Записник Бухгалтера Загальні питання О порядке сокращения и округления стоимостных и количественных показателей налоговой накладной

О порядке сокращения и округления стоимостных и количественных показателей налоговой накладной

ГФС в письме от 02.02.2016 г. № 2081/6/99-99-19-03-02-15 сообщает, что в соответствии с п. 3 Порядка заполнения налоговой накладной, все графы налоговой накладной, должны стоимостные показатели заполняются в гривнях с копейками. а п. 15 Порядка предусмотрено, что графа 7 заполняется в гривнях с копейками, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Таким образом, стоимостные показатели налоговой накладной должны содержать не более двух знаков после запятой (кроме показателя графы 7, если для него иное не предусмотрено действующим законодательством).

При этом Порядком не определены ограничения по количеству знаков, которую могут содержать после запятой количественные показатели в графе 6 налоговой накладной.

Необходимое количество знаков после запятой в количественном показателе это количество, которого достаточно для правильного расчета стоимостного показателя в графах 8 – 13 налоговой накладной.

Расчет стоимостного показателя, в котором в результате произведения показателей граф 6 и 7 налоговой накладной получается число, в котором количество знаков после запятой превышает два, считается правильным, если в целях сокращения такого количества знаков до второго знака после запятой округления не приводит к увеличению такого знака на “1” (единицу).

Дополнительно сообщается, что в соответствии с пунктом 201.10 НКУ налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 НКУ (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (товар / услугу, комплект), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога в налоговый кредит.

Источник: Аверс Бухгалтерия

Лист ДФС від 02.02.2016 № 2081/6/99-99-19-03-02-15

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку скорочення та округлення вартісних і кількісних показників податкової накладної та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно із пунктом 201.2 статті 201 Кодексу форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Відповідно до пункту 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957 (далі – Порядок № 957), усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Водночас пунктом 15 Порядку № 957 передбачено, що графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Таким чином, вартісні показники податкової накладної повинні містити не більше двох знаків після коми (крім показника графи 7, якщо для нього інше передбачено чинним законодавством).

При цьому Порядком № 957 не визначено обмеження щодо кількості знаків, яку можуть містити після коми кількісні показники, що зазначаються у графі 6 податкової накладної.

Необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графах 8 – 13 податкової накладної.

Розрахунок вартісного показника, у якому внаслідок добутку показників граф 6 та 7 податкової накладної отримується число, у якому кількість знаків після коми перевищує два, вважається правильним, якщо з метою скорочення такої кількості знаків до другого знака після коми округлення не призводить до збільшення такого знака на „1” (одиницю).

Додатково повідомляємо, що відповідно до пункту 201.10 статті 201 Кодексу податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.

Голова                                                                                                 Р.М. Насіров