Записник Бухгалтера Загальні питання Як заповнюються графа «Порядковий №» у податковій декларації з рентної плати та графи «Порядковий № Податкової декларації» і «Розрахунок №» у додатках (розрахунках) до неї?

Як заповнюються графа «Порядковий №» у податковій декларації з рентної плати та графи «Порядковий № Податкової декларації» і «Розрахунок №» у додатках (розрахунках) до неї?

Податкова декларація з рентної плати (далі – Податкова декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719.
Невід’ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання, для такого об’єкта оподаткування до Податкової декларації не додається.
У графі «Порядковий №» зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.
У графі «Порядковий № Податкової декларації» додатків (розрахунків) до Податкової декларації зазначається номер Податкової декларації, до якої додаються такі додатки (розрахунки).
У графі «Розрахунок №» додатків до Податкової декларації арабськими цифрами, зазначається порядковий номер розрахунку починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання.
Отже, платник податків при поданні протягом календарного року до контролюючого органу кожної наступної Податкової декларації (звітної, звітної нової, уточнюючої) збільшує її порядковий номер (незалежно від того, до якого контролюючого органу подається така декларація: за основним місцем обліку чи не за основним місцем обліку), а нумерація додатків до Податкової декларації (розрахунків) починається з «1».

ЗІР, категорія 121.06