Записник Бухгалтера Загальні питання ПРИКЛАДИ обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

ПРИКЛАДИ обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ від 21 жовтня 2015 р. № 1022
м. Київ

Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

Відповідно до абзацу другого пункту 34 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 439),

НАКАЗУЮ:

Затвердити приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додаються.

Міністр  П.Розенко

ПРИКЛАДИ
обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

Nakaz_1022_pryklady

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства  О. Савенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної

політики України

 

21.10.2015 № 1022

 

ПРИКЛАДИ

обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

І. Для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття

 

 1. Особа працювала на підприємстві з 2007 року та була звільнена 15 червня 2015 року. Зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 24 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) (далі — розрахунковий період) для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття є 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку (реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної), а саме з липня 2014 року по червень 2015 року.

 

 1. До центру зайнятості з метою реєстрації як безробітної 17 липня 2015 року звернулась внутрішньо переміщена особа, яка має всі необхідні документи для надання статусу безробітного. На останньому місці роботи, що знаходиться на тимчасово окупованій території України, особа перебувала в трудових відносинах з 19.07.2011 по 29.06.2015. За даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр) відсутня інформація про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) за період з лютого 2015 року по червень 2015 року включно.

Період зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру не підтверджується сплатою єдиного внеску (у разі реєстрації особи в центрі зайнятості протягом місяця) є поважною причиною перерви страхового стажу відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі — Закон 1533). Розмір допомоги по безробіттю у цьому випадку визначається за 12 календарних місяців, що передують початку цієї перерви (тобто з лютого 2014 року по січень 2015 року), за які за даними Державного реєстру є дані про нарахований та сплачений єдиний внесок.

 

 1. Особа працювала на декількох підприємствах:

з 08.01.2014 по 05.09.2014;

з 25.10.2014 по 13.01.2015;

з 13.03.2015 по 16.07.2015.

З 13.04.2015 по 24.04.2015 перебувала на лікарняному.

Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 12 серпня 2015 року.

Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (серпень 2014 року — липень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований (та з якої згідно із законодавством сплачений) єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, а саме: серпень 2014 року (31 к.д.), вересень 2014 року (5к.д.), жовтень 2014 року (7 к.д.), листопад 2014 року (30 к.д.), грудень 2014 року (31 к.д.), січень 2015 року (13 к.д.), березень 2015 року (19 к.д.), квітень 2015 року (18 к.д.), травень 2015 року (31 к.д.), червень 2014 року (30 к.д.), липень 2015 року (16 к.д.).

 

 1. Особа зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна 06 липня 2015 року. В трудових відносинах перебувала з 03 серпня 2010 року по 12 травня 2015 року. За даними Державного реєстру в серпні 2014 року та січні 2015 року зазначена позначка «без збереження заробітної плати», а кількість днів відсутня.

Середньоденна заробітна плата (дохід) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 року — червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований (та з якої сплачений) єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. У разі відсутності в Державному реєстрі усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати, а саме кількості календарних днів відпустки без збереження заробітної плати, то такі дані за серпень 2014 року та січень 2015 року надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або застрахованої особи за формою згідно з додатком до Порядку.

 

 1. Особа зареєструвалася в центрі зайнятості 17 липня 2015 року. За останні 12 календарних місяців, що передують місяцю реєстрації в центрі зайнятості, перебувала в трудових відносинах з 15 грудня 2014 року по 11 травня 2015 року та отримувала дохід 3000 грн в місяць. Сума сплачених страхових внесків за даними Державного реєстру за грудень 2015 року та травень 2015 року є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, тому відповідно до частини третьої статті 21 Закону 1533 ці місяці зараховуються як повні місяці страхового стажу.

У такому випадку (страховий стаж особи становить за даними Державного реєстру не менше ніж 6 місяців), розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньоденної заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 року — червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований та згідно із законодавством сплачений єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді, а саме: грудень 2014 року (17 к.д.), січень 2015 року (31 к.д.), лютий 2015 року (28 к.д.), березень 2015 року (31 к.д.), квітень 2015 року (30 к.д.), травень 2015 року (11 к.д.).

