Записник Бухгалтера Акциз, земельний податок, вода Новая декларация акцизного налога впервые подается за декабрь 2016 года.

Новая декларация акцизного налога впервые подается за декабрь 2016 года.

ДФСУ у листі від 09.12.2016 р. №39423/7/99-99-15-03-03-17 нагадує, що наказом Мінфіну від 26.09.2016 р. №841 викладено у новій редакції:

– форму декларації акцизного податку;

– Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку.

Чим зумовлені ці зміни?

Зміни, внесені до форми декларації, зумовлені такими змінами до Податкового кодексу:

 – віднесенням осіб, які реалізують пальне, до платників акцизного податку;

 – визначенням об’єктом оподаткування операцій з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в ЄРАН;

– запровадженням СЕАРП та електронної акцизної накладної;

– змінами у порядку обчислення акцизного податку з пального, при виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари;

– зміною одиниці виміру пального, на яке встановлено ставки акцизного податку, з кілограмів на літри, приведеного до температури 15° С;

– зміною ставки акцизного податку з роздрібної реалізації пального з адвалорної (5 %) на специфічну – 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару та порядку обчислення податку з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті;

– зміною бази оподаткування тютюнових виробів, вироблених та ввезених на митну територію України.

Що змінилося в новій формі декларації?

ДФСУ зауважує, що суттєво структура нової форми декларації, її розділів та додатків до неї не змінилась.

Нова форма декларації складається:

– із загальної частини, що містить обов’язкові реквізити платника акцизного податку,

– шести розділів (А, Б, В, Г, Д, Е), що складаються платниками залежно від виду господарської діяльності, та розділу, що заповнюється працівниками ДФСУ після подання декларації.

З метою уникнення помилок при заповненні платниками декларації акцизного податку з нумерації розділів декларації вилучено літеру “Ґ”, у зв’язку з чим розділ “Ґ” став розділом “Д”, відповідно розділ “Д” став розділом “Е”.

Основними нововведеннями є те, що декларацію доповнено новими додатками:

– “Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу” (додаток 11).

Формою Розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального передбачено зазначення залишків пального на початок звітного періоду шляхом перенесення його значення із попередньої звітності.

Обсяг залишків пального на початок звітного періоду (у цьому випадку на 01.12.2016 р.) за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (гр. 3 додатка 11 до декларації) зазначається за даними СЕАРП. У подальших звітних періодах залишки пального переноситимуться із попередньої звітності.

Додаток 11 обов’язково заповнюється всіма платниками (юридичними та фізичними особами) акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від того, чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування.

Сума податкового зобов’язання, визначена у Додатку 11 (гр. 20), переноситься до рядка В2, яким доповнено розділ В “Податкові зобов’язання з реалізації пального” Декларації.

– “Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування” (додаток 9, у зв’язку з чим додаток 9 попередньої редакції став додатком 10 нової форми).

Додаток 9 заповнюється особою, яка отримує пальне, та подається разом із декларацією та копіями документів, передбачених пунктом 231.10 ПКУ, до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.

Крім того, у зв’язку з доповненням ПКУ нормою щодо зменшення сум акцизного податку до сплати на суму податку з використаної при виробництві пального підакцизної сировини додаток 1 до декларації доповнено новою графою 17 “Сума акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 Кодексу (грн)”. Сума акцизного податку з цієї графи переноситься до рядка  В 11.2, яким доповнено розділ В декларації, і враховується при коригуванні податкового зобов’язання з акцизного податку.

При цьому для кожного випадку виготовлення пального із використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації.

Відповідно до п. 217.6 ПКУ сума податку щодо сировини, на яку зменшується сума податку до сплати, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Додаток 6 “Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів” викладено у новій редакції, відповідно до якої бланк додатка розділено на два розділи:

  • розділ І заповнюється суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі – платниками акцизного податку при здійсненні роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну;
  • розділ ІІ заповнюється суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі – платниками акцизного податку при здійсненні роздрібної торгівлі пальним.

Додаток 6 заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ.

Податок з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлено ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ, що діє на 20-й день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

До інших додатків внесені лише деякі зміни і уточнення.

Детально про зміни читайте також в аналітиці від редакції (для передплатників)>>

Коли вперше звітувати за новою формою?

Податківці нагадують, що згідно з п. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Наказ №841 набрав чинності з дня його офіційного опублікування, тобто 22.11.2016 р. Про це ми повідомляли також тут>>

Статтею 223 ПКУ встановлено, що базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

Враховуючи норми п. 46.6 ПКУ, особи, визначені статтею 212 ПКУ як платники акцизного податку, вперше подають декларацію акцизного податку за новою формою не пізніше 20 січня 2017 року за грудень 2016 року.

Відповідальність

Згідно з п. 120.1 ПКУ неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірах, передбачених цією статтею, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Джерело: «Дебет-Кредит»