Записник Бухгалтера 1ДФ, Військовий збір, ПДФО Податкова соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб у 2017 році

Податкова соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб у 2017 році

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до пп.169.1.1 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. У 2017 році розмір податкової соціальної пільги (далі – ПСП) становитиме 800 грн. (1600 грн*50% = 800,00 грн.).

Водночас, абз. 1 пп. 169.4.1 Кодексу визначено, що ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Таким чином, податкова соціальна пільга для різних категорій громадян у 2017 році складе:

 

Розмір ПСП

(у відсотках до загального розміру ПСП*)

Сума ПСП,

грн

Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн.

Загальна (згідно пп.169.1.1 Податкового кодексу України)

800

2240

Для осіб, які вказані у пп. 169.1.2  Податкового кодексу України ( 100 % від загальної)

800 *кількість дітей

2240*кількість дітей

Підвищена, для осіб, які вказані у пп. «а», «б» пп. 169.1.3  Податкового кодексу України (150% відзагальної)

1200 *кількість дітей

2240*кількість дітей

Підвищена, для осіб, які вказані у пп. «в»-«е»пп. 169.1.3  Податкового кодексу України (150 % від загальної)

1200

2240

Підвищена, для осіб, які вказані у пп. 169.1.4  Податкового кодексу України (200% від загальної)

1600

2240

ГУ ДФС у Харківській області