Записник Бухгалтера Загальні питання Основные средства и нематериальные активы в декларации по прибыли

Основные средства и нематериальные активы в декларации по прибыли

ДФС у Запорізькій області у листі від 14.01.2016 р. №108/10/08-01-15-02-11 нагадує, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ПКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до ст.144 – 146 та 148 розд. III ПКУ у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року.

Відповідна балансова вартість відображається у графі 3 додатка АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ  декларації з податку на прибуток, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. №897, за звітний 2015 рік.

У графі 4 такого додатка відображається залишкова (балансова) вартість на кінець звітного періоду, визначена з урахуванням розрахованої амортизації відповідно до п.138.3 ПКУ.

Джерело: Дебет-Кредит