 

 1. Особа працювала на підприємстві з 10 січня 2013 року по 14 червня 2015 року. Статус безробітного набула 05 липня 2015 року. За даними Державного реєстру відсутня сплата страхових внесків за період з квітня 2015 року по червень 2015 року.

Відповідно до п. 31 Порядку середня заробітна плата (дохід) для призначення допомоги по безробіттю обчислюється з використанням даних Державного реєстру. Враховуючи, що звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску подається роботодавцями до фіскальних органів щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним, у випадках, коли особа у наступному місяці після звільнення з роботи реєструється як безробітна, відомості Державного реєстру не містять усіх необхідних даних для обчислення середньої заробітної плати. Такі дані за відповідні періоди надаються роботодавцем протягом п’яти робочих днів за зверненням органів фондів або застрахованої особи за формою згідно з додатком (п. 33 Порядку).

У випадку якщо на дату призначення допомоги по безробіттю відсутні дані про сплату єдиного внеску за всі місяці розрахункового періоду, розрахунок середньої заробітної плати проводиться без урахування цих періодів, до отримання відомостей про сплату за ці періоди єдиного внеску. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (липень 2014 року — червень 2015 року) заробітної плати, на яку нарахований та сплачений єдиний внесок за даними Державного реєстру (тобто за виключенням заробітної плати за період з квітня 2015 року по червень 2015 року) на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді (враховуючи календарні дні за період з квітня 2015 року по червень 2015 року).

Після надходження необхідних даних до Державного реєстру або довідки від роботодавця середня заробітна плата (дохід) повинна бути перерахована.

 

 1. Особа працювала на останньому місці роботи з 2007 року. Останні три роки по 02 червня 2015 року включно перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, після закінчення якої вийшла на роботу та була звільнена 26 червня 2015 року. Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 09 липня 2015 року. За даними Державного реєстру у розрахунковому періоді (липень 2014 року — червень 2015 року) у червні 2015 року особа працювала і отримала дохід.

Середньоденна заробітна плата у такому випадку обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований та згідно з законодавством сплачений єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин (тобто фактична кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді згідно з даними Державного реєстру за винятком днів перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років).

 

 1. Особа зареєстрована в службі зайнятості як безробітна 08 липня 2015 року, до цього працювала за цивільно-правовими договорами, термін дії яких:

05.06.2014 — 25.09.2014;

05.11.2014 — 25.11.2014;

01.12.2014 — 25.04.2015;

05.05.2015 — 25.05.2015;

01.06.2015 — 25.06.2015.

Розрахунковий період — з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: липень 2014 року — 31 к.д., серпень 2014 року — 31 к.д., вересень 2014 року — 25 к.д., листопад 2014 року — 21 к.д., грудень 2014 року — 31 к.д., січень 2015 року — 31 к.д., лютий 2015 року — 28 к.д., березень 2015 року — 31 к.д., квітень 2015 року — 25 к.д., травень 2015 року — 21 к.д., червень 2015 року — 25 к.д.

 

 1. Особа працювала за основним місцем роботи з 2012 року по 30 квітня 2015 року та одночасно працювала за сумісництвом з 23 листопада 2014 року по 22 червня 2015 року. Статус безробітного набула 23 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: з липня 2014 року по травень 2015 року — в кожному місяці враховуються календарні дні повного місяця та в червні 2015 року — 22 к.д.

 

 1. Особа працювала на підприємстві з 2007 року. Останні 3 роки по 02.07.2015 р. перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та була звільнена 03 липня 2015 року. Зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна 15 липня 2015 року.

Якщо у розрахунковому періоді (липень 2014 року — червень 2015 року) особа не мала заробітку з поважної причини, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день розірвання трудового договору, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

 

 1. Особа працювала на підприємстві з 12 серпня 2013 року по 14 березня 2015 року та одночасно була зареєстрована як фізична особа — підприємець з 12 грудня 2013 року по 22 червня 2015 року, проте єдиний внесок не сплачувала. В центрі зайнятості зареєструвалась 15 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Для розрахунку середньоденної заробітної плати включається наступна кількість календарних днів: з липня 2014 року по травень 2015 року — в кожному місяці враховуються календарні дні повного місяця та в червні 2015 року — 22 к.д. При розрахунку середньоденної заробітної плати враховується заробітна плата (дохід), на яку нарахований та з якої сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

