Записник Бухгалтера ПДВ Порядок подачи уточняющего расчета по НДС при самостоятельном исправлении ошибок

Порядок подачи уточняющего расчета по НДС при самостоятельном исправлении ошибок

ПОДАННЯ УТОЧНЮЮЧОГО РОЗРАХУНКУ З ПДВ У ЗВЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Державна фіскальна служба України  листом від 17.08.2016 р. N 17938/6/99-99-15-03-02-15 надала роз’яснення щодо порядку складання та подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок .

Процедура подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а також обставини, за яких уточнюючий розрахунок подається, визначені статтею 50 розділу II ПКУ.

Форма і порядок заповнення та подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі – уточнюючий розрахунок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21 “Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість” (далі – Порядок N 21).

Пунктом 1 розділу VI Порядку N 21 встановлено, що уточнюючий розрахунок може бути поданий у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 ПКУ, згідно з яким платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 цієї статті, надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку.

Відповідно до підпункту 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 ПКУ податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Відповідно до пункту 198.6 статті 198 ПКУ суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних.

Отже, якщо платник податку помилково включив суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, зареєстрованій у ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, до складу податкового кредиту у податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, в якому було складено таку податкову накладну (а не зареєстровано у ЄРПН), такий платник податку у разі самостійного виявлення помилки зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації. При цьому штраф, передбачений абзацом 4 пункту 50.1 статті 50 ПКУ, нараховується платником лише у разі, якщо така помилка призвела до заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів.

ГУ ДФС у Полтавській області

Позначки: