Записник Бухгалтера Загальні питання Оподаткування доходу, отриманого за договором ЦПХ

Оподаткування доходу, отриманого за договором ЦПХ

Податківці повідомили, що до фонду основної заробітної плати належить оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання робіт, зокрема за договором підряду (пп. 2.1.8 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5). При цьому підставою для проведення господарської операції є первинний документ.
Тому дохід, нарахований фізичній особі за договором підряду, відноситься до фонду оплати праці того місяця, в якому його було нараховано на підставі первинних документів.

Також податківці зазначили, що з метою уникнення неоднозначного трактування норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів, отриманих фізичними особами за договором про надання послуг, необхідно враховувати положення такого договору, зокрема умови оплати послуг.

Источник: Головбух24

 

Текст документа смотрите ниже.

Лист ДФС від 25.02.2016 № 4227/6/99-99-17-03-03-15

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), розглянула лист … щодо оподаткування доходів фізичних осіб, нарахованих (виплачених) відповідно до умов договору про надання послуг, і в межах компетенції повідомляє.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

Відповідно до ст. 901 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором про надання послуг, який є одним із різновидів цивільно-правових договорів, одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, що споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Частиною першою ст. 903 ЦКУ встановлено, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу у розмірі, строки та порядку, встановлені договором.

Законодавство про оплату праці ґрунтується на Конституції України і складається, зокрема, з Кодексу законів про працю України, Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР „Про оплату праці” (далі – Закон № 108), відповідно до якого розроблено  Інструкцію зі статистики заробітної плати, затверджену наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція).

Пунктом 1.5 розділу І Інструкції визначено, що фонд оплати праці інших категорій працівників (сумісників або тих осіб, які зайняті за договорами цивільно – правового характеру) розподіляється на складові на загальних підставах згідно з Інструкцією.

Так, відповідно до п.п. 2.1.8 п. 2.1 розділу 2 Інструкції до фонду основної заробітної плати належать оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт, зокрема, згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності).

Згідно зі ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996 „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. При цьому первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Враховуючи викладене, сума доходу, нарахованого платнику податку – фізичній особі відповідно до умов цивільно – правового договору, відноситься до фонду оплати праці того місяця, в якому було здійснено його фактичне нарахування на підставі первинних документів, що фіксують факти здійснення господарських операцій.

Згідно із п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ.

Зауважуємо, що з метою уникнення неоднозначного трактування норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів, отриманих фізичними особами за договором про надання послуг, необхідно враховувати положення такого договору, зокрема,  умови оплати послуг.

 

Голова                                                                                                     Р.М. Насіров