Записник Бухгалтера Загальні питання Финансовая отчетность подается вместе с декларацией по прибыли

Финансовая отчетность подается вместе с декларацией по прибыли

У зв’язку з проходженням деклараційної кампанії за підсум- ками декларування податку на прибуток за 2015 рік, Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує платникам податку на прибуток про обов’язковість виконання положень пункту 46.2 статті 46 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс), якими передбачено:

«Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації».

Таким чином, при проведенні деклараційної кампанії за 2015 рік, всі платники податку на прибуток разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств обов’язково повинні надати фінансову звітність.

Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за №1415/27860 затверджено форму податкової декларації з податку на прибуток підприємств   (далі – декларація №857). Декларація №857 містить таблицю щодо відомостей про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності, (а саме: форми №1 «Баланс», форми №2 «Звіт про фінансові результати» та інших форм), в якій у відповідних клітинках проставляється позначка «+».

Слід зазначити, що великі платники податку, у яких згідно з підпунктом 14.1.24 пунктом 14.1 статті 14 Кодексу обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п’ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень додатково надають форму №3 «Звіт про рух грошових коштів», форму №4 «Звіт про власний капітал», форму №5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Граничний термін подання декларації №857, що використовують базовий звітний (податковий) період календарний квартал – 09.02.2016 .

Граничний термін подання декларації №857, що використовують базовий звітний (податковий) період календарний рік –29.02.2016 .

ГУ ДФС в Дніпропетровській області