Записник Бухгалтера Загальні питання С 11 марта – новые формы фискальных кассовых чеков и отчета об использовании расчетных книжек

С 11 марта – новые формы фискальных кассовых чеков и отчета об использовании расчетных книжек

Минфин утвердил новое положение о форме и содержании расчетных документов, а также новую форму отчета № ЗВР-1 и инструкцию по его заполнению. Выясним, что изменилось в связи с утверждением этого приказа.

Наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13 (далі – Наказ № 13) затверджено:

• Положення про форму та зміст розрахункових документів (далі – Положення);

• Порядок подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок);

• форму Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)* та Інструкцію щодо його заповнення.

Наказ набирає чинності з дати офіційного опублікування. Готується до друку в “Офіційному віснику України” у №18 (11.03.2016).

Для перегляду нової форми Звіту відкрийте вкладку “Версія від 11.03.2016”

Зверніть увагу:

– з дати набрання чинності Наказу № 13 втрачають дію вимоги до оформлення розрахункових документів та подання звіту ЗВР-1, затверджені Наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (діючі на сьогодні)

– вимоги до форми і змісту фіскальних касових чеків у частині відображення інших податків, крім ПДВ, не поширюються на розрахункові документи, що друкуються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп’ютерних систем, до дня набрання чинності Наказом № 13.

Фіскальні касові чеки

Нову форму фіскального касового чеку на товари (послуги) затверджено  додатком 1 до Положення. Суттєво обов’язкові реквізити касового чеку не змінилися.

Але: для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку встановлено обов’язківий реквізит щодо акцизного податку. 

У фіскальному касовому чекові потрібно буде окремим рядком зазначати:

– назва «Акцизний податок» (згідно з ПКУ). За потреби дозволяється використовувати скорочення;

– розмір ставки акцизного податку,

– загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами). Рядки «ПДВ» та «Акцизного податку» касового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку.

Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.

Також уточнено, що у касовому чеку можна використовувати найменування або логотип виробника (раніше можна було зазначати тільки логотип).

Розрахунки за допомогою платіжної картки

За новим Положенням у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

• ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші дані, що дають змогу їх ідентифікувати;

• ідентифікатор платіжного пристрою;

• суму комісійної винагороди (у разі наявності);

• вид операції;

• реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;

• напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;

• підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

Звертаємо увагу, що цим Положенням затверджено також нові форми та реквізити фіскального касового чеку видачі коштів, Розрахункової квитанції та Спрощеної розрахункової квитанції.

Зокрема, у фіскальному касовому чеку видачі коштів за новою формою потрібно зазначати не просто назву операції виплати і  суму коштів, яка видається за операцією виплати, а:

– якщо кількість поверненого товару (обсяг отриманої послуги, що рекомпенсується) не дорівнює одиниці виміру, – кількість, вартість поверненого товару (обсягу отриманої послуги, що рекомпенсується);

– вартість одиниці виміру товару (послуги);

– назву операції виплати або назву товару (послуги).

З’явився в цій формі касового чеку і новий обов’язковий реквізит для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку – окремим рядком  в ньому зазначаються:

– розмір ставки такого податку,

– загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами,

– на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» наводиться його назва (згідно з ПКУ). За потреби дозволяється використовувати скорочення.

Звіт №ЗВР -1

 Цей звіт, починаючи з 2016 року подають тільки суб’єкти господарювання, які використовують розрахункові книжки при здійсненні розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

 До 2016 року цей звіт подавали ще суб’єкти господарювання, які використовувати РРО, що не забезпечували подання електронними каналами зв’язку копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків. Але з 2016 року такими РРО вже заборонено користуватися при здійсненні відповідних розрахунків.

Саме тому Наказом № 13 затверджено нову форму звіту № ЗВР-1 та Інструкцію щодо його подання, які вже містять відповідні правила та вимоги щодо звіту № ЗВР-1 у разі використання розрахункових книжок.

Зокрема, з таблиці звіту виключено графу, у якій наводилися дані про модифікацію РРО, і залишено лише дані про фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій.

Натомість в таблиці звіту з’явилися нові графи для зазначення суми розрахунків за місяць за ставкою акцизного податку і суми акцизного податку. Звісно, що заповнюватися вони повинні будуть виключно продавцями – платниками акцизного податку.

Автор: Русанова Анна

Источник:«Дебет-Кредит»