Записник Бухгалтера Загальні питання ПРО ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ЗА ЩОДЕННИМИ ПІДСУМКАМИ ОПЕРАЦІЙ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТНИКОМ ЯК ОПОДАТКОВУВАНИХ ПДВ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАННЯ, ТАК І ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ ПОСТАЧАННЯ ПІДАКЦИЗНИХ ТА ІМПОРТОВАНИХ ТОВАРІВ

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ЗА ЩОДЕННИМИ ПІДСУМКАМИ ОПЕРАЦІЙ У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТНИКОМ ЯК ОПОДАТКОВУВАНИХ ПДВ ОПЕРАЦІЙ З ПОСТАЧАННЯ, ТАК І ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ ПОСТАЧАННЯ ПІДАКЦИЗНИХ ТА ІМПОРТОВАНИХ ТОВАРІВ

Згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов’язкові реквізити, зокрема, код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Відповідно до п. 201.4 ст. 201 ПКУ податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Згідно з п. 9 та п. 12 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 13.10.2014 за № 1235/26012 (далі – Порядок № 957), у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) – покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «100000000000».

В податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій у разі здійснення поставки товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ), суми розрахунків за касовими чеками, надрукованими протягом дня, та суми ПДВ за такими розрахунками зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті.

Відповідно до п. 15 Порядку № 957 до розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, зокрема, до графи 4 – код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Графа 4 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів.

При цьому, оскільки такі касові чеки містять інформацію про асортимент товарів, придбаних покупцями, платник податку має можливість згрупувати в такій податковій накладній в графі 3 «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари за групами, що відповідають певному коду УКТ ЗЕД.

Враховуючи викладене, у графі 4 податкової накладної, складеної за щоденними підсумками операцій, при продажу підакцизних та імпортованих товарів зазначаються їх коди згідно з УКТ ЗЕД.

Таким чином, обсяги операцій з постачання товарів (в тому числі підакцизних та імпортованих) у податковій накладній, складеній за щоденними підсумками операцій, у разі постачання за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ) відображаються наступним чином:

– окремим рядком показники щодо обсягів постачання підакцизних та імпортованих товарів за кодами УКТ ЗЕД;

– окремим рядком показники щодо загальної суми вартості поставлених товарів, за вирахуванням обсягів постачання підакцизних та імпортованих товарів, при цьому у такому випадку у графі 3 «Номенклатура товарів/послуг продавця» податкової накладної вказується вираз «Товари/послуги в асортименті»; графи 5.1, 5.2, 6 та 7 не заповнюються.

Згідно з п. 14 Порядку № 957 для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 12 та граф 8 – 11).

При складанні податкової накладної для операцій, що оподатковуються ПДВ, у графах 8, 9, 10 відображається загальний обсяг постачання (база оподаткування) товарів/послуг залежно від ставки оподаткування; у графі 13 зазначається загальна сума коштів, що підлягає сплаті.


Офіційний портал ДФС України