії платників визначається ст. 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про … Читать далее

Обеспечение минимального уровня зарплаты

Минсоцполитики в письме от 14.02.2017 № 344/0/101-17/281 предоставило очередное разъяснение относительно обеспечения начисления минимальной заработной платы с 01.01.2017. Законом № 1774-VIII установлен перечень выплат, которые не учитываются при исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера. Это доплаты: за работу в неблагоприятных условиях … Читать далее

Мінімальна погодинна зарплата

Більшість роботодавців запам’ятали розмір мінімальної зарплати у розрахунку на місяць — це славнозвісні 3200 грн. Але водночас Держбюджет-2017 затвердив мінімальну зарплату і в погодинному розмірі — 19,34 грн. Розглянемо, як пов’язані ці показники, і хто який із них зобов’язаний застосовувати. З початку … Читать далее

Назначение платежей по налогам на зарплату наемных работников

Назначение платежей: ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) 18%  *;101;ВАШ КОД;11010100;ПДФО із зарплати за січень 2017р. Перераховано повністю.Військовий збір 1,5%*;101;ВАШ КОД;11011000;Військовий збір 1,5% із ЗП за січень 2017р. Перераховано повністю. ЄСВ 22%*;101;ВАШ КОД;ЄСВ 22%, нарахування на ЗП за січень 2017р. Перераховано повністю. … Читать далее

Куда ФЛП должен платить налоги за наемных работников

Зачастую физические лица-предприниматели сталкиваются с такой ситуацией, когда они зарегистрированы в одном районе/городе, а  торговые точки расположены в разных, совершенно других районах/городах. И тогда при начислении налогов по зарплате таким наемным работникам стает вопрос — а куда же платить НДФЛ, … Читать далее

Какими документами можно подтверждить расходы по командировке

ЛИСТ  ДФС України від 02.02.2017 № 1946/6/99-99-13-02-03-15 «Щодо підтвердних документів, що засвідчують вартість витрат на відрядження» Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист … щодо підтвердних документів, що засвідчують вартість витрат на … Читать далее

Лист Щодо фінансової відповідальності за порушення законодавства про працю

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ЛИСТ від 4 січня 2017 р. № 57/4.1/4.1-ДП-17 Щодо фінансової відповідальності за порушення законодавства про працю Департамент з питань праці Держпраці розглянув лист <…> і повідомляє. Статтею 265 Кодексу законів про працю України (далі … Читать далее

Доплата до минимальной зарплаты

З 01.01.2017 року мінімальна заробітна плата в місячному розмірі становить 3200 грн. Законом України від 6 грудня 2016 року № 1774- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» поняття мінімальної заробітної плати приведено у відповідність з міжнародними нормами, … Читать далее

Виправлення помилок при нарахуванні зарплати: бухоблік

Мінфін у новому листі розглянув питання відображення в бухгалтерському обліку виправлення помилок з оплати праці Міністерство фінансів у листі від 21.12.2016 р. №31-11410-07-25/36420 нагадало, що відповідно до П(С)БО 16 витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого їх здійснено. І лише … Читать далее

Трудовой договор и гражданско-правовой договор: в чем отличия?

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг фізичною особою може здійснюватися як на підставі трудового, так і цивільно-правового договору. Основною відмінністю трудових договорів від цивільно-правового договору (ЦПД) є те, що перші регламентуються Кодексом законів про працю, а інші — … Читать далее

Разъяснение и примеры того, что входит в минимальную зарплату

Управління Держпраці у Вінницькій області надає роз’яснення і наводить приклади щодо того, що входить і що не входить до мінімальної заробітної плати. Щодо мінімальної заробітної плати … Читать далее

Штатное расписание на предприятиях

Яка необхідність складання штатного розпису на підприємствах різних форм власності? Роз’яснення надає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів Управління Держпраці в області Тетяна Пуриш. Законодавством не передбачено єдиних стандартів … Читать далее

Доплата до минимальной заработной платы 2017

C 1 января 2017 года законодатели ввели такое понятие как «доплата до минимальной заработной платы». В связи с чем возникла необходимость в доплате до МЗП? По зарплате каких работников нужно начислять доплату до МЗП? Как рассчитать доплату до МЗП? Включается … Читать далее

Як проводиться доплата до мінімальної зарплати в разі сумісництва

Нововведена з 01.01.2017 р. стаття 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі ― Закон про оплату праці) вимагає, аби розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці був не нижче мінзарплати. Якщо ж … Читать далее

