Записник Бухгалтера Загальні питання Основания для блокировки счета в банке

Основания для блокировки счета в банке

Як ми вже повідомляли, Постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65затверджено нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова набрала чинності 22 травня. Саме на підставі її норм банки збирають інформацію про клієнтів та блокують, за потреби, рахунки. І саме останнє особливо хвилює багатьох. Адже попри суттєве збільшення межі для фінмоніторингу (до 400 тис. грн) банки почали активно впроваджувати передбачений Законом про фінмоніторинг ризико-орієнтований підхід. Тобто оцінювати комплексно клієнтів та їх дії, роблячи висновки про блокування рахунків.

ЗМІ та соцмережі вже повідомляли про низку випадків блокування банками рахунків клієнтів. Давайте розберемося детальніше. Річ у тім, що додатком 20 до Положення № 65 йде перелік ознак, які Нацбанк пропонує використовувати як підозрілі для блокування рахунків (так звані Індикатори підозрілості фінансових операцій). І саме на них банки й орієнтуються. Звісно, кожен банк має ще власні внутрішні документи з приводу фінмоніторингу, але вони базуються на Законі про фінмоніторинг та Положенні № 65.

Так, у числі ознак підозрілості — навіть наявність кількох карток у клієнта, його надмірне нервування чи бажання обслуговуватися лише у конкретного співробітника банка. І це ще далеко не все, адже НБУ нарахував аж 73 ознаки підозрілості фінансових операцій.

Так, за нормами НБУ  підозрілими слід вважати операції, якщо клієнт (його представник):

– не може зрозуміло пояснити, у чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);

– не бажає або відмовляється надавати інформацію або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити;

– має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам;

– нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінку;

– демонструє незвичну зацікавленість вимогами законодавства у сфері фінмоніторингу чи внутрішніх документів банку з цих питань;

– демонструє незнання інформації, що стосується фінансових операцій за його власним рахунком, та/або не може пояснити їх зміст;

– незвично та надмірно виправдовує або пояснює фінансову операцію, підкреслюючи відсутність будь-яких зв’язків із незаконною діяльністю тощо.

Також НБУ радить банкам вважати підозрілим операції, якщо:

– фінансові операції за рахунком фізичної особи не відповідають ризик-профілю клієнта (зокрема віку, професії, доходам);

– за рахунком клієнта – суб’єкта господарювання не сплачено жодних або сплачено в незначному розмірі (у розмірі, що очевидно не відповідає обсягам проведених фінансових операцій) обов’язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за оренду приміщень, сплата комунальних послуг, податків до бюджету);

– є очевидні ознаки того, що інші особи контролюють проведення фінансової операції (клієнт читає все з нотаток або телефону чи інші особи стежать за клієнтом у приміщенні відділення або залишаючись ззовні) тощо.

Індикатори, що стосуються фінансових операцій клієнта, зосереджені на аспектах операцій клієнтів, передусім – юридичних осіб. Приміром підозрілими, на думку НБУ, будуть регулярні перекази коштів з рахунку клієнта – юридичної особи на особисті рахунки працівників або осіб, пов’язаних із працівниками, і навпаки (крім, безумовно, переказів, пов’язаних із виплатою заробітної плати, соціальних виплат та інших обов’язкових платежів).

Звертаємо увагу бухгалтерів, що підозрілим для банкірів буде й те, що платежі клієнта – суб’єкта господарювання в призначеннях зазвичай не містять зрозумілої та чіткої мети. Зокрема містять лише посилання на номери контрактів або рахунків-фактур, не зазначаючи вид товару чи послуги. Тож будьте обережні при заповненні платіжних документів.

Індикатори за різними видами продуктів (послуг) банкіри згрупували у пять пунктів, які, щоправда, містять довол багато підпунктів. Скажімо, підозрілими будуть готівкові операції, в яких обсяг готівкових операцій за рахунком клієнта не відповідає обсягу, що є притаманним виду і масштабам діяльності клієнта. Або ж коли за рахунком клієнта здійснюються регулярні фінансові операції готівкою на великі округлені суми.

Для відносин кредити/позики небезпечним буде, якщо клієнт не цікавиться істотними умовами кредитування (зокрема процентна ставка, штрафи) або витратами, пов’язаними із поверненням кредиту.

На власні набори індикаторів підозрілості заслужили від НБУ й операції із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, торговельне фінансування, послуги із зберігання цінностей/надання в оренду депозитного сейфа, онлайн-послуги.

Джерело: Интерактивная бухгалтерия