Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці Як проводиться доплата до мінімальної зарплати в разі сумісництва

Як проводиться доплата до мінімальної зарплати в разі сумісництва

Нововведена з 01.01.2017 р. стаття 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі ― Закон про оплату праці) вимагає, аби розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці був не нижче мінзарплати. Якщо ж нарахована зарплата працівника в такому разі є нижчою за мінзарплату, тоді проводимо доплату до її рівня, яку виплачуємо щомісяця одночасно з виплатою зарплати.

Звісно, ця вимога застосовується й до працівників, які трудяться за сумісництвом.

Адже працівники мають право укладати трудові договори на одному чи одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодавством, колдоговором або угодою сторін (ч. 2 ст. 21 КЗпП). А сумісництвом є виконання працівником, окрім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи іншому підприємстві за наймом (п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43, далі — Положення № 43).

Тобто для роботи за сумісництвом укладається окремий трудовий договір, за яким установлюються норма праці, умови оплати праці, посадові обов’язки, які відповідають такій посаді. До того ж робота виконується у вільний від основної роботи час. А отже — й облік робочого часу за сумісництвом ведеться окремо, і норму праці працівник виконує окремо за кожною з посад, за що й отримує зарплату за кожною з них.

Тож це означає, що гарантії в оплаті праці, викладені в ст. 31 Закону про оплату праці, роботодавець має виконувати за кожною з посад, за якою має забезпечити оплату праці не нижче мінзарплати. І стосується це як роботодавця, у котрого працює сумісник (зовнішній), так і роботодавця, який має працівника, що разом з основною роботою обіймає посаду за сумісництвом (внутрішній). Підтверджує це й роз’яснення Управління Держпраці в Хмельницькій області.

Однак варто брати до уваги, що найчастіше робота за сумісництвом проводиться на умовах неповного робочого часу, бо виконувати її працівник повинен поза межами робочого часу за основною посадою.

Для працівників державних і комунальних підприємств навіть установлено обмеження: тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4-х годин на день і повного робочого дня — у вихідний день, а загальна тривалість роботи протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п. 2 постанови КМУ від 03.04.1993 р. № 245).

Для цього випадку маємо абз. 5 ст. 31 Закону про оплату праці, за яким: під час укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінзарплата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. Така вимога продиктована тим, що оплата праці за умови роботи неповний робочий час провадиться пропорційно відпрацьованому часу (ч. 2 ст. 56 КЗпП). Тому й доплату до рівня мінзарплати при роботі за сумісництвом на умовах неповного робочого часу розраховують пропорційно відпрацьованому часу.

Продемонструймо, як працюють усі ці вимоги на практичних ситуаціях.

Ситуація 1

Працівник трудиться на повну ставку слюсарем (посадовий оклад — 2500 грн) і на 0,5 ставки комірником (посадовий оклад — 1800 грн) на цьому ж підприємстві. Доплат або надбавок не отримує. У січні 2017 року повністю відпрацьовано робочий час.

У такому разі посадові оклади працівника за кожною з посад менше мінзарплати, а отже, підприємству доведеться обчислювати доплату до мінзарплати.

Тож у січні 2017 року нараховуємо доплату до мінзарплати:

1) за посадою слюсаря:

3200 грн – 2500 грн = 700 грн.

Усього зарплата за посадою слюсаря:

2500 грнпосадовий оклад + 700 грндоплата = 3200 грн.

2) за посадою комірника:

3200 грн х 0,5 – 1800 грн х 0,5 = 700 грн.

Усього зарплата за посадою комірника:

1800 грн х 0,5посадовий оклад + 700 грндоплата = 1600 грн.

Ситуація 2

Візьмімо вихідні умови із ситуації 1, але, припустімо, що посадовий оклад за посадою слюсаря становить 3500 грн.

Тоді за посадою слюсаря зарплата становитиме вище мінімальної, а отже — немає потреби проводити відповідну доплату.

Однак за посадою комірника її розраховувати доведеться, і становитиме вона ту ж суму, як і в ситуації 1700 грн.

Ситуація 3

На підприємстві працює секретар на 0,75 ставки (посадовий оклад — 3000 грн), який також працевлаштований за сумісництвом на посаду інспектора з кадрів на 0,25 ставки (посадовий оклад — 3500 грн). Доплат або надбавок не отримує. У січні 2017 року повністю відпрацьовано робочий час.

За такої ситуації за посадою інспектора з кадрів рахувати доплату до мінзарплати не доводиться, адже оклад установлено на її рівні.

Проте за посадою секретаря зарплата менше мінімальної, тож у січні 2017 року проводимо доплату до мінзарплати в сумі:

3200 грн х 0,75 – 3000 грн х 0,75 = 150 грн.

Зарплата за посадою секретаря в січні 2017 року становитиме:

3000 грн х 0,75посадовий оклад + 150 грндоплата = 2400 грн.

Ситуація 4

Працівник підприємства трудиться на 0,5 ставки бухгалтером (посадовий оклад — 3500 грн) і виконує додатково на 0,5 ставки роботу касира (посадовий оклад 3000 грн), не займаючи штатну посаду касира. Доплат чи надбавок не отримує. У січні 2017 року повністю відпрацьовано робочий час.

Тут варто враховувати, що не вважається сумісництвом інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник трудиться неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи (п. 11 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого в додатку до Положення № 43).

За такої ситуації працівник отримуватиме в січні 2017 року зарплату в сумі:

3500 грн х 0,5 + 3000 грн х 0,5 = 3250 грн.

Сума зарплати (3250 грн) менша, аніж повний оклад за основною посадою бухгалтера (3500 грн), а отже, робота касиром не вважається сумісництвом.

Водночас сума зарплати працівника (3250 грн) вище мінзарплати, а тому проводити доплату до її рівня не потрібно.

Ситуація 5

Працівника підприємства з 23.01.2017 р. шляхом звільнення з роботи за основною посадою прийнято з 24.01.2017 р. на цю ж посаду за сумісництвом (на 0,5 ставки). Посадовий оклад становить 2000 грн. Решти доплат і надбавок немає, перерв у роботі не було.

У такому разі під час звільнення з основної посади працівнику мають нарахувати оклад за робочі дні в період із 1 по 23 січня 2017 року:

2000 грн : 20 р.дн. х 14 р.дн. = 1400 грн.

Своєю чергою, сума оплати праці з розрахунку мінзарплати за цей період мала б становити:

3200 грн : 20 р.дн. х 14 р.дн. = 2240 грн.

Тож працівнику за цей період мають провести доплату до мінзарплати в сумі:

2240 грн – 1400 грн = 840 грн.

Таким чином, у разі остаточного розрахунку при звільненні мають нарахувати зарплату в сумі:

1400 грнпосадовий оклад + 840 грндоплата = 2240 грн.

На роботі за цією ж посадою за сумісництвом (0,5 ставки) у період із 24 по 31 січня оклад сягатиме:

2000 грн х 0,5 : 20 р.дн. х 6 р.дн. = 300 грн.

При цьому сума оплати праці з розрахунку мінзарплати за цей період мала б становити:

3200 грн х 0,5 : 20 р.дн. х 6 р.дн. = 480 грн.

Таким чином, працівнику за цей період мають провести доплату до мінзарплати в сумі:

480 грн – 300 грн = 180 грн.

Сума зарплати за сумісництвом у період із 24 по 31 січня становитиме:

300 грнпосадовий оклад + 180 грндоплата = 480 грн.

Володимир ПОЛЬОВИЙ,

консультант
із питань бухгалтерського обліку й оподаткування

Джерело: ІнфоБУХ