Записник Бухгалтера Загальні питання ФОРМА 4 – что означают термины «істотна участь» та «кінцевий вигодоодержувач» ?

ФОРМА 4 – что означают термины «істотна участь» та «кінцевий вигодоодержувач» ?

Терміни «істотна участь» та «кінцевий вигодоодержувач» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Кінцевим вигодоодержувачем Закон визначає фізичну особу, яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи (відповідне визначення включається у Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»).

Поняття «вирішальний вплив» включає в тому числі пряме або опосередковане (через іншу фізичну або юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25% або більше статутного капіталу або права голосу в юридичній особі.

Таким чином, фізичні особи, які прямо або опосередковано, одноосібно або спільно з пов’язаними особами, володіють часткою у 25% або більше статутного капіталу або права голосу в юридичній особі, вважатимуться кінцевими вигодоодержувачами такої особи.

Пункт двадцять третій частини першої статті 1 Закону визначає істотну участь як пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.

Таким чином, особи, які володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу в юридичній особі, вважаються власниками істотної участі.

Інформація щодо структури власності засновників-юридичних осіб може бути отримана з установчих або інших документів, виданих уповноваженим органами, що містять необхідні відомості.

У разі, якщо засновниками юридичної особи є інші юридичні особи, то структуру власності таких засновників необхідно підтверджувати їх установчими документами або іншими документами, виданими уповноваженими особами. У разі якщо засновниками юридичної особи є інша юридична особа, у якої в свою чергу засновник інша юридична особа, необхідно витребувати згадані документи всіх учасників цього ланцюга до встановлення конкретної фізичної особи-засновника юридичної особи та частки статутного фонду у відповідній юридичній особі.

Таким чином, при вирішенні зазначеного питання можуть бути враховані положення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин шляхом, або фінансування тероризму».