Переведення працівника на 0,5 ставки: як рахувати ЄСВ і страховий стаж

Із 1 січня 2017 року працівника переведено на 0,5 ставки. Як нараховувати ЄСВ і який період потрапить до страхового стажу: весь місяць чи пропорційно нарахованому ЄСВ? Чи впливає на страховий стаж сума донарахованого виходячи з мінзарплати ЄСВ? ВІДПОВІДЬ: Передусім варто … Читать далее

Прості приклади розрахунку податків із заробітної плати

Таблички – 2017: податки із заробітної плати Рахуємо податки із заробітної плати: прості приклади + коментар        Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату: у місячному … Читать далее

ЧИ ПОВІДОМЛЯТИ ДФС ПРО ПРИЙНЯТТЯ ОСОБИ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 №413 (далі за текстом – «Постанова №413») визначено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником … Читать далее

Как установить режим неполного рабочего времени по инициативе работодателя?

Из-за уменьшения количества и объема заказов на выполнение подрядных работ предприятие хочет установить для работников режим неполного рабочего времени. Может ли предприятие сделать это по своей инициативе? Как оформить изменение режима работы? Ввести режим неполного рабочего времени по своей инициативе … Читать далее

О новых «трудовых» проверках

КМУ обнародовал проект постановления, утверждающего, в том числе порядок проведения контроля за соблюдением законодательства о труде. Тезисно о самом важном, что нужно знать работодателю: 1. «Пришествие» контролеров к вам предложено называть «инспекционным посещением». 2. Инспекционные посещения могут проводиться на основании: … Читать далее

Терміни розрахунків після звільнення. Коли працівник повинен отримати свої гроші?

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації здійснюється в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про … Читать далее

НАСЛІДКИ ЩОДО НЕВИПЛАТИ ОСТАТОЧНИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИНИ РОБОТОДАВЦЯ

В разi невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звiльненому працiвниковi сум у встановлені строки, при вiдсутностi спору про їх розмiр пiдприємство, установа, органiзацiя повиннi виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. … Читать далее

Трудовой договор: порядок заключения и виды

Трудовые отношения с работником начинаются с приема на работу и оформления трудового договора. При этом законодательно установлены несколько видов трудового договора. Итак, в частности, о видах, случаях и порядке заключения того или иного договора поговорим в этой статье. Трудовой договор … Читать далее

Чи можна звільнити працівника за власним бажанням у день написання ним заяви?

Державна служба України з питань праці роз’яснює можливість звільнення працівника за власним бажанням у день написання ним заяви, якщо причини відсутні, але обидві сторони погодилися на припинення трудових відносин. Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України працівник має … Читать далее

Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

Законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм, зокрема шляхом: – запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою); – встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не … Читать далее

Разъяснения о минимальной заработной плате

Управління Держпраці у Хмельницькій області в межах наданих повноважень надає роз’яснення щодо застосування змін у законодавстві у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.  Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – … Читать далее

Гражданско-правовой и трудовой договоры

Почему важно сделать правильный выбор Труд физических лиц можно использовать на основании и трудовых договоров, и договоров гражданско-правового характера (далее — договор ГПХ). Наиболее распространенными среди них являются договоры на выполнение работ (договоры подряда) и о предоставлении услуг. Лицам, планирующим … Читать далее

Штрафы за нарушения в сфере трудовых отношений

У зв’язку із набуттям чинності з 01.01.2017 Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ (далі – Закон № 1774) Державна служба України з питань праці повідомляє. Починаючи з 01.01.2017 статтею 265 Кодексу законів … Читать далее

Види відповідальності за порушення трудового законодавства та оплати праці

Джерело: Дебет-Кредит Розглянемо докладніше, до яких видів відповідальності, хто та коли може притягнути посадових осіб підприємств у разі порушень трудового законодавства та оплати праці Види відповідальності На сьогодні законодавством передбачено 5 видів відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, матеріальна, фінансова та кримінальна. При цьому такі … Читать далее

Якщо нарахована місячна зарплата менше мінімальної, тоді проводимо доплату

Із 1 січня 2017 року змінюється поняття мінімальної зарплати. Під нею матимемо на увазі встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна зарплата лишається державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, … Читать далее

Штрафы за нарушения законодательства про труд 2017 год

Бухгалтер для СПД — оформление наемных работников, начисление зарплаты, составление и сдача отчетов, г. Одесса Звоните: тел.: 097-00-89-075 С 1 января 2017 года в связи с повышением минимальной зарплаты до 3200 грн. стали еще более весомые и без того огромные … Читать далее

Правила выплаты зарплаты и аванса: о чем всегда следует помнить

Все работодатели, как юридические, так и физические лица, обязаны выплачивать заработную плату работникам: не реже 2 раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней; не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата. Эти требования … Читать далее

Принят Бюджет на 2017 год

Верховна Рада України у ніч з 20 на 21 грудня у другому читанні та в цілому ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (законопроект №5000 від 15.09.2016). За прогосували 275 та 274 депутатів відповідно. У проекті Держбюджету передбачено … Читать далее

Примеры начисления налогов по зарплате наемным работникам

Рахуємо податки із заробітної плати: прості приклади З 1 грудня згідно з Законом України від 19.05.2016 №1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» підвищено до 1600 гривень мінімальну заробітну плату і прожитковий мінімум … Читать далее

Штраф за неоформленных работников увеличился до 48000,00 грн.

В связи с повышением с 1 декабря 2016г. минимальной заработной платы до 1600,00 грн. увеличились также и штрафы за несоблюдение норм трудового законодательства. Так, органами Гоструда за допуск работника к работе без оформления трудового договора предусмотрено применение штрафа в тридцатикратном размере … Читать далее

Минимальная зарплата с 1 декабря 2016г.

З 1 грудня мінімальна заробітна плата для працездатних осіб становить 1600 гривень, у погодинному розмірі 9,59 гривні. Збільшився до 1600 грн. з 1 грудня і прожитковий мінімум для працездатних осіб. Вказане зростання соціальних стандартів передбачено Законом України від 19.05.2016 №1384-VIII … Читать далее

Зарплата за грудень 2016 року + перерахунок з ПДФО за 2016 рік

Головне управління ДФС у Вінницькій області нагадує платникам положення підпункту 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу, яким встановлено, що під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих такому … Читать далее

Выплата зарплаты один раз в месяц

Працівник підприємства звернувся із заявою про виплату йому заробітної плати один раз на місяць. Чи вважається це порушенням, якщо так, то яку відповідальність передбачено? Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) заробітна плата виплачується працівникам регулярно … Читать далее

Может ли ФЛП заводить трудовые книжки на впервые трудоустроенных работников?

Какой порядок оформления наемных работников ФЛП? Может ли ФЛП заводить трудовые книжки на впервые трудоустроенных работников? При приеме на работу физическое лицо — предприниматель (далее — ФЛП) выполняет все требования трудового законодательства, ведь если ФЛП использует труд физических лиц, он … Читать далее

О заключении трудового договора

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ ПИСЬМО от 9 октября 2001 г. № 06/2-4/133 О заключении трудового договора На Ваше письмо <…> сообщаем. Согласно статье 21 Кодекса законов о труде Украины трудовой договор — это соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации … Читать далее

Трудовой договор с наемным работником

В соответствии со ст. 24 КЗоТ Украины физические лица, в том числе субъекты предпринимательской деятельности, при приеме на работу наемного работника должны заключать с ним трудовой договор в письменной форме. Образец трудового договора между работником и физическим лицом (в том числе … Читать далее

Табель учета рабочего времени

ЧИМ РЕГЛАМЕНТУЄТЬСЯ ВЕДЕННЯ ТАБЕЛЬНОГО ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ? Відповідно до статті 30 Закону України „Про оплату праці“ роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку. Ведення табельного обліку робочого … Читать далее

Прийнято зміни стосовно оплати праці та сплати ЄСВ

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  (проект Закону зареєстровано за №5130), яким передбачається: в частині оплати праці: — встановлення розмірів мінімальної заробітної плати на рівні, вищому від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та заміна прив’язки розмірів посадових … Читать далее

ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ФІНАНСОВІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ САНКЦІЇ (ОНОВЛЕННЯ)

рудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове … Читать далее

Оплата праці за роботу у нічний час

Посадові особи Управління Держпраці у Волинській області надають роз’яснення вимог законодавства щодо підвищеного розміру оплати праці працівникам, які виконують роботу у нічний час. Під час проведення планових та позапланових перевірок державні інспектори Управління наголошують суб’єктам господарювання про необхідність додержання вимог … Читать далее

Найманий працівник — підприємець має право на податкову соціальну пільгу

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як … Читать далее

Минимальная зарплата с 1 декабря 2016 г.

Головне управління ДФС Івано-Франківській області повідомляє, що згідно з Законом України від 25 грудня 2015 року № 928-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 грудня 2016 року мінімальна заробітна плата становить у місячному розмірі 1600 гривень, у … Читать далее