 1. Жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років до 09 березня 2015 року. 10 березня 2015 року стала до роботи та звільнилась 30 червня 2015 року. Під час відпустки по догляду за дитиною надавала послуги за цивільно-правовим договором з 5 січня 2015 року по 26 січня 2015 року та з 1 лютого 2015 року по 28 лютого 2015 року. Зареєструвалась як безробітна 07 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року. Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду та дохід, отриманий у цих місяцях, у розрахунок середньоденної заробітної плати не включається. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, на яку нарахований та з якої сплачений єдиний внесок на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді, а саме: березень 2015 року (22 к.д.), квітень 2015 року (30 к.д.), травень 2015 року (31 к.д.), червень 2015 року. (30 к.д.).

 

 1. Особа працювала на підприємстві з 10 грудня 2012 року до 12 серпня 2014 року включно. Крім того, вона займалась підприємницькою діяльністю з 02 вересня 2013 року до 20 вересня 2014 року включно. У цьому періоді з 07 липня 2014 року до 17 липня 2014 року включно особа хворіла.

З 11 листопада 2014 року до 12 грудня 2014 року включно особа надавала послуги відповідно до укладеного цивільно-правового договору.

З 15 грудня 2014 року до 10 лютого 2015 року включно особа працювала на підприємстві та за сумісництвом з 12 січня 2015 року до 04 березня 2015 року включно.

З 27 квітня 2015 року до 15 липня 2015 року включно особа працювала на підприємстві. У період з 30 квітня 2015 року до 8 червня 2015 року включно особа хворіла.

Статус безробітного особа отримала 23 липня 2015 року.

Розрахунковим періодом є період з липня 2014 року по червень 2015 року.

Середньоденний дохід обчислюється шляхом ділення отриманого в розрахунковому періоді доходу, на який нарахований та з якого сплачений єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважної причини (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю).

 

Обчислення середньоденного доходу для розрахунку допомоги по безробіттю:

 

Місяці розрахункового періоду Кількість календарних днів у розрахунковому періоді за винятком календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин Заробітна плата за основним місцем роботи, гривень Заробітна плата за сумісництвом, гривень Дохід від підприємницької діяльності, гривень Винагорода за надання послуг за цивільно-правовим договором, гривень Сумарний дохід, що береться для обчислення середнього доходу, гривень
2014 рік

липень

20 820 (за 20 днів)   1400 (за 20 днів)   2220
серпень 31 480 (за 12 днів)   1250 (за 31 день)   1730
вересень 20     1100   1100
листопад 20       1800 1800
грудень 29 670 (за 17 днів)     1200 (за 12 днів) 1870
2015 рік

січень

31 1300 (за 31 день) 710 (за 20 днів)     2010
лютий 28 520 (за 10 днів) 1200 (за 28 днів)     1720
березень 4   160     160
квітень 3 250       250
червень 22 980       980
Усього: 208 5020 2070 3750 3000 13840

 

У липні 2014 року, квітні та червні 2015 року кількість календарних днів зменшено відповідно на 11, 1 та 8 календарних днів тимчасової непрацездатності.

Жовтень 2014 року та травень 2015 року виключаються з розрахунку повністю, оскільки весь травень особа хворіла, а в жовтні — не працювала.

Сума виплат для обчислення середньоденного доходу становить 13 840 гривень (5020 грн + 2070 грн + 3750 грн + 3000 грн).

Кількість календарних днів зайнятості за розрахунковий період без урахування календарних днів, не відпрацьованих у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, становить 208 календарних днів.

Середньоденний дохід для призначення допомоги по безробіттю становить 66,53 гривень (13840 грн: 208 календарних днів).

Середньоденний дохід не перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску в розрахунку на один календарний день, яка обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

 

 1. Особа проходила військову службу з 19 серпня 2014 року по 12 серпня 2015 року. Для реєстрації в службі зайнятості як безробітна має надати всі необхідні документи, а також довідку з військової частини про строки проходження служби, які включаються до страхового стажу, та довідку про грошове забезпечення.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється грошове забезпечення для розрахунку допомоги по безробіттю, є 12 календарних місяців, що передують місяцю реєстрації особи в державній службі зайнятості як безробітної.

