Записник Бухгалтера Загальні питання Чи включаються до складу витрат фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування суми коштів, що перераховані як плата за облаштування та утримання об’єкту сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі?

Чи включаються до складу витрат фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування суми коштів, що перераховані як плата за облаштування та утримання об’єкту сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі?

 Лист ГУ ДФС у м. Києві від 29.12.2015 №4277/К/26-15-12-02-14

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 30.12.2015 №4283/К /26-15-12-02-14

Про розгляд листа

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Пунктом 177.4 ст. 177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі – працівники), які включають витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати на оплату за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами вказаного розділу).

Згідно ст. 1 Цивільного кодексу України, цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Як вбачається з наданих матеріалів, між ФОП Кімликом О.В. та Комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради «Міський магазин» укладено договір щодо розміщення об’єкту сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі (далі – Договір). Предметом  Договору є можливість провадити підприємницьку діяльність а об’єкті сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі, який розміщується у визначеному Договором місці, та отримання послуг з облаштування і утримання вказаного місця.

Отже, майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників за відсутності адміністративного підпорядкування між ними в порядку здійснення управлінських функцій, є цивільно-правовими.

Таким чином,  суми коштів, що перераховані як плата за облаштування та утримання об’єкту сезонної дрібнороздрібної торгівельної мережі згідно укладених цивільно-правових договорів, включаються до складу витрат фізичної особи – підприємця відповідно до п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

Заступник начальника                                                                      В.С. Варгіч