Записник Бухгалтера ПДВ Помилки при складанні та несвоєчасна реєстрація податкових накладних у 2017 році: чим це загрожує?

Помилки при складанні та несвоєчасна реєстрація податкових накладних у 2017 році: чим це загрожує?

Джерело: Дебет-Кредит

Яка відповідальність передбачена у 2017 році за помилки при складанні податкових накладних та розрахунків коригування, а також за порушення їх реєстрації? Розглянемо у статті

Порушення строку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування

Завдяки оновленню п.  120-1.1 ПКУ з 01.01.2017 року порушення граничного строку реєстрації податкових накладних (далі – ПН) та розрахунків коригування (далі – РК) у ЄРПН тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст. 192 та ст. 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі:

  • 10% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – у разі порушення строку реєстрації до 15 к.д.;
  • 20% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – від 16 до 30 к.дн.;
  • 30% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК, – від 31 до 60 к.дн.;
  • 40% суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК- від 61 до 365 к.дн.

І, якщо раніше ці штрафи застосовувалися виключно щодо ПН, які підлягають наданню покупцям – платникам ПДВ, та РК до таких ПН, то з 01.01.2017 року вони не поширюються на ПН та РК, які «не надаються отримувачу (покупцю), складені на звільнені операції від оподаткування ПДВ і на операції з оподаткуванням ПДВ за нульовою ставкою».

Ця норма визвала багато сумнівів у бухгалтерів, адже трактувати її можна по-різному. Якщо читати її буквально і вважати, що фраза  «складені на звільнені операції від оподаткування ПДВ і на операції з оподаткуванням ПДВ за нульовою ставкою» стосується саме ПН та РК які не надаються отримувачу (покупцю), то виходить, що коло випадків, в яких ці штрафи не застосовуватимуться, звужено. І ПН та РК, які не надаватимуться покупцям, у яких зазначено операції, оподатковані за ставками 20% та 7%, під цей штраф потрапляють!

 

Проте, на нашу думку, законодавці мали на увазі відсутність штрафу за три різні випадки порушення строків реєстрації ПН та РК (про що ми зазначали раніше), це:

  • ПН та РК, які не надаються покупцю;
  • ПН та РК, які  складені на операції, звільнені від оподаткування ПДВ;
  • ПН та РК, які складені на операції, які оподатковуються нульовою ставкою ПДВ.

 

За таких умов випадки застосування вищезазначених штрафів, порівняно з минулим роком, не зміняться (адже у двох останніх випадках відсутня база для їх застосування).

Остаточну крапку, як цю норму розуміти, має поставити ДФСУ. Але вона своєї думки з цього приводу ще не висловила. Тож щоб не потрапити на штрафи, радимо до появи роз’яснень ДФС не зволікати із реєстрацією ПН та РК «які не дають нікому податкового кредиту», крім тих, у яких сума ПДВ дорівнює нулю.

Нагадуємо, що з 01.01.2017 року реєстрація ПН та/або РК у ЄРПН повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:

• для ПН/РК, складених з 1 по 15 к.д. (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;

• для ПН/РК, складених з 16 по останній к.д. (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Згідно з останнім абзацем нової редакції п. 120-1.1 ПКУ, у разі реєстрації ПН та/або РК до початку проведення перевірки, предметом якої є дотримання вимог щодо своєчасності реєстрації таких документів в ЄРПН, штрафні санкції, передбачені п. 120-1.2 ПКУ цієї статті, не застосовуються.

А от відсутність реєстрації протягом граничного строку ПН та РК в ЄРПН (крім ПН, що не  надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішенні, складеному за результатами перевірки контролюючого органу,  вже  тягне за собою накладення штрафу.

За п. 120-1.2 ПКУ його розмір становить 50% суми ПЗ з ПДВ, зазначеної у такій ПН/РК або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено.

Відсутність реєстрації в ЄРПН ПН/РК після спливу 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податку податкового повідомлення-рішення, тягне за собою накладення на платника податку штрафу 50% суми ПЗ з ПДВ, зазначеної у такій ПН/РК або від суми ПДВ, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо ПН на таку операцію не складено.

Зверніть увагу: і в п. 120-1.1 ПКУ, і в п. 120-1.2 ПКУ зазначається, що штрафні санкції не застосовуються на період зупинення реєстрації ПН/РК до прийняття рішення щодо відновлення такої реєстрації згідно з пп. 201.16.4 ПКУ! Хоча на практиці ця норма запрацює, разом із процедурою зупинення реєстрації податківцями лише з 01.07.2017 р.

 

Помилки при складанні податкових накладних

Пунктом 120-1.3 ПКУ передбачено відповідальність за допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів ПН, зазначених у п. 201.1 ПКУ, якщо такі помилки виявлені податківцями за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця. Таке порушення тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу в розмірі 170 грн та зобов’язання виправити такі помилки.

Невиконання податкового повідомлення-рішення з попередженням про необхідність виправлення платником податків-продавцем допущених помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, тягне за собою накладення на такого платника ПДВ штрафу в розмірі:

• 10% суми ПДВ, зазначеної в такій ПН, – у разі невиправлення помилок протягом 15 к.д.;

• 20 % суми ПДВ – від 16 до 30 к.д.;

• 30 % суми ПДВ – від 31 до 60 к.д.;

• 40 % суми ПДВ – від 61 до 90 к.д.

• 50 % суми ПДВ – від 91 до 120 к.д.;

• 60 % суми ПДВ – від 121 до 150 к.д.;

• 70 в% суми ПДВ – від 151 до 180 к.д.;

• 100 % суми ПДВ – після спливу 181 к.д.

Негативні наслідки будуть і у покупця, який має підтвердити право на ПК з ПДВ такою податковою накладною.

До липня 2017 року податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених п. 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

А з 01.07.2017 р. цю норму п. 201.10 ПКУ замінять на іншу, яка, на нашу думку, є менш зрозумілою і потребує додаткового роз’яснення податківців: помилки в реквізитах, визначених п. 201.1 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді. 

Втім, в обох випадках законодавці зробили виключення для помилки в коді товару згідно із УКТ ЗЕД. А отже, ПН із такою помилкою протягом усього 2017 року не можуть бути підтвердженням права на ПК з ПДВ. Це, враховуючи, що з 01.01.2017 р. постачання всіх товарів платником ПДВ призводить до обов’язку вказувати коди УКТ ЗЕД, вимагає дуже ретельної перевірки правильності зазначення таких кодів в ПН, і в разі потреби, термінового виправлення такої помилки (зокрема, і шляхом змушення постачальника її виправити через скаргу, подану на нього покупцем за п. 201.10 ПКУ).

Зверніть увагу! Пункт 35-1 підрозд. ІІ розд. ХХ ПКУ встановлено, що до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120-1.3 ПКУ, за помилки, допущені в ПН під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.