Записник Бухгалтера Загальні питання Какие документы подтверждают предпринимательский статус

Какие документы подтверждают предпринимательский статус

Головне з листа ГУ ДФС у м. Києві від 09.02.2016 р. №2528/10/26-15-12-02-15

Для підприємців на загальній системі діючим податковим законодавством не передбачено будь-яких інших спеціальних документів для підтвердження системи оподаткування. А для підприємців-єдинників документом, що підтверджує факт перебування  на спрощеній системі, є також витяг з Реєстру платників єдиного податку.

Отже, незалежно від обраної системи оподаткування, єдиним документом, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру. При  якщо для суб’єкта господарювання, який здійснює виплату доходів фізособі-підприємцю, важливе підтвердження перебування такої особи на спрощеній системі з причин, не пов’язаних з виконанням положень п. 177.8 Кодексу, таким документом є витяг з Реєстру платників єдиного податку.

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 09.02.2016 р. №2528/10/26-15-12-02-15

Відповідно до п. 8 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  від 15 травня 2003 року N 755-IV (далі – Закон N 755-IV), проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації здійснюється шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Пунктом 4 ст. 9 Закону N 755-IV передбачено перелік відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі, зокрема: прізвище, ім’я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків; види діяльності; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; відомості про ліцензування виду господарської діяльності суб’єкта господарювання та ін.

Статтею 1 Закону N 755-IV визначено поняття витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – витяг) – документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

При цьому, відомості, що містяться у витязі, зазначені в п.п. 5 п. 14 розділу ІІ Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Зокрема,  прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи; види діяльності; дата державної реєстрації; дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, тощо.

Таким чином, документом, який містить інформацію про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та види його господарської діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Зазначимо також, що для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, будь-яких інших спеціальних документів, які б підтверджували систему оподаткування, діючим податковим законодавством не передбачено.

Зауважимо, що Податковим кодексом України (далі – Кодекс) також передбачено особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою І розділу XIV Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності – спрощену система оподаткування, обліку та звітності.

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. (п. 299.1 ст. 299 Кодексу)

Відповідно до п. 299.7 ст. 299 Кодексу, до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про фізичну особу – підприємця – платника єдиного податку, зокрема прізвище, ім’я, по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків;  ставка єдиного податку та група платника податку;  дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; дата реєстрації; види господарської діяльності; та ін.

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Витяг діє до внесення змін до реєстру. (п. 299.9 ст. 299 Кодексу)

Виходячи з викладеного, документом, що підтверджує факт перебування фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та обрані ним види господарської діяльності, є витяг з реєстру платників єдиного податку.

Разом з цим, згідно п. 177.8 ст. 177 Кодексу, під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою – підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності. Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

Отже, з метою виконання положень п. 177.8 ст. 177 Кодексу,  незалежно від обраної системи оподаткування, єдиним документом, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Одночасно, якщо для суб’єкта господарювання, який здійснює виплату доходів фізичній особі – підприємцю, важливе підтвердження перебування такої особи на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності з причин, не пов’язаних з виконанням положень п. 177.8 ст. 177 Кодексу, таким документом є витяг з реєстру платників єдиного податку.

Заступник начальника В.С. Варгіч

Источник: Консультант Частного Предпринимателя