Записник Бухгалтера ПДВ Уточненка по НДС

Уточненка по НДС

Как исправить ошибку в декларации по НДС? Все очень просто – нужно подать уточненку по НДС (уточняющий расчет налоговых обязательств) к декларации, в которой обнаружили ошибку.

Если к декларации были (или должны были быть) приложения, то в уточняющем расчете тоже должны быть соответствующие приложения, содержащие информацию об уточненных показателях.

Про Порядок заполнения уточняющих расчетов по НДС напомнило ГУ ГНС в г. Киеве, разъяснение как правильно заполнить уточненку по НДС можно прочитать ниже.


Порядок заповнення уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що у разі, якщо платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації з ПДВ (далі – декларація), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок) до такої декларації за формою, встановленою на дату подання уточнюючого розрахунку.

Форма уточнюючого розрахунку, порядок його подання та заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок № 21).

Звертаємо увагу, що при заповненні форми уточнюючого розрахунку слід дотримуватись ряду правил, а саме:

– у графі 4 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, який виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється;

– у графі 5 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;

– у графі 6 уточнюючого розрахунку відображається сума помилки (абсолютне значення);

– у разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх звітних періодах не вплинуло на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за один звітний період, в якому вносяться відповідні зміни. Такий уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Значення графи 6 рядка 21 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок;

– платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний сплатити штраф, нарахований відповідно до абзацу четвертого п. 50.1 ст. 50 ПКУ. Сума нарахованого штрафу відображається у графі 6 рядка 18.1.

У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, то до уточнюючого розрахунку повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Джерело: Головне управління ДПС у м. Києві