Записник Бухгалтера Загальні питання ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ — ПІДПРИЄМЦЯМИ ДОХОДІВ ВІД ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ — ПІДПРИЄМЦЯМИ ДОХОДІВ ВІД ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ДФС України повідомлено, що юридична особа при виплаті доходів фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку 3 групи не повинна нараховувати (утримувати) податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, оскільки відповідно до норм Податкового кодексу платник єдиного податку здійснює оподаткування такого доходу самостійно. При цьому юридична особа, яка виплачує дохід зазначеній особі, зобов’язана відобразити такі виплати у податковому розрахунку (форма № 1ДФ).

Водночас єдиний внесок не нараховується та не утримується юридичною особою за умови, що виконувані роботи (надавані послуги) фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку відповідають видам її діяльності згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

З метою уникнення порушень чинного законодавства юридичній особі, яка має господарські відносини з фізичною особою — підприємцем — платником єдиного податку, достатньо на дату виплати доходів такому платнику мати інформацію з Реєстру, оприлюдненого на офіційному веб-сайті ДФС.

По матеріалам: Вісник

 

Лист ДФС від 11.12.2015 № 26417/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на доходи, які виплачуються юридичною особою фізичній особі – підприємцю – платнику єдиного податку 3 групи, і в межах компетенції повідомляє таке.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до п.п. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається дохід фізичної особи – підприємця, з якого сплачується єдиний податок згідно із спрощеною системою оподаткування відповідно до Кодексу.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку регламентується главою 1 розділу XIV Кодексу.

Згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом для фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Також платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковувані згідно із главою 1 розділу XIV Кодексу (п. 297.1 ст. 297 Кодексу).

Крім того, відповідно до п. 16? підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (п.п. 1.2 п. 16? підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Водночас п.п. 1.7 п. 16? підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати єдиного внеску та повноваження органу, що здійснює збір та ведення обліку, визначено Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464).

Відповідно до п. 1 та п. 4 частини першої ст. 4 Закону № 2464 платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах цивільно-правового договору (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців); фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування.

Для платників, зазначених у п. 4 частини першої ст. 4 Закону № 2464, які обрали спрощену систему оподаткування, базою нарахування єдиного внеску є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464).

Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другої ст. 6 Закону № 2464).

Враховуючи викладене, юридична особа при виплаті доходів фізичній особі – підприємцю – платнику єдиного податку 3 групи не повинна нараховувати (утримувати) податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, оскільки відповідно до норм Кодексу платник єдиного податку здійснює оподаткування такого доходу самостійно. При цьому юридична особа, яка виплачує дохід зазначеній особі, зобов’язана відобразити такі виплати у податковому розрахунку ф. 1ДФ.

Разом з цим єдиний внесок не нараховується та не утримується юридичною особою за умови, що виконувані роботи (надавані послуги) фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку відповідають видам його діяльності згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців.

Щодо документів, які юридична особа може отримати від фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (далі – Реєстр) (п. 299.1 ст. 299 Кодексу).

За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з Реєстру (п. 299.9 ст. 299 Кодексу).

Разом з цим п. 299.13 ст. 299 Кодексу передбачено, що з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на Єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з Реєстру:

податковий номер (для юридичної особи);

прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;

дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставку єдиного податку;

групу платника податку;

види господарської діяльності;

дату виключення з реєстру платників єдиного податку.

Отже, з метою уникнення порушень чинного законодавства, юридичній особі, яка має господарські відносини з фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку, достатньо на дату виплати доходів такому платнику мати інформацію з Реєстру, оприлюдненому на офіційному веб-сайті ДФС.

 

Голова                                                                                                       Р.М. Насіров

Источник: ДФС