Записник Бухгалтера Загальні питання О порядку использования специального режима налогообложения НДС

О порядку использования специального режима налогообложения НДС

ЩОДО ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ

Державною фіскальною службою України листом від 20.05.2016 № 17612/7/99-99-15-03-02-17 надано роз’яснення щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ операцій суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ з надання іншим сільськогосподарським підприємствам послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу.

Порядок застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ визначено статтею 209 Податкового кодексу України (далі              ПКУ). Форма та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №з 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.201 б за М1159/28289.

Відповідно до пункту 209.6 статті 209 ПКУ сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно Дія спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері cільського господарства, відповідно до підпункту 209.15.2 пункту 209.15 статті 209 ПІКУ, поширюється на такі види діяльності:

а)         виробництво продукції рослинництва, а саме рослинних  культур, а також   вирощування   фруктів  та  овочів,  квітів  та  декоративних   рослин (у відкритих  або  закритих  ґрунтах),   грибів,  насіння,  прянощів,  саджанців та водоростей, а також їх обробка, переробка та/або консервація;

б)         виробництво      продукції      тваринництва,      а      саме      свійських сільськогосподарських   тварин, птахівництва,  кролівництва,  бджільництва, а також розведення шовкопрядів, змій та інших плазунів або слимаків та інших наземних ссавців, безхребетних та комах, а також їх обробка, переробка та/або консервація;

її) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання її у фінансову оренду (лізинг).

Згідно з пунктом 209.7 статті 209 ГГКУ сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 – 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301   згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті

здійснення  діяльності,   на   яку  відповідно до пункту   209. 17 статті 209 ПКУ поширюється  дія            спеціального режиму оподаткування ПДВ, якщо такі товари  вирощуються,         відгодовуються,         виловлюються         або збираються (заготовляються), а послуги надаються безпосередньо платником податку – суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку їх виробником.

Перелік послуг, які можуть надаватись суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.1 7.15 пункту 209.17 статті 200 ПКУ:

надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту (зокрема, надання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу);

надання послуг у тваринництві.

Згідно з національним класифікатором України ДК 006:2010 «Класифікація видів     економічної    діяльності»,     прийнятим     відповідно     до     наказу Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, надання послуг у рослинництві, облаштуванні ландшафту підпадає під код класифікації видів економічної діяльності. 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві».

При цьому відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 396 (далі – Методологічні основи), клас визначений під кодом класифікації видів економічної діяльності 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві», включає;

сільськогосподарську діяльність, яку здійснюють за винагороду або на основі контракту:

передпосівну підготовку полів;

сівбу та садіння сільськогосподарських культур;

оброблення сільськогосподарських культур;

обприскування сільськогосподарських культур, у т. ч. з повітря;

обрізання плодових дерев і виноградників;

пересаджування рису, розсаджування та прополювання буряку;

збирання врожаю;

боротьбу зі шкідниками (у т. ч. із кролями), пов’язану із сільським господарством;

підтримку угідь у належному сільськогосподарському й екологічному стані;

експлуатацію сільськогосподарського зрошувального устаткування;

надання сільськогосподарської техніки разом із обслуговуючим персоналом.

Отже, перелік послуг, які можуть надаватись суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у межах діяльності у сфері сільського господарства, визначено у підпунктах 209.17.14 та 209.17.15 пункту 209.17 статті 209 ПКУ з урахуванням пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, визначених у Методологічних основах.

Враховуючи викладене, застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ при здійсненні операцій з постачання послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу можливе за умови, що такі послуги:

надаються особою, зареєстрованою як суб’єкт спеціального режиму оподаткування ПДВ;

пов’язані виключно із допоміжною діяльністю у рослинництві, облаштуванні ландшафту:

надаються із використанням власної сільськогосподарської техніки (право власності і належить безпосередньо сільськогосподарському підприємству, яке  надає послуги), оскільки із переліку сільськогосподарських послуг виключено послуги, придбані у інших осіб.

При цьому сільськогосподарська техніка не може передаватися у фінансову оренду (лізинг).

При дотриманні перерахованих вище умов обсяг постачання таких послуг, що надаються суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ іншим сільськогосподарським підприємствам, відображається суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковій декларації з ПДВ із позначкою «0121».

Якщо ж  зазначені  послуги  надаються  суб’єктом  спеціального  режиму оподаткування        ПДВ        суб’єктам        господарювання,        які        не є сільськогосподарськими підприємствами, то їх обсяг відображається суб’єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ у податковій деклараціїз ПДВ із позначкою«0110».

 

ГУ ДФС у Полтавській області