Записник Бухгалтера Загальні питання Практичні рекомендації щодо заповнення декларації фізособи – платника єдиного податку 3 групи

Практичні рекомендації щодо заповнення декларації фізособи – платника єдиного податку 3 групи

На сьогодні чинна податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578.

Платники єдиного податку – фізичні особи-підприємці третьої групи звітують поквартально, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу. Подати звітність потрібно до органу ДФС за місцем податкової адреси єдиноподатника, тобто за місцем свого проживання, за яким підприємець береться на облік як платник податків.

А зробити це можна наступним чином:

1. Особисто або уповноваженою на це особою.

2. Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації).

3. Засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб.

Варто пам’ятати, що грошові показники у декларації відображаються у гривнях з копійками. Про це можна прочитати у примітці 3 до декларації, де додатково зазначено, що одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми.

Заповняючи декларацію, необхідно дотримуватись основних вимог:

1. У декларації мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити, передбачені її формою, які перелічені у пп. 48.3 і 48.4 Податкового кодексу України. Варто пам’ятати, що при виявленні порушень у заповненні обов’язкових реквізитів у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено.

2. Декларацію слід заповнювати наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року.

3. Якщо якийсь рядок не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то проставляється прокреслення.

4. Декларація заповнюється українською мовою, у тому числі і в електронній формі.

5. У декларації окремо відображають доходи, що оподатковуються за основними та за підвищеними ставками.

Отож, цього року заповнити і подати декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця третьої групи необхідно до 10 травня включно. Проґавивши термін подання, можна отримати штраф у розмірі:

– 170 грн за кожне неподання або несвоєчасне неподання;

– 1020 грн за кожне неподання або несвоєчасне неподання, здійснене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення.

Для складання та подання декларації велике значення має правильне визначення звітного періоду. У загальному випадку податковий період для єдиноподатників починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. Проте є випадки, в яких  звітний період визначається по-іншому. Наприклад, це ті платники, які перейшли на сплату єдиного податку із загальної системи або для новозареєстрованих суб’єктів господарювання, які бажають відразу бути платниками єдиного податку.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2016 року для платників єдиного податку третьої групи були змінені ставки оподаткування. Проте в декларації поки що зазначені ставки, які діяли у 2015 році. До оновлення форми декларації, подають стару декларацію, але заповнюють її за новими правилами.

Форма декларації є єдиною для всіх груп підприємців-єдиноподатників. Вона розроблена таким чином, що показники господарської діяльності для кожної групи знаходяться в окремому розділі. Якщо протягом року відбулася зміна групи – у декларації потрібно буде одночасно заповнювати і розділи, призначені для нової, і розділи, призначені для старої групи. Наприклад, якщо в першому кварталі платник працював на 2 групі, а з другого кварталу перейшов до третьої групи, то в декларації до кінця року треба відобразити:

– у розділі III показники за I квартал;

– у розділі IV показники починаючи з II кварталу (наростаючим підсумком).

Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками. Інформація, що наводиться в полях з 01 по 07, належить до обов’язкових реквізитів, за її відсутності документ втрачає статус податкової декларації.

Розділ I „Загальні показники підприємницької діяльності” заповнюють усі платники єдиного податку, незалежно до якої групи вони належать.

Розділ другий та третій заповнюють платники єдиного податку відповідно першої та другої групи.

Для платників єдиного податку фізичної особи-підприємця третьої групи призначено розділ IV.

Розділ V заповнюють всі групи платників єдиного податку наростаючим підсумком з початку року.

Розділ VI призначено для виправлення помилок, якщо такі є.

Доповнення до податкової декларації заповнюється і додається в довільній формі при наявності.

Підписує декларацію сам підприємець або його представник. За наявності печатки підпис скріплюють її відбитком.

Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області