Записник Бухгалтера Загальні питання Штрафи за неподання звітності та штрафи за подання звітності з помилками тощо

Штрафи за неподання звітності та штрафи за подання звітності з помилками тощо

Чи вважається неподання чи несвоєчасне подання звітності повторним порушенням при застосуванні штрафних санкцій (1020 грн.) відповідно до ст. 120 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якщо протягом року до суб’єкта господарювання вже було застосовано штраф відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ за подання не в повному обсязі або з недостовірними відомостями, або з помилками податкової звітності про суми доходів?

Статтею 120 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності.
Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п. 120.1 ст. 120 ПКУ).
Статтею 119 ПКУ встановлено відповідальність за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків.
Відповідно до п. 115.1 ст. 115 ПКУ у разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.
При цьому згідно з п. 116.2 ст. 116 ПКУ за одне податкове правопорушення контролюючий орган може застосувати тільки один вид штрафної (фінансової) санкції (штрафу), передбаченої ПКУ та іншими законами України.
Таким чином, штраф у розмірі 1020 гривень за неподання чи несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків) застосовується у разі, якщо до платника податків протягом року вже було застосовано штраф саме за таке порушення. Не тягне накладення штрафу, передбаченого п. 120.1 ст. 120 ПКУ в розмірі 1020 грн., як за повторне порушення строків подання податкових декларацій (розрахунків) застосування фінансової санкції у вигляді штрафу, передбаченого іншими статтями ПКУ, зокрема п. 119.2 ст. 119 ПКУ (за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку).

ЗІР, категорія 138.01