Записник Бухгалтера Загальні питання Регистрация в ЕРНН расчетов корректировки к налоговым накладным, составленным до 1 февраля 2015г.

Регистрация в ЕРНН расчетов корректировки к налоговым накладным, составленным до 1 февраля 2015г.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17 вересня 2015 року № 8781/Ч/99-99-19-03-02-14

Щодо порядку реєстрації у ЄРПН розрахунків коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року

Державна фiскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку реєстрацiї у Єдиному реєстрi податкових накладних (далi — ЄРПН) розрахункiв коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 року, та повiдомляє.

Законом України вiд 16 липня 2015 року № 643-VII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення адмiнiстрування податку на додану вартiсть», зокрема, змiнено норми Податкового кодексу України (далi — Кодекс), якi визначають порядок реєстрацiї в ЄРПН розрахункiв коригування до податкових накладних.

Згiдно з пунктом 192.1 статтi 192 Кодексу, якщо пiсля постачання товарiв/послуг здiйснюється будь-яка змiна суми компенсацiї їх вартостi, включаючи наступний за постачанням перегляд цiн, перерахунок у випадках повернення товарiв/послуг особi, яка їх надала, або при поверненнi постачальником суми попередньої оплати товарiв/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача пiдлягають вiдповiдному коригуванню на пiдставi розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарiв/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу-платнику податку, пiдлягає реєстрацiї в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарiв/послуг, якщо передбачається збiльшення суми компенсацiї їх вартостi на користь такого постачальника або якщо коригування кiлькiсних та вартiсних показникiв у пiдсумку не змiнює суму компенсацiї;

отримувачем (покупцем) товарiв/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсацiї вартостi товарiв/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарiв/послуг має право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування пiсля його реєстрацiї в ЄРПН отримувачем.

Розрахунки коригування, складенi платником податку до податкових накладних, що не видаються отримувачу, що складенi до 1 лютого 2015 року, а також складених пiд час отримання послуг вiд нерезидента, мiсцем постачання яких визначено митну територiю України, пiдлягають реєстрацiї в ЄРПН таким платником податку.

Крiм того, пунктом 2001.3 статтi 2001Кодексу встановлено, що показники формули, за якою визначається сума, на яку платник податку має право зареєструвати податковi накладнi та/або розрахунки коригування в ЄРПН, обраховуються з 1 липня 2015 року. Пiд час обрахунку показникiв ?НаклОтр (сума ПДВ за отриманими податковими накладними) та ?НаклВид (сума ПДВ за виданими податковими накладними) також використовуються розрахунки коригування, складенi починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстрованi в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що пiдлягали наданню покупцям-платникам податку.

Таким чином, розрахунок коригування, що передбачає зменшення суми компенсацiї вартостi товарiв/послуг їх постачальнику, складений починаючи з 01.07.2015, до податкової накладної, складеної до 01.07.2015 (у тому числi i до 01.02.2015), на покупця — платника податку, пiдлягає реєстрацiї в ЄРПН отримувачем (покупцем) таких товарiв/послуг.

Голова
Р. М. Насіров