Отже, у разі реєстрації особи у службі зайнятості у серпні 2015 року (місяці звільнення зі служби) розрахунковим періодом є серпень 2014 року — липень 2015 року.

Якщо особа звернеться до служби зайнятості у вересні 2015 року, до розрахункового періоду має бути включено також і місяць звільнення особи зі служби, тобто розрахунковим періодом буде вересень 2014 року — серпень 2015 року.

З метою збереження часу військовослужбовців в довідку про грошове забезпечення для розрахунку страхових виплат необхідно включати відомості про грошове забезпечення за останні 12 календарних місяців служби, що передують місяцю звільнення та місяць звільнення конкретної особи зі служби (серпень 2014 року — серпень 2015 року).

 

ІІ. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Приклади 1–4 щодо визначення розрахункового періоду.

 

  Дата Розрахунковий період

п/п

початку трудових відносин з підприємством, де стався страховий випадок настання нещасного випадку або дата складання акту розслідування професійного захворювання листка непрацездатності, пов’язаного з нещасним випадком або профзахворюванням встановлення МСЕК стійкої втрати працездатності, довідка про причинно — наслідковий зв’язок смерті з ушкодженням здоров’я для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності для страхових виплат у разі стійкої втрати працездатності та одноразової допомоги у разі смерті
1.  20.01.2012 05.07.2015 х 20.10.2015 х липень 2014 — червень 2015
05.07.2015 х липень 2014 –червень 2015.  
2. 13.09.2014 08.07.2015 08.07.2015 х жовтень 2014 –

червень 2015

х
х 01.12.2015 х жовтень 2014 — червень 2015
3. 06.08.2015 10.08.2015 10.08.2015 х З 06.08 по 09.08.2015 х
    25.12.2015   З 06.08 по 09.08.2015
4. 20.11.2001-14.11.2014

— сталевар

15.11.2014-25.12.2015- формувальник

Акт ф. П-4 10.06.2015

(за професією сталевар)

  15.12.2015 х листопад 2013 –

жовтень 2014

    17.09.2015   вересень 2014-серпень 2015  

 

 1. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 20 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 23 лютого 2016 року у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, який стався 17 грудня 2013 року.

Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді (грудень 2012 року — листопад 2013 року) зазначена особа в грудні 2012 року повний місяць знаходилась на лікарняному, в лютому 2013 року частину місяця знаходилась на лікарняному та іншу частину місяця — у відпустці без збереження заробітної плати, у березні 2013 року повний місяць знаходилась у відпустці без збереження заробітної плати, також відпрацювала неповні календарні місяці з поважних причин (у червні — 4 календарних дні, заробітна плата — 566,67 грн;

у вересні — 11 календарних днів, заробітна плата — 1558,33 грн; у жовтні — 3 календарних дні, заробітна плата — 411,29 грн).

Розрахунок: (у червні — 566,67 грн (4250 грн: 30 днів х 4 дні); у вересні — 1558,33 грн (4250 грн: 30 днів х 11 днів); у жовтні — 411,29 грн
(4250 грн: 31 день х 3 дні).

Середня заробітна плата в галузях економіки у 2012-2013 роках приведена до фактично відпрацьованих календарних днів (наприклад, за 4 дні червня 2013 року 450,69 грн (3380,17 грн: 30 х 4).

 

Місяці розрахункового періоду Фактично відпрацьовано календарних днів Заробітна плата потерпілого у розрахунковому періоді, з якої сплачено єдиний внесок,

гривень

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки України у 2012-2013,

гривень

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки у 2012-2013 роках, приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого,

гривень

Коефіцієнт заробітної плати

(гр. 3: гр. 5)

1 2 3 4 5 6
грудень 2012 З 1-го до 1-го числа тимчасова непрацездатність 0 3376,75   0
січень 2013 31 4250 3000,03 3000,03 1,4167
лютий 2013 7 днів без збереження заробітної плати,

21 день

тимчасова непрацездатність

0 3043,70   0
березень 2013 31

(з 1-го до 1-го числа відпустка без збереження заробітної плати)

0 3212,32 0 0
квітень 2013 30 4250 3232,58 3232,58 1,3148
травень 2013 31 4250 3252,94 3252,94 1,3065
червень 2013 4 566,67 3380,17 450,69 1,2573
липень 2013 31 4250 3429,36 3429,36 1,2393
серпень 2013 31 4250 3303,98 3303,98 1,2863
вересень 2013 11 1558,33 3261,25 1195,79 1,3032
жовтень 2013 3 411,29 3282,54 317,67 1,2947
листопад 2013 30 4250 3268,19 3268,19 1,3004
  202       11,7192

Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою

З = З(н) х С: М,

де З — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;

З(н) — 3700 грн (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2015 рік (умовно);

С — 11,7192 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за кожний місяць розрахункового періоду);

М — 9 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді, 3 місяці виключено з розрахункового періоду, як не відпрацьовані з поважних причин).

Отже, З = 4817,83 грн (3700 грн х (11,7192: 9)

При 20 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 963,58 гривні.

 1. Нещасний випадок на виробництві стався з потерпілим 18 травня 2015 року. Стійку втрату професійної працездатності встановлено з 22 жовтня 2015 року. Розрахунковим періодом для обчислення середньомісячного заробітку є період роботи з травня 2014 року по квітень 2015 року.

За даними Державного реєстру відсутня інформація про сплату єдиного внеску за період з лютого по квітень 2015 року включно.

У випадку якщо на дату призначення страхових виплат відсутні дані про сплату єдиного внеску за деякі місяці розрахункового періоду, розрахунок середньої заробітної плати проводиться без урахування цієї заробітної плати.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (з травня 2014 року — січень 2015 року) заробітної плати, на яку нараховано та сплачено єдиний внесок за даними Державного реєстру (за виключенням заробітної плати за період з лютого по червень 2015 року) на кількість календарних днів у розрахунковому періоді (з травня 2014 року по квітень 2015 року).

Після надходження даних до Державного реєстру або довідки від роботодавця середня заробітна плата (дохід) повинна бути перерахована.

 

 1. Особі, яка потерпіла на виробництві, МСЕК встановлено 30 відсотків стійкої втрати професійної працездатності з 10 серпня 2015 року у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, що стався 17 травня 2014 року.

У зв’язку з тим, що на дату встановлення потерпілому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності минуло більше року з дня настання страхового випадку обчислення середньої заробітної плати проводиться відповідно до пункту 14 Порядку.

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є період роботи з травня 2013 року по квітень 2014 року.

Перед настанням страхового випадку в розрахунковому періоді зазначена особа відпрацювала неповні календарні місяці (в серпні 2013 року — 21 календарний день, заробітна плата — 1903,23 грн; у лютому 2014 року — сімнадцять календарних днів, заробітна плата — 2254,29 грн).

Середня заробітна плата в галузях економіки у серпні 2013 року та у лютому 2014 року приведена до фактично відпрацьованого часу потерпілого і становить:

у серпні 2013 року — 2238,18 грн (3303,98 грн.: 31 день х 21 день);

у лютому 2014 року — 1936,05 грн (3188,79 грн: 28 днів х 17 днів)

 

Період Календарні дні місяця Фактична кількість відпрацьованих календарних днів Нарахована заробітна плата,

гривень

Середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України, гривень Середня заробітна плата працівників, зайнятих в економіці України

приведена до фактично відпрацьованого часу,

гривень

Коефіцієнт заробітної плати

(гр. 4: гр.6)

травень 2013 31 31 3790,36 3252,94 3252,94 1,1652
червень 2013 30 30 4860,34 3380,17 3380,17 1,4379
липень 2013 31 31 3467,36 3429,36 3429,36 1,0111
серпень 2013 31 21 1903,23 3303,98 2238,18 0,8503
вересень 2013 30 30 3632,67 3261,25 3261,25 1,1139
жовтень 2013 31 31 3806,21 3282,54 3282,54 1,1595
листопад 2013 30 30 3609,72 3268,19 3268,19 1,1045
грудень 2013 31 31 5533,64 3619,23 3619,23 1,5290
січень 2014 31 31 3828,70 3148,49 3148,49 1,2160
лютий 2014 28 17 2254,29 3188,79 1936,05 1,1644
березень 2014 31 31 4634,83 3398,05 3398,05 1,3640
квітень 2014 30 30 5604,01 3432,08 3432,08 1,6328
            14,7486

