Записник Бухгалтера Общие вопросы Штрафы по 1ДФ: небольшая подборка по наиболее распространенным ситуациям

Штрафы по 1ДФ: небольшая подборка по наиболее распространенным ситуациям

В связи с многочисленными вопросами относительно штрафных санкций за неправильное заполнение налогового расчету сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц по форме 1 ДФ, мы сделали небольшую подборку.

Итак,

  • согласно п. 119.2 НКУ если недостоверные сведения или ошибки в налоговом расчете сумм дохода по форме 1 ДФ привели к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика и / или изменения налогоплательщика — то в этому случае накладывается штраф в размере 510 грн., а за те же самые действия, совершенные повторно в течении года штраф будет уже 1020 грн. Отсюда следует, что если ошибки в 1ДФ не привели к уменьшению/увеличению налоговых обязательств то штрафные санкции не предусмотрены.

Вот выдержка из НКУ:

119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку —

{Абзац перший пункту 119.2 статті 119 із змінами, внесеними згідно із Законами № 657-VII від 24.10.2013, № 71-VIII від 28.12.2014}

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги) виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50цього Кодексу.

{Пункт 119.2 статті 119 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 657-VII від 24.10.2013; із змінами, внесеними згідно із Законом № 71-VIII від 28.12.2014}

  • При подаче уточняющего налогового расчета 1 ДФ, в котором добавляются строки относительно выплаченных доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, и это не приводит к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика, и не происходит изменение плательщика, то есть номер учетной карточки плательщика — получателя дохода правильный, штрафные санкции к такому налоговому агенту не применяются.

Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
     Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
     Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
     Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, —
     тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
     Передбачені п. 119.2 ст. 119 ПКУ штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.
Разом із тим у відповідності до ст. 163 об’єктом оподаткування резидента є – загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх надходження в Україні, які остаточно оподатковуються під час під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи-доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
Об’єктом оподаткування нерезидента є — загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).
Доходи, що підлягають оподаткуванню визначені у п. 164.2 ст. 164 ПКУ.
При цьому відповідно до п. 179.1 ст. 179 ПКУ платники податку зобов’язані подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до ПКУ, зокрема, якщо особа не є податковим агентом, але у відповідності до ст. 176 ПКУ зобов’язаний надати інформацію про нараховані доходи фізичній особі.
Таким чином, у разі якщо під час подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ додаються рядки стосовно виплачених доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, що не призводить до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, по яких відсутній обов’язок у фізичної особи щодо подання річної декларації, та не відбувається зміна платника, тобто номер облікової картки платника – отримувача доходу вказано вірно, то штрафні (фінансові) санкції до такого податкового агента не застосовуються. ЗІР, категорія 103.26

  • Если же Вы подали уточняющие налоговые расчеты по ф. 1ДФ (неважно, одного или нескольких одновременно) с целью исправления ошибок, которые привели к уменьшению и / или увеличения налоговых обязательств налогоплательщика -тогда применяется один штраф в размере 510 грн.
    Если в течение года после наложения штрафа налогоплательщик подает повторно уточняющий налоговый расчет по ф. 1ДФ, то к такому налогоплательщику уже применяется штраф в размере 1020 грн.

 Згідно із п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
     Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
     Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку —
     тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
     Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, —
     тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
     Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.
     Пунктом 169.4 ст. 169 ПКУ визначено порядок перерахунку податку, перерахунку та обмеження податкової соціальної пільги.
     Згідно із ст. 253 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.
     Враховуючи викладене вище, у разі подання уточнюючих податкових розрахунків за ф. 1ДФ (одного чи декількох одночасно) з метою виправлення помилок, які призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, при цьому не пов’язані з виконанням податковим агентом п. 169.4 ст. 169 ПКУ, до платника податків застосовується штраф у розмірі 510 грн.
     Якщо протягом року після накладання штрафу платник податків подає повторно уточнюючий податковий розрахунок за ф. 1ДФ, то до такого платника податків застосовується штраф у розмірі 1020 грн. ЗІР, категорія 103.26

  • Аналогично применяются штрафные санкции в случае подачи двух или больше налоговых расчетов 1ДФ, которые не были своевременно поданы:  в таком случае используется штраф 510 грн, в случае повторной подачи пропущенных отчетов 1ДФ в течении года накладывается штраф 1020 грн.

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
     Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення – тягнуть за собою накладенняштрафу у розмірі 1020 гривень.
     Згідно із ст. 253 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.
     Враховуючи викладене вище, до податкового агента, який одночасно подає два або більше податкових розрахунків за ф. 1ДФ, які не були своєчасно подані, застосовується штраф у розмірі
510 грн.
     Якщо протягом року після накладання штрафу платник подає одночасно два або більше податкових розрахунків за ф. 1 ДФ, з порушенням термінів подання, то до такого платника податків застосовується штраф у розмірі 1020 гривень. ЗІР, категорія 103.26

Согласно п. 116.1 ст. 116 НКУ в случае применения контролирующими органами к налогоплательщику штрафных санкций за совершение налогового правонарушения, такому налогоплательщику направляются/вручаются налоговые уведомления-решения.
Согласно п. 2.2 раздела  ІІ  Порядка направления органами государственной налоговой службы налоговых уведомлений-решений налогоплательщикам, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 28.11.2012 № 1236 (далее — Порядок), налоговое уведомление-решение составляется по форме согласно приложению 2 (форма «Р») к Порядку.

 

Автор: Светлана Дутка, бухгалтер
http://accountant.od.ua/