Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці Розрахунок днів невикористаної відпустки, якщо працівник пропрацював менше місяця

Розрахунок днів невикористаної відпустки, якщо працівник пропрацював менше місяця

Як розрахувати компенсацію за невикористану відпустку працівника, якщо він пропрацював менше місяця і звільнився/його звільнили?

Пропрацювавши з 2 по 6 жовтня 2016 року у загальноосвітньому навчальному закладі, вчитель був звільнений.  У Мінсоцполітики пояснили, як розрахувати кількість календарних днів щорічної основної відпустки, що підлягає компенсації під час звільнення працівника.

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку

Щорічні основні відпустки, тривалістю до 56 календарних днів, які затвердив Кабінет Міністрів України згідно частини 6.6 Закону «Про відпустки» (далі – Закон   надаються керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково – педагогічним та науковим працівникам.

Постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 р. № 346 (далі – Порядок) затверджено порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та  установ освіти, навчальних ( педагогічних ) частин інших установ і закладів, педагогічним, науково – педагогічним та науковим працівникам.

При звільненні  вищеперерахованих працівників, які до моменту звільнення пропрацювали 10 місяців і більше, згідно пункту 6. Порядку, виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості.

Особи, які до звільнення пропрацювали менше  як 10 місяців, отримують грошову компенсацію пропорційно  до відпрацьованого ними часу ( з розрахунку тривалості  щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць – 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дні за тривалість щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів ).

У разі звільнення  працівників, статтею 24 Закону передбачена виплата грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки, та додаткові відпустки, особам, які мають дітей.

Кількість днів щорічної основної відпустки за які виплачується компенсація, якщо педагогічний працівник пропрацював менше одного місяця, розраховується з фактично належній йому тривалості щорічної відпустки.  Тривалість щорічної відпустки визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Не існує загального нормативно – правового акту, який міг би визначити порядок розрахунку кількості днів щорічної відпустки. Тривалість відпусток, відповідно до частини 1 статті 5 Закону, незалежно від графіків та режимів роботи розраховується в календарних днях. Доречно скористатися механізмом нарахування оплати днів відпустки,  закладеним у постанові КМ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р. № 100. Розрахунок днів відпустки прив’язується до календарних днів робочого року.

Розрахунок днів щорічної відпустки пропорційний до відпрацьованого часу

 

Визначаємо кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один календарний день, без урахування неробочих та святкових днів.

У цілому за рік – 56 календарних днів відпустки.

56 : (366 – 11 ) = 0.1577 к. д.

Одержаний результат множимо на кількість календарних днів, без урахування неробочих та святкових днів, відпрацьованих особою у робочий період з 2 по 6 жовтня 2016  р. включно.

0.1577 к.д. * 5 к.д. =0.7885 к.д.

На момент звільнення у наведеному прикладі працівник мав право на один календарний день щорічної основної відпустки  (з урахуванням математичних правил заокруглення).

Якщо у розрахунку виходить, наприклад, 0.5 і більше десятих, це число заокруглюється до більшого цілого числа , у нашому випадку – до одного календарного дня.

Можна застосовувати формулу, де 5.6 – тривалість щорічної основної відпустки за відпрацьовані місяці, для працівників, які пропрацювали менш ніж 10 місяців у календарних днях;

31 – кількість календарних днів у місяці, в  якому працівник звільнився (пропрацював неповний місяць);

5 – кількість календарних днів без урахування неробочих та святкових днів, відпрацьованих працівником у місяці, в якому він звільняється. 5.6 : 31 * 5 =0.7

З  урахуванням математичного заокруглення це дорівнює одному календарному дню.

Джерело: Головбух