 

Обчислення середньомісячного заробітку для призначення щомісячної страхової виплати за страхуванням від нещасних випадків розраховується за формулою

З = З(н) х С: М,

де З — середньомісячна заробітна плата застрахованої особи, гривень;

З(н) — 3480,19 грн (середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в економіці України, за 2014 рік);

С — 14,7486 (сума коефіцієнтів заробітної плати застрахованої особи за розрахунковий період);

М — 12 (кількість календарних місяців у розрахунковому періоді).

Отже, З = 3480,19 грн х (14,7486: 12) = 4277,50 грн.

При 30 відсотках втрати професійної працездатності сума щомісячної страхової виплати становитиме 1283,25 грн (4277,50 грн х 30%:100%).

 

ІІІ. Для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця

 

 1. Застрахована особа захворіла 20 квітня 2015 року.

Розрахунковим періодом для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 01 квітня 2014 року по 31 березня 2015 року включно.

 

 1. Застрахована особа прийнята на роботу 01 червня 2015 року.

Страховий випадок (тимчасова непрацездатність) настав 22 червня 2015 року.

Розрахунковим періодом для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності є період з 01 по 21 червня 2015 року включно.

 1. У застрахованої особи, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, в липні 2015 року виникає право на відпустку по вагітності та пологах. Страховий стаж застрахованої особи у розрахунковому періоді відповідно до чинного законодавства складає більше шести місяців. Посадовий оклад на момент настання страхового випадку становить 4000 гривень.

Середня заробітна плата для нарахування допомоги по вагітності та пологах розраховується так:

4000 грн : 30,44 = 131,41 грн.

 

 1. Листок непрацездатності по вагітності та пологах виданий з 04 вересня 2015 року по 07 січня 2016 року.

 

Місяці розрахункового періоду Кількість календарних днів, що беруться до розрахунку Нарахована заробітна плата (гривень) Заробітна плата, що включається до розрахунку середньоденної заробітної плати (гривень) Розмір середньоденної заробітної плати відповідно до вимог пункту 3 Порядку
вересень 2014 30 22 700,00 20 706,00*  
жовтень 2014 31 22 700,00 20 706,00*  
листопад 2014 30 22 700,00 20 706,00*  
грудень 2014 31 26 500,00 20 706,00*  
січень 2015 31 22 700,00 20 706,00*  
лютий 2015 28 22 700,00 20 706,00*  
березень 2015 31 22 700,00 20 706,00*  
квітень 2015 30 22 700,00 20 706,00*  
травень 2015 31 22 700, 00 20 706,00*  
червень 2015 30 22 700,00 20 706,00*  
липень 2015 31 22 700, 00 20 706,00*  
серпень 2015 31 22 700, 00 20 706,00*  
Всього 365 276200, 00 248472,00 680,75

* — розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску

Із урахуванням вимог пункту 4 Порядку середня заробітна плата буде становити: 20706,00 грн: 30,44 = 680,22 гривень.

 

Оплата листка непрацездатності з урахуванням вимог пункту 2 Порядку

 

Місяці Дні, що підлягають оплаті Нарахована сума допомоги (гривень) Сума страхової виплати обчислена з урахуванням обмежень пункту 2 Порядку (гривень)
вересень 2015 27 18365,94 18365,94
жовтень 2015 31 21086,82 20 706,00*
листопад 2015 30 20406,60 20 406,60
грудень 2015 31 21086,82 20 706,00*
січень 2016 7 4761,54 4761,54
Разом 126 85707,72 84946,08

* — розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску

При виконанні вимог абзацу другого та третього пункту 29 Порядку в частині визначення суми страхової виплати в розрахунку на місяць застосовується аналогічний алгоритм обмеження.

 1. Застрахована особа захворіла у вересні 2015 року.

Розрахунковим періодом є вересень 2014 року — серпень 2015 року.

