Записник Бухгалтера Загальні питання Які особливості заповнення податкової накладної при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування (у тому числі з наданя благодійної допомоги у вигляді постачання товарів/послуг)?

Які особливості заповнення податкової накладної при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування (у тому числі з наданя благодійної допомоги у вигляді постачання товарів/послуг)?

Згідно з п. 17 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, у податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».
До розділу А табличної частини податкової накладної (рядки I – X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:
у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
у рядку IX – загальний обсяг постачання товарів/послуг.
Рядки II – VIII розділу А не заповнюються.
До розділу Б табличної частини податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
1) до графи 2 – номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця);
2) до графи 3 – код товару згідно з УКТ ЗЕД. Графа 3 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів;
3) до граф 4 та 5 – одиниця виміру товарів/послуг;
4) до графи 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
5) до графи 7 – ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;
6) до графи 8 – код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються. У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування зазначається код ставки 903;
7) до графи 9 – код пільги. Код пільги зазначається згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної;
8) до графи 10 – обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.

Пунктом 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.
При цьому згідно з п. 201.3 ст. 201 ПКУ у разі звільнення від оподаткування у випадках, передбачених ст. 197 ПКУ, у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідний пункт та/або підпункт ст. 197 ПКУ.
Відповідно до п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 ПКУ від оподаткування ПДВ звільняються операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.
Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах.
Згідно з п. 17 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, у податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».
До розділу А табличної частини податкової накладної (рядки I – X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:
у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
у рядку IX – загальний обсяг постачання товарів/послуг.
Рядки II – VIII розділу А не заповнюються.
До розділу Б табличної частини податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
1) до графи 2 – номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця);
2) до графи 3 – код товару згідно з УКТ ЗЕД. Графа 3 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів;
3) до граф 4 та 5 – одиниця виміру товарів/послуг;
4) до графи 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
5) до графи 7 – ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;
6) до графи 8 – код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються. У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування зазначається код ставки 903;
7) до графи 9 – код пільги. Код пільги зазначається згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної;
8) до графи 10 – обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.

ЗІР, категорія 101.17