Записник Бухгалтера Загальні питання Уточненка декларации про имущественное состояние и доходы

Уточненка декларации про имущественное состояние и доходы

Как подать уточненку по декларации про имущественное состояние и доходы физическим лицам?

Ниже Вы можете ознакомиться с ответами с Общедоступного информационно-справочного ресурса. Итак, начнем с главного вопроса – имеет ли вообще ФЛП право подавать декларацию про имущественное состояние и доходы? 

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування подавати уточнюючу декларацію про майновий стан і доходи?

Відповідно до п. 177.5 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органуподаткову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі зподатку на доходи.
У разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).
Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (далі – Декларація).
У розділі I Декларації «Загальні відомості» фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування у рядку 1 «Тип декларації» вказує позначку (х) – уточнююча та у рядку 2 – звітнийподатковий період, що уточнюється.
Крім того, уточнення (виправлення) сум податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб – підприємців при самостійному виявленні помилок здійснюється у розділі V «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах» Декларації, в якому вказується сума, на яку збільшується (зменшується) податкове зобов’язання зподатку на доходи фізичних осіб у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а також сума штрафу, яка розраховується платником податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з п. 50.1 ст. 50 ПКУ.

ЗІР, категорія 104.09

И ответ на вопрос из категории 103.24 ЗІР – какие же, собственно, разделы нужно заполнять в уточненке?

Які розділи уточнюючої податкової декларації про майновий стан і доходи потрібно заповнювати платнику податків – всі розділи декларації чи лише розд. V декларації?

При заповненні уточнюючої податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) платник податків, крім розд. V Декларації повинен заповнити всі розділи Декларації, обов’язкові для заповнення.
Повна:
Згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Форму декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859.
У розд. I Декларації «Загальні відомості» у рядку 1 вказується позначкою (х) тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча) (п.п 1 п. 1 розд. ІІІ Інструкції).
Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок відображається у розд. V Декларації. При цьому, при заповненні уточнюючої Декларації платник податків, крім розд. V Декларації повинен заповнити всі розділи Декларації, обов’язкові для заповнення.

Относительно самостоятельного начисления штрафных санкций в случае выявления факта занижения налоговых обязательств прошлых налоговых периодов- выдержка из ст. 50.1 НКУ

“Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті:

{Абзац третій пункту 50.1 статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3609-VI від 07.07.2011, № 5503-VI від 20.11.2012}

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.”