У розрахунковому періоді:

1, 2 серпня — вихідні;

3 — 7 серпня — щорічна відпустка;

8, 9 серпня — вихідні;

10 — 28 серпня — тимчасова непрацездатність;

29, 30 серпня — вихідні;

31 серпня — робочий відпрацьований день

 

Місяці розрахункового періоду Кількість календарних днів у місяці Кількість календарних днів, що беруться до розрахунку Нарахована заробітна плата (гривень) Заробітна плата, що включається до розрахунку середньоденної заробітної плати (гривень) Розмір середньоденної заробітної плати
вересень 2014 30 30 2500,00 2500,00  
жовтень 2014 31 31 2500,00 2500,00  
листопад 2014 30 30 2500,00 2500,00  
грудень 2014 31 31 5000,00 (оклад + премія) 5000,00  
січень 2015 31 31 2500,00 2500,00  
лютий 2015 28 28 2500,00 2500,00  
березень 2015 31 31 4000,00 (оклад + премія) 4000,00  
квітень 2015 30 30 2500,00 2500,00  
травень 2015 31 31 2500,00 2500,00  
червень 2015 30 30 2500,00 2500,00  
липень 2015 31 31 2500,00 2500,00  
серпень 2015 31 12

 

(без урахування днів, не відпрацьованих з поважних причин)

4808,00 з них

 

403,00 грн відпускні;

1780,00 грн — допомога по тимчасовій непрацездатності;

125,00 грн — заробітна плата;

2500,00 грн — премія до Дня Незалежності

3028,00 грн.

 

(403,00 грн — відпускні;

125,00 — заробітна плата;

2500,00 грн — премія)

 
Всього 365 346 36308,00 34528,00 99,79

Розрахунок середньоденної заробітної плати:

34528,00 грн: 346 к. д. = 99,79 гривень.

 1. Тимчасова непрацездатність застрахованої особи триває з 05 по 12 серпня 2015 року. Посадовий оклад застрахованої особи — 2500,00 грн. Протягом розрахункового періоду (вересень 2014 року — липень 2015 року) відбувались коригування заробітної плати:

у серпні 2014 року донараховано заробітну плату за липень 2014 року в сумі 1250,00 грн за 12 робочих днів липня;

у травні 2015 року сторновано заробітну плату у сумі 925,38 грн за квітень 2015 року;

у липні 2015 року — тимчасова непрацездатність з 13 по 31 липня 2015 року. Проте застрахованій особі була нарахована заробітна плата за всі робочі дні липня 2015 року та ця сума включена до звіту за липень 2015 року про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованого єдиного внеску.

 

Місяці розрахункового періоду Кількість календарних днів у місяці Кількість календарних днів, що беруться до розрахунку Нарахована заробітна плата (гривень) Заробітна плата, що включається до розрахунку середньоденної заробітної плати (гривень) Розмір середньоденної заробітної плати
серпень 2014 31 31 3750,00 (2500,00 –оклад особи + 1250 — донарахована заробітна плата за липень 2014 року за 12 робочих днів) 3750,00  
вересень 2014 30 30 2500,00 2500,00  
жовтень 2014 31 31 2500,00 2500,00  
листопад 2014 30 30 2500,00 2500,00  
грудень 2014 31 31 5000,00 (оклад + премія) 5000,00  
січень 2015 31 31 2500,00 2500,00  
лютий 2015 28 28 2500,00 2500,00  
березень 2015 31 31 4000,00 (оклад + премія) 4000,00  
квітень 2015 30 20 (без урахування днів, не відпрацьованих з поважних причин) 2500,00 2500,00  
травень 2015 31 31 1547,62 (з урахуванням сторнування 952,38 грн за квітень 2015 року) 1547,62  
червень 2015 30 30 2500,00 2500,00  
липень 2015 31 12 (без урахування днів, не відпрацьованих з поважних причин) 2500,00 2500,00  
Разом 365 336 34297,62 34297,62 102,08
 1. Застрахована особа прийнята на роботу 01 липня 2015 року, страховий випадок настав 05 серпня 2015 року, загальний страховий стаж становить 2 роки 7 місяців. За даними Державного реєстру перед настанням страхового випадку страховий стаж становить менше шести календарних місяців.

Розрахунковий період — липень 2015 року.

 

Варіант 1.

Заробітна плата застрахованої особи — 2000,00 грн в місяць.

