Записник Бухгалтера Загальні питання Ответственность за несвоевременное начисление Единого Взноса (ЕСВ) до размера минимальной заработной платы

Ответственность за несвоевременное начисление Единого Взноса (ЕСВ) до размера минимальной заработной платы

Страхувальник, який своєчасно не нарахував єдиний внесок до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата і зробив донарахування за попередній період несе фінансову та адміністративну відповідальність згідно чинного законодавства.


З 01 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» яким внесено зміни до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), зокрема, частини п’яту та шосту статті 8 Закону № 2464 доповнено абзацом, відповідно до якого, у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄВ, встановленої до відповідної категорії платника.
Умовою застосування зазначеної норма є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.
Вимоги щодо нарахування ЄВ не менше мінімального розміру не стосуються:
Винагород за договорами цивільно-правового характеру;
Заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи;
Заробітної плати працівника інваліда, який працює на підприємстві, установі або в організації, де застосовується ставка 8,41 відс.;
Заробітної плати працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків та суми витрат на оплату праці встановлюється у розмірі 5,3 відс. визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ;
Заробітної плати працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків та суми витрат на оплату праці встановлюється у розмірі 5,5 відс. визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону № 2464 бази ЄВ для працюючих інвалідів;
До працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції (п. 18 ч. 1 ст.25 Закону № 504).
Виходячи з зазначеного, застосування норм частин п’ятої та шостої статті 8 Закону № 2464 є обов’язковим, для усіх платників ЄВ крім виключень, зазначених вище.
У разі, якщо своєчасно не було нараховано ЄВ до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата , виникає необхідність зробити донарахування своєчасно не нарахованого ЄВ та відобразити такі донарахування у додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄВ до фіскальних органів до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок). Донарахування до мінімальної заробітної плати у додатку 4 передбачено рядками 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 та 6.1.8. При цьому обов’язково зазначається зміст помилки. Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно не нараховано ЄВ. За наявності декількох помилок описується кожна з них.
Відповідно до пункту 3 частини одинадцятої статті 25 Закону № 2464 за донарахування фіскальним органом або платником своєчасно не нарахованого ЄВ накладається штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого ЄВ. Підставою для прийняття такого рішення є акт (документальної або камеральної перевірки) фіскального органу (крім коригувань по тимчасовій втраті працездатності).
Водночас, відповідно до статті 26 Закону № 2464 та статті 165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність несуть відповідальність за порушення порядку нарахування ЄВ.
Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які провадять незалежну діяльність, від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, які протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке правопорушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, ФОП або осіб, які провадять незалежну діяльність, від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів громадян.
Враховуючи зазначене, страхувальник, який своєчасно не нарахував ЄВ до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата і зробив донарахування за попередній період несе фінансову та адміністративну відповідальність.

По матеріалам: ЗІР, категорія 301.09