Записник Бухгалтера Податок на прибуток Отчеты неприбыльных организаций

Отчеты неприбыльных организаций

Відповідні зміни внесені до п. 133.4 ПКУ (див. ст. 65 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII).

По-перше, для неприбутківців  установлено річний звітний період для подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Водночас не забувайте, що разом із поданням звіту потрібно буде подати річну фінзвітність, як того вимагає оновлений п. 46.2 ПКУ. Адже така фінзвітність є невід’ємною частиною податкового звіту .

По-друге, уточнено порядок переходу на загальну систему оподаткування в разі втрати неприбуткового статусу.

Так, у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період із початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення, та зазначити й сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Податкове зобов’язання в такому разі розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів.

Водночас така неприбуткова організація виключається контролюючим органом із Реєстру неприбуткових установ й організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За період із першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (із наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, установленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому р. ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток.

Джерело: Інтерактивна Бухгалтерія