Середня заробітна плата обчислюється так:

Фактична середньоденна заробітна плата: 2000,00 грн: 31 к. д. = 64,51 грн

Сума денної виплати: 64,51 грн х 50% = 32,26 грн

Середня заробітна плата, розрахована з урахуванням вимог абзацу 2 пункту 29, становить: 1218,00 грн*: 30,44 = 40,01 грн

Сума страхової виплати обчислюється виходячи з суми денної виплати залежно від страхового стажу, що становить 32,26 грн та є меншою за середньоденну допомогу, розраховану виходячи з розміру мінімальної заробітної плати — 40,01 гривень.

* — розмір мінімальної заробітної плати.

 

Варіант 2.

Заробітна плата застрахованої особи становить 4000,00 грн в місяць.

Середня заробітна плата обчислюється так:

Фактична середньоденна заробітна плата: 4000,00 грн: 31 к. д. = 129,03 грн.

Сума денної виплати: 129,03 грн. х 50% = 64,52 грн.

Середня заробітна плата, розрахована з урахуванням вимог абзацу 2 пункту 29: 1218,00 грн*: 30,44 = 40,01 грн.

Оскільки сума денної виплати, розрахована за загальними правилами (64,52 грн.), є вищою за середню заробітну плату, розраховану з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, сума страхової виплати обчислюється із застосуванням суми денної виплати, розрахованої виходячи з розміру мінімальної заробітної плати — 40,01 грн.

* — розмір мінімальної заробітної плати

 

 1. Застрахована особа була прийнята на роботу 3 червня 2015 року, а 10 жовтня 2015 року у неї настало право на відпустку по вагітності та пологах. Страховий стаж застрахованої особи у дванадцятимісячному періоді перед настанням страхового випадку складає 4 місяці, оскільки це її перше місце роботи, тому середня заробітна плата підлягає обмеженню відповідно до пункту 29 Порядку. Розмір мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку складає 1378 грн.

Обчислюємо середню заробітну плату:

Місяці розрахункового періоду Кількість календарних днів Заробітна плата, з якої сплачено єдиний внесок, (гривень) Середня заробітна плата, обчислена з фактичної заробітної плати, (гривень) Середня заробітна плата, обчислена з розміру мінімальної заробітної плати (1378:30,44 – 2756:30,44)
липень 31 3600    
серпень 31 3600    
вересень 30 3600    
Всього 92 10800 117,39 45,27 – 90,54

Оскільки середня заробітна плата, обчислена із фактичної заробітної плати, є вищою за розмір двократного розміру мінімальної заробітної плати, допомога по вагітності та пологах розраховується виходячи із середньої заробітної плати, обчисленої із двократного розміру мінімальної заробітної плати, тобто 90,54 гривні.

 

 1. До пункту 30.

Застрахована особа працює за основним місцем роботи та за сумісництвом. На роботу за сумісництвом застрахована особа прийнята 05 травня 2015 року. 05 вересня 2015 року застрахована особа захворіла.

Розрахунковий період для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства та для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності визначаємо за кожним місцем роботи окремо. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становить 20706 гривень.

 

Місяці розрахункового періоду за основним місцем роботи Кількість календарних днів Заробітна плата, з якої сплачено єдиний внесок, гривень Заробітна плата, яка враховується при обчисленні середньої заробітної плати, гривень
вересень 2014 30 15400 15400
жовтень 2014 31 15400 15400
листопад 2014 30 15400 15400
грудень 2014 31 15400 15400
січень 2015 31 15400 15400
лютий 2015 28 15400 15400
березень 2015 31 15400 15400
квітень 2015 30 15400 15400
травень 2015 31 15400 15400
червень 2015 30 15400 15400
липень 2015 31 15400 15400
серпень 2015 31 15400 15400
Всього 365 184800 184800

 

Місяці розрахункового періоду за сумісництвом Кількість календарних днів Заробітна плата, з якої сплачено єдиний внесок, гривень Заробітна плата, яка враховується при обчисленні середньої заробітної плати, гривень
червень 2015 30 7800 5306
липень 2015 31 7800 5306
серпень 2015 31 7800 5306
Всього 2015 92 23400 15918

 

Директор Департаменту соціального страхування та партнерства  О.Савенко