Определение дохода у единщика комиссионера

Специалисты ГФСУ в письме от 12.08.2015 г. № 17056/6/99-99-15-03-01-15 разъяснили порядок определения доходов по операциям по договору комиссии. Так, в случае предоставления услуг, выполнения работ по договорам поручения, комиссии, транспортного экспедирования или по агентским договорам доходом единщика является сумма полученного … Читать далее

Про предельные сроки подачи отчетности и оплаты налоговых обязательств в 2015 году

Згідно з підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, із змінами та доповненнями, податкові декларації, крім випадків, передбачених Податковим кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному … Читать далее

Уведомление о приеме работников на работу отправлять по почте нельзя

ДФСУ у листі  від 25.09.2015 р. №20344/6/99-99-17-03-03-15 зазначила, що вона лише приймає від суб’єктів господарювання повідомлення про прийняття працівника на роботу, проте не регулює питання трудових відносин. Це належить до компетенції Мінсоцполітики. Та все ж свою думку з приводу способу подання … Читать далее

НБУ признал Юнион Стандард Банк неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО «Юнион стандард банк» (ЮСБ Банк) к категории неплатежеспособных, говорится в сообщении регулятора со ссылкой на постановление №665 от 2 октября.

Декларация по единому налогу для плательщиков единого налога 3 группы

Згідно із абз.2 п.46.6 ст.46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями до  визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому … Читать далее

Регистрация в ЕРНН расчетов корректировки к налоговым накладным, составленным до 1 февраля 2015г.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ 17 вересня 2015 року № 8781/Ч/99-99-19-03-02-14 Щодо порядку реєстрації у ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року … Читать далее

Обязанность использования кассового аппарата при работе с POS-терминалом

В письме ГУ ДФС в Киевской области от 18.09.2015 № 2505/10/10-36-22-05-16 налоговики сообщили, что при проведении расчетов с применением платежных карточек (с использованием POS-терминала) за предоставление услуг, субъект хозяйствования обязан проводить расчетные операции через РРО. … Читать далее

Ограничения по видам деятельности для плательщиков единого налога

Здійснюючи певні види діяльності, підприємці не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, — звертають увагу фахівці ГУ ДФС у Волинській області. … Читать далее

Требования законодательства для пребывания на упрощенной системе налогообложения

Для перебування на спрощеній системі оподаткування необхідно відповідати  вимогам п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) якою передбачено, що  до платників єдиного податку першої … Читать далее

С 1 сентября ЕСВ для частных предпринимателей составляет 478,17 грн!

Для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та для підприємців на загальній системі оподаткування (в місяцях, в яких був отриманий оподатковуваний дохід) з 1 вересня 2015 року мінімальний розмір єдиного внеску  становитиме 478,17 грн. (1378 * … Читать далее

Для осуществления таможенной брокерской деятельности необходимо разрешение

Потенційним митним брокерам з 28.06.2015 року замість ліцензії на здійснення такої господарської діяльності потрібно отримувати дозволи (згідно із змінами, внесеними, зокрема, до ст.ст. 405-408 Митного кодексу України Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.15 р. №222-VIII), — наголошують … Читать далее

Налоговая социальная льгота с 1 сентября не меняется

Головне управління ДФС у Чернівецькій області наголошує, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює … Читать далее

Нужно ли платить ЕСВ пенсионерам по выслуге лет?

Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області повідомляють що відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону від 08 липня 2010 року N 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є … Читать далее

Как СПД на едином налоге может исправить запись в книге доходов

Відповідно до п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть … Читать далее

Нюансы отправки отчетности почтой

При надсиланні податкової декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст. 49 ПКУ (п. 49.5 ст. 49 ПКУ). … Читать далее

Добровольная регистрация плательщиком НДС

Відповідно до п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку може бути подана державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної … Читать далее

Нужно ли заполнять книгу учета доходов СПД на едином налоге если в течении дня дохода не было?

Якщо фізична особа — підприємець платник єдиного податку протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів або книгу обліку доходів і витрат не потрібно.

