Записник Бухгалтера Єдиний податок ФОП Оприходование дохода ФЛП единщика по агентским договорам

Оприходование дохода ФЛП единщика по агентским договорам

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 07.11.2016 р. № 7294/П/26-15-13-02-15

ГУ ДФС у м. Києві листом від 06.10.2016 № 6453/П/26-15-13-02-15 надано вичерпну відповідь по суті порушених питань. Зокрема, висвітлено порядок визначення доходів у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення або за агентськими договорами, порядок ведення обліку та заповнення Книги обліку доходів платниками єдиного податку.

Разом з цим, враховуючи те, що у Ваших зверненнях відсутня достатня інформація для надання вичерпної відповіді по суті порушених питань, надаємо відповідь виходячи із загальних вимог чинного законодавства.

Порядок здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі регулюється Законом України від 06.07.95 № 265/95-ВР “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі – Закон № 265).

Так, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених Законом 265, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Застосування реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами – підприємцями на спрощеній системі оподаткування залежить від обсягу доходу, відображеного у книзі обліку доходів та податковій декларації такого платника.

Так, відповідно до пункту 6 статті 9 Закону № 265, реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами – підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Пунктом 296.10 статті 296 Кодексу встановлено, що реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку:

  • першої групи;
  • другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

Застосування реєстратора розрахункових операцій розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Виходячи з викладеного, у разі застосування реєстраторів розрахункових операцій, оприбуткування готівки здійснюється відповідно до вимог Закону № 265.

Одночасно, Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, із змінами та доповненнями (далі – Положення № 637), передбачено, що підприємства та підприємці здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.

Відповідно до пп. 1.2 п. 1 Положення № 637 книга обліку – це касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій.

Книга обліку доходів і витрат – це документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки.

Згідно з п. 2 Положення № 637 уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку (пп. 7.3 п. 7 Положення № 637).

Повторно наголошуємо, що платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 – 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів в книзі обліку доходів.

Доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, який здійснює діяльність за агентськими договорами, є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Порядок ведення книги обліку доходів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579.

Здійснення будь-яких інших записів, ніж ті, які встановлені зазначеним наказом, чинним податковим законодавством не передбачено.

На підставі даних книги обліку доходів заповнюється податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця.

Виходячи з викладеного, до фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, який надає послуги за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування чи агентськими договорами застосовується штрафна санкція за неоприбуткування в Книзі обліку доходів готівкових коштів, одержаних від клієнта саме за надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами, тобто за неоприбуткування доходу у вигляді винагороди повіреного (агента).

Аналогічні роз’яснення розміщено на офіційному сайті ДФС України в рубриці “Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс”, категорія 107 “Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців” підкатегоріях 107.04 “Порядок визначення доходу та його склад” та 107.07 “Порядок ведення обліку”; категорія 109 “Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій” під категорії 109.21 “відповідальність за порушення норм з регулювання обігу готівки”.

Заступник начальника В. Варгіч