Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці Чи потрібен штатний розпис підприємцю, якщо в нього тільки п’ять працюючих?

Чи потрібен штатний розпис підприємцю, якщо в нього тільки п’ять працюючих?

Відповідає головний державний інспектор сектору експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Світлана Нагорна.

Частина 1 статті 3 Кодексу законів про працю України регулює трудові відносини усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності  і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Норма законодавства про працю поширюється  на трудові відносини, що виникають між працівником та фізичною особою – підприємцем.

В листі від 27.06.2007 року №162/06/187-07 Мінпраці та соціальної політики України визначено, що штатний розпис – організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру підприємства, чисельність відділів, працівників та розмір заробітної плати працівника. Також, штатний розпис може включати в себе облік всіх додаткових виплат. В штатному розписі  не вказують прізвища працівників, тільки посади, їх кількість та розмір заробітної плати. Спочатку потрібно затвердити штатний розпис, а потім наймати працівників на посади, котрі прописані в штатному розписі. На підставі штатного розпису розробляють посадові інструкції, перераховують обов’язки працівника, права, відповідальність.

Наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 затверджена типова форма  штатного розпису, яка є обов’язковою для підприємств, установ, організацій бюджетної сфери. Підприємства інших форм власності та господарювання використовують типову форму штатного розпису як зразок. Підприємець затверджує штатний розпис своїм наказом, складає його в довільній формі. У наказі має бути дата, з якої штатний розпис набуває чинності.

Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів (чинна структура і чисельність, положення з оплати праці) та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Класифікатора професій ДК 003-2010.

Посада яка є в штатному розписі і на яку приймаємо працівника, записуємо у трудову книжку.

Згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мін’юсту України, Мінсоцзахисту населення України від 29.07.93р. №58, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у національному класифікаторі України «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327, який призначений для застосування всіма суб’єктами господарювання. Назви посад, які передбачаються в штатному розписі, повинні відповідати Класифікатору.

Отже, з метою недопущення порушень законодавства про працю з урахуванням необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захисту від незаконного звільнення та оплату праці, наявність штатного розпису на підприємствах, установах, організаціях та фізичними особами — підприємцями є обов’язковим.

Джерело: Управління Держпраці у Рівненській області