ЕСВ для единщиков без наемных лиц

Відповідно до п. 4 частини 1 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску … Читать далее

Продажа Основных средств ниже оценочной стоимости — последствия для единщика юрлица

Відповідно до п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, … Читать далее

Проценты по депозиту облагаются военным сбором, письмо от 14.09.2015 г. № 8651/М/99-99-17-03-03-14

Налоговики в письме от 14.09.2015 г. № 8651/М/99-99-17-03-03-14 напомнили, что проценты по депозитным вкладам облагаются НДФЛ. А поскольку доход в виде процентов, начисленный на сумму вкладного (депозитного) банковского счета, включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, то такой доход … Читать далее

Отчетность по неприбыльным организациям

Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені … Читать далее

Предусмотрена ли ответственность за неправильно указанное назначение платежа платежного поручения на перевод платежей в бюджет

Согласно п. 7 Порядка заполнения документов на перевод в случае уплаты (взыскания) налогов, сборов, таможенных платежей, единого взноса, осуществления бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость, возврат ошибочно или излишне зачисленных средств (далее — Порядок), утвержденного приказом Министерства финансов Украина от … Читать далее

Декларація про майновий стан для новостворенної ФОП

В соответствии с п. 177.5 ст. 177 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) физические лица — предприниматели, которые осуществляют деятельность на общей системе налогообложения, подают в контролирующий орган налоговую декларацию … Читать далее

Основные средства — стоимостной предел с 1 сентября 6000 грн

С 1 сентября 2015 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (Закон № 655-VIII от 17.07.2015). Одно из важных изменений касается стоимостного предела для основных средств — он повышен с 2500 до 6000 грн (пункт 14.1.138 НКУ). … Читать далее

БУХГАЛТЕР ДЛЯ СПД

БУХГАЛТЕР ОДЕССА, ДЛЯ СПД — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ — с наемными работниками и без них, начисление и оплата налогов — единого налога, ЕСВ, начисление зарплаты по наемным работникам, формирование зарплатных ведомостей, ведомостей на выплату зарплаты, получение электронных ключей, составление и сдача … Читать далее

Административная ответственность при нарушении порядка проведения расчетов

Порушення порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг відповідно до ст.1551 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-85 … Читать далее

Про изменения в штрафных санкциях и порядке начисления пени

Законом Украины от 17 июля 2015 № 655-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения налогового давления на налогоплательщиков», который вступил в силу с 01.09.2015 года, были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины (Кодекс), в частности, о порядке … Читать далее

Предприниматель — плательщик единого налога обязан предоставить покупателю по его требованию документ, подтверждающий продажу товара

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона Украины от 6 июля 1995 № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» регистраторы расчетных операций (РРО) и расчетные книжки не применяются при продаже товаров (предоставлении … Читать далее

Облагаются ли дивиденды военным сбором 1,5%?

В соответствии с подпунктом 164.2.8 статьи 164 Налогового кодекса Украины в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются пассивные доходы (кроме указанных в подпункте 165.1.41 статьи 165 Налогового кодекса Украины). Под термином «пассивные доходы» следует понимать, в частности, такие … Читать далее

Кто может продавать пиво в бутылках без кассового аппарата?

Роз’яснення для платників: оскільки пиво віднесено до алкогольних напоїв, підприємці-платники єдиного податку другої та третьої груп, які здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами та пивом у пляшках і бляшанках, за умови відсутності продажу інших підакцизних товарів, мають право проводити розрахункові операції … Читать далее

РРО для СПД — физических лиц-предпринимателей на едином налоге

З 23 липня 2015 року набрав чинності Закон України від 01 липня 2015 року № 569 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій». Законом передбачено, що у разі перевищення платниками єдиного … Читать далее

Оплата ЕСВ если нет доходов для ФОП на общей системе

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не отримували доходів (прибутків) у звітному році або окремому місяці звітного року, … Читать далее

О повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 1 сентября 2015г.

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві інформує, що Закон України від 17.09.2015 року № 704-VII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» опублікований в парламентському виданні Голос України 19 вересня. … Читать далее

Ответственность для СПД — физических лиц-предпринимателей за несвоевременную уплату единого социального взноса

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що відповідно до п. 4 частини першої ст.4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464 VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» фізична … Читать далее

Ответственность за неуплату пени

ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що згідно зі ст. 111 Податкового кодексу України (Кодекс) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної … Читать далее

Нужно ли отрабатывать 2 недели при увольнении?

Відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. Двотижневий строк попередження роботодавця встановлюється для того, щоб надати йому можливість підшукати на робоче місце, що вивільняється, іншого … Читать далее

Поменялось количество рабочих дней в октябре 2015г.

В связи с праздничным днем 14 октября Минсоцполитики в своем письме от 18.09.2015 г. № 560/13/133-15 разъяснило порядок расчета нормы продолжительности рабочего времени на 2015 год. … Читать далее

ФОРМА 4 — НОВЫЙ БЛАНК! (скачать можно тут)

Обращаю Ваше внимание, что приказом Министерства юстиции Украины от 17.06.2015г. № 992/5 были внесены изменения в регистрационную форму 4. В новой форме не нужно подписывать подряд все страницы, включая незаполненные, теперь подписываем только заполненные страницы, отмеченные в перечне изменений ведомостей про юридическое … Читать далее

Повідомлення про прийняття працівника на роботу

ГНИ в Голосеевском районе на примере разъяснила основные моменты заполнения и подачи уведомления о приеме работника на работу Порядок подання Три способи подання:  засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису;  на паперових носіях разом з копією в електронній формі; … Читать далее

Как правильно составить договор аренды? Советы юриста

Договор аренды — это договор, согласно которому одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) имущество за плату во временное пользование. Это определение знает «на зубок» подавляющее большинство юристов. Но, как показывает практика, толку от этого мало. … Читать далее

По новой форме декларации единщики III группы (юрлица) впервые будут отчитываться за три квартала 2015 года

ГФСУ ответила на вопрос, с какой даты будет использоваться для составления отчетности форма Налоговой декларации плательщика ЕН третьей группы (ЮЛ), утвержденная приказом Минфина от 19.06.2015 г. № 578. … Читать далее

Несколько раз нарушили порядок заполнения и представления ф. № 1ДФ: какой штраф?

Специалисты фискальной службы в письме от 02.09.2015 г. № 18766/6/99-99-17-02-01-15 пришли к выводу: если во время проверки, например, за I — II кварталы были выявлены нарушения порядка заполнения и представления ф. № 1ДФ, то к налоговому агенту применяется штраф в … Читать далее

Единщик не может использовать в своей деятельности электронные деньги

В Минэкономразвития сообщили, что исходя из особенностей специального режима налогообложения физические лица — плательщики единого налога не могут осуществлять расчеты за отгруженные товары (произведенные работы, предоставленные услуги) через электронные платежные системы. … Читать далее

Оформление трудовой книжки физического лица, принятого предпринимателем в 2015г.

Каким образом осуществляется запись в трудовую книжку физического лица, принятого на работу физическим лицом — предпринимателем с 01.01.2015 г.? … Читать далее

В подзаконном акте осталось требование регистрации трудовых договоров с ФЛП в центрах занятости: как быть?

Законом № 77 внесены изменения в КЗоТ Украины, а именно исключена норма, которая обязывала регистрировать трудовые договора, заключенные между ФЛП и наемным работником в службе занятости. Вместе с тем, существуетПриказ № 260, в котором осталась обязанность регистрации трудового договора в службе занятости. … Читать далее

Уменьшение размера оплаты труда и индексация денежных доходов

Минсоцполитики в письме от 05.08.2015 г. № 221/10/137-15 рассмотрело вопрос относительно исчисления индексации и сообщило, что собственник или уполномоченный им орган или физическое лицо не имеет права в одностороннем порядке принимать решения по вопросам оплаты труда, ухудшающим условия, установленные законодательством, соглашениями, коллективными договорами. … Читать далее

Наемные работники у частного предпринимателя: порядок оформления на работу

На частных предпринимателей, использующих труд наемных работников, распространяется действие трудового законодательства. В этом материале напомним об основных нюансах трудовых правоотношений частных предпринимателей с наемными работниками и о том, какие изменения состоялись в трудовом законодательстве в части приема работников на работу. … Читать далее

Выплата зарплаты работникам 2 раза в месяц касается и частных предпринимателей тоже!

Действующее законодательство не разрешает выплачивать работникам зарплату один раз в месяц даже по их заявлению. Согласно ст. 115 Кодекса законов о труде Украины зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней … Читать далее