ФОП Новини НДС Порядок заполнения приложения 5 к декларации по НДС

Порядок заполнения приложения 5 к декларации по НДС

 Який порядок заповнення додатка 5 «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ?

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21).
У складі декларації подаються передбачені цим Порядком додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації) (п. 10 розд. ІІІ Порядку № 21).
Зокрема, додатком до декларації є «Розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» (далі – додаток 5). При заповненні рядків 1.1 та/або рядка 1.2, 4.1 та/або рядка 4.2, 10.1 та/або 10.2 обов’язковим є подання додатку 5, що заповнюється в розрізі контрагентів.
Додаток 5 складається із розділу І «Податкові зобов’язання» та розділу ІІ «Податковий кредит».
В таблиці 1 розділу І «Податкові зобов’язання» додатка 5 здійснюється розшифровка рядків 1.1, 1.2, 4.1 та 4.2 податкової декларації з ПДВ, при цьому зазначається:
у графі 1 – номер за порядком;
у графі 2 – індивідуальний податковий номер (далі – ІПН) платника податку – покупця (без його назви). При цьому, при складанні податкових накладних на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання, інших податкових накладних, які згідно з Порядком № 21 залишаються у особи, яка їх склала, постачальник (продавець) зазначає власний ІПН;
у графі 3 – місяць складання податкових накладних або інших документів, наприклад: «01.2016»;
у графі 4 – обсяг постачання (без ПДВ) в розрізі ІПН;
у графі 5 – сума ПДВ нарахована за основною ставкою в розрізі ІПН;
у графі 6 – сума ПДВ нарахована за ставкою 7 % в розрізі ІПН.
У рядку «Інші в розрізі умовних ІПН» зазначаються умовні ІПН:
«100000000000» – за операціями з постачання товарів/послуг неплатникам податку;
«200000000000» – за операціями з постачання:
для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких відповідно до п. 197.2 ст. 197 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) звільняються від оподаткування ПДВ;
особі, не зареєстрованій платником податку, товарів/послуг, оподаткування ПДВ операцій з постачання яких відповідно до ст.211 ПКУ здійснюється у пільговому режимі та які придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
особі, не зареєстрованій платником податку, товарів/послуг, операції з постачання яких звільнені від оподаткування податком відповідно до п. 26 підрозд. 2 розд. XX ПКУ та які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні;
«400000000000» – за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ (для товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ (для виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;
«600000000000» – при складанні зведених податкових накладних, у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 ПКУ за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання / починають використовуватися в операціях, що не є об’єктом оподаткування; в операціях, звільнених від оподаткування; в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів; в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
У рядку «Усього за звітний період, у тому числі» та графі 4 зазначається загальний обсяг постачання без ПДВ, відповідно у графі 5 – загальна сума ПДВ, нарахована за основною ставкою (20%), у графі 6 – загальна сума ПДВ, нарахована за ставкою 7%.
У рядку «постачання необоротних активів» відображаються загальний обсяг постачання та сума ПДВ за операціями з постачання протягом звітного податкового періоду необоротних активів.
У розділі II «Податковий кредит» додатка 5 здійснюється розшифровка рядків 10.1 та 10.2 податкової декларації з ПДВ.
При заповнені таблиці 2 розділу ІІ «Податковий кредит» додатку 5 зазначається:
у графі 1 – номер за порядком;
у графі 2 – ІПН постачальника (без його назви);
у графі 3 – період складання податкових накладних або інших документів, наприклад: «01.2016»;
у графі 4 – позначка «+» у випадку, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ. Якщо сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, включається платником податку до податкового кредиту частково за касовим методом відповідно до
п. 187.10 ст. 187 ПКУ, частково за касовим методом відповідно до п. 44 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, і частково за правилом «першої події», то в таблиці 2 додатка 5 суми ПДВ зазначаються в окремих рядках (залежно від періоду сплати така податкова накладна може бути включена до складу податкового кредиту та, відповідно, до таблиці 2 додатка 5 кілька разів в різних податкових періодах виходячи з суми ПДВ, що включається до складу податкового кредиту);
у графі 6 – сума ПДВ, нарахована за основною ставкою;
у графі 7 – сума ПДВ, нарахована за ставкою 7 %.
У рядку «Усього за звітний період, у тому числі» та графі 5 зазначається загальний обсяг придбання без ПДВ, відповідно у графі 6 – загальна сума ПДВ, нарахована за основною ставкою (20%), у графі 7 – загальна сума ПДВ, нарахована за ставкою 7%.
У рядку «придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів» відображається придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у графі 5 – обсяг придбання без ПДВ, відповідно у графі 6 – сума ПДВ, нарахована за основною ставкою (20%).
У рядку «усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, з них:» відображається податковий кредит платниками ПДВ, які визначають податкові зобов’язання та податковий кредит за касовим методом. Відповідно у графі 5 зазначається обсяг придбання без ПДВ, у графі 6 – сума ПДВ, нарахована за основною ставкою (20%), у графі 7 – загальна сума ПДВ, нарахована за ставкою 7%.
Із рядка «усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, з них:» платниками податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ, окремо визначається сума податкового кредиту за податковими накладними, складеними до 01.07.2015, за якими право на віднесення таких сум до податкового кредиту виникає після 01 липня 2015 року. Відповідно у графі 5 зазначається обсяг придбання без ПДВ, у графі 6 – сума ПДВ, нарахована за основною ставкою (20%).
У таблиці 3 розділу ІІ «Податковий кредит» додатку 5 платники податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ, одноразово за звітний (податковий) період, за який декларація вперше заповнюється і подається за формою, затвердженою Порядком № 21, відображають суми податку, зазначені в податкових накладних, складених до 01 липня 2015 року, які були включені до складу податкового кредиту до набрання чинності Порядком № 21 у зв’язку із застосуванням касового методу податкового обліку. Таблиця 3 заповнюється відповідно до аналогічних граф таблиці 2 розд. ІІ «Податковий кредит» додатку 5.

Джерело: ЗІР